Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2007 Οι Βάσεις των Στρατιωτικών αλφαβητικά για το 10% των θέσεων απ το 01 - 07

Οι Βάσεις των Στρατιωτικών Σχολών από 2001 - 2007 αλφαβητικά για το 10% των θέσεων

Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κ.Α: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2001 - 2007.

K.Α Ε.Π. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ / ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗ Ε.Μ. Βάση
2007
Βάση
2006
Βάση
2005
Βάση
2004
Βάση
2003
Βάση
2002
Βάση
2001
 872   5   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά   Αθήνα      18597   18637   18827   19040   19068   15480   9720 
 869   5   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά   Αθήνα      18520   18704   18673   18515   18394   18485   18622 
 851   3   Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά   Αθήνα      18123   18723   18685   18524   18404   19083    
 851   3   Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   Αθήνα      17708   17824                
 870   5   Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά   Αθήνα      13780   15426   14633   14980   13748   14354   14659 
 870   5   Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. 84   Αθήνα      12965   14700   12989   13625   11356   10506   11955 
 801   2&4   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά   Αθήνα      16116   17390   17059   16847   16953   17506   17950 
 801   2&4   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. 70 & 82   Αθήνα      13200   15468                
 806   2&4   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά   Αθήνα      18296   18588   18995   18713   18129   18652   19326 
 806   2&4   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. 70 & 82   Αθήνα      17062   17593                
 831   3   Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   Θεσσαλονίκη      19321   19337   19387   19373   19143   19375   19561 
 831   3   Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   Θεσσαλονίκη      18378   18088                
 821   2&4   Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά   Αθήνα      16682   16440   16254   16302   16687      17911 
 821   2&4   Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. 70 & 82   Αθήνα      15264   12351                
 826   2&4   Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά   Αθήνα      18578   19015   19459   18943   18692      19412 
 826   2&4   Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   Αθήνα      17778   18255                
 841   3   Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   Θεσσαλονίκη      19082   19064   19354   19018   18835   19334    
 864   4&5   Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. 70 & 82   Αθήνα      14585   13062                
 864   4&5   Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά   Αθήνα      15298   16173   16101   16002   13901   12791   14110 
 862   4&5   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά   Αθήνα      13347   14832   14497   15120   13415   13098    
 862   4&5   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. 70 & 82   Αθήνα      11148   11993                
 863   4&5   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά   Αθήνα      15914   15704   17287   16984   15531   14314    
 863   4&5   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. 70 & 82   Αθήνα      15757   11946                
 811   2&4   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Ειδ. Κατ. 70 & 82   Αθήνα      17487   16782                
 811   2&4   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά   Αθήνα      18073   18241   17621   17925   16925   17402   18109 
 816   2&4   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά   Αθήνα      18483   18520   19116   18114   18232   18072   18766 
 836   3   Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   Θεσσαλονίκη      19179   19239   19383   19344   19105   19360   19680 
 867   5   Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   Θεσσαλονίκη      19109   19205   19362   19271   18933   19032   19494 
 867   5   Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   Θεσσαλονίκη      18664   18470                
 866   1   Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   Θεσσαλονίκη      19249   19086   19279   19321          
 818   2&4   Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ.   Διάφορες      10037      4986   4296          
 818   2&4   Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά   Διάφορες      12751   11763   5685   6373   4702   6654   12944 
 817   2&4   Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ.   Διάφορες      9970      6983   5651   5925       
 817   2&4   Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά   Διάφορες      9237   10953   6300   6674   7229   6535   10055 
 861   4   Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Γεν. Σειρά   Αθήνα      15833   16024   16775   16793   16160   16805   17168 
 861   4   Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Ειδ. Κατ. 70 & 82   Αθήνα      14729   13608                
 871   5   Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά   Αθήνα      11768   11819   9055   9373   8159   4380   7026 
 865   5   Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Γεν. Σειρά   Αθήνα      18298   18483   18768   18103   17875   18880   18527 
 865   5   Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   Αθήνα      17663   18321                
 846   3   Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   Θεσσαλονίκη      19226   19221   19363   19037   18808   19156   19459 
 875   1   Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   Θεσσαλονίκη      18920   17973   19213             
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors