Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2007   Οι Βάσεις κατά Φθίνουσα σειρά για το 90% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών κατά Φθίνουσα σειρά για το 90% των θέσεων

Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κ.Α: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2007 και 2006. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

K.Α Ε. Π ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ / ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ Βάση
2007
Βάση
2006
Διαφ.
07/06
Επιτ.
2007
Θέσεις
2007
 231   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   21930   21662   268   90   90 
 233   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   21559   20936   623   94   94 
 232   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών   ΑΕΙ   Πάτρα   2Ε   21433   20818   615   54   54 
 236   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος   2Ε   21238   20583   655   58   58 
 370   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης   ΑΕΙ   Χανιά   2Ε   20879   20095   784   54   54 
 234   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης   ΑΕΙ   Ξάνθη   2Ε   20854   20129   725   72   72 
 385   1   Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Μετ. ή Διερμ.   ΑΕΙ   Κέρκυρα   2Ε   19312   19158   154   63   63 
 295   3   Ιατρικής   ΑΕΙ   Αθήνα      19250   19171   79   144   144 
 867   5   Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      19248   19070   178   26   26 
 831   3   Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      19184   19141   43   44   44 
 836   3   Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      19184   18997   187   6   6 
 846   3   Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      19116   18884   232   5   5 
 297   3   Ιατρικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      19091   19062   29   162   162 
 841   3   Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      19039   18760   279   7   7 
 299   3   Ιατρικής   ΑΕΙ   Πάτρα      19031   18961   70   90   90 
 826   2&4   Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18991   18879   112   26   26 
 217   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      18980   18971   9   234   234 
 300   3   Ιατρικής Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Λάρισα      18946   18879   67   49   49 
 201   4   Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      18935   18842   93   135   135 
 127   1   Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   18926   18203   723   270   270 
 129   1   Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   18923   18478   445   252   252 
 301   3   Ιατρικής   ΑΕΙ   Ιωάννινα      18917   18783   134   81   81 
 304   3   Ιατρικής Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      18879   18733   146   63   63 
 303   3   Οδοντιατρικής   ΑΕΙ   Αθήνα      18858   18706   152   81   81 
 302   3   Ιατρικής Θράκης   ΑΕΙ   Αλεξ/πολη      18811   18659   152   90   90 
 305   3   Οδοντιατρικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18790   18632   158   76   76 
 869   5   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18760   18531   229   69   69 
 519   4   Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων (Πρώην Διακοσμητικής)   ΤΕΙ   Αθήνα   2Ε   18710   17091   1619   63   63 
 209   4   Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      18704   18610   94   108   108 
 294   3   Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου   ΑΕΙ   Αθήνα      18698   18588   110   36   36 
 875   1   Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      18686   18229   457   8   8 
 291   3   Φαρμακευτικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18668   18503   165   81   81 
 831   3   Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      18661   18327   334   15   15 
 289   3   Φαρμακευτικής   ΑΕΙ   Αθήνα      18650   18461   189   121   121 
 846   3   Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      18643   18553   90   2   2 
 117   1   Νομικής   ΑΕΙ   Αθήνα      18622   18152   470   400   400 
 836   3   Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      18621   18284   337   2   2 
 866   1   Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      18610   18416   194   9   9 
 219   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18607   18492   115   180   180 
 203   4   Πολιτικών Μηχανικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18601   18379   222   166   166 
 869   5   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. 84   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18579   18418   161   9   9 
 293   3   Φαρμακευτικής   ΑΕΙ   Πάτρα      18573   18374   199   72   72 
 347   5   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      18563   18046   517   189   189 
 841   3   Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      18555   18109   446   3   3 
 867   5   Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      18505   18133   372   9   9 
 205   4   Πολιτικών Μηχανικών   ΑΕΙ   Πάτρα      18478   18251   227   126   126 
 865   5   Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18419   18049   370   29   29 
 208   4   Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      18418   18135   283   54   54 
 826   2&4   Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18413   17974   439   9   9 
 872   5   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18387   17608   779   18   18 
 119   1   Νομικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18372   17922   450   360   360 
 806   2&4   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18351   18027   324   20   20 
 851   3   Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18344   17957   387   26   26 
 240   4&5   Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      18328   17813   515   135   135 
 277   2&3   Βιολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα      18317   18056   261   99   99 
 307   3   Κτηνιατρικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18311   18154   157   81   81 
 221   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ   ΑΕΙ   Πάτρα      18302   18107   195   189   189 
 229   4   Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      18301   17957   344   54   54 
 211   4   Μηχανολόγων Μηχανικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18300   18018   282   81   81 
 337   5   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18268   17866   402   126   126 
 816   2&4   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18242   18623   -381   10   10 
 866   1   Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      18232   12099   6133   4   4 
 140   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18224   17836   388   189   189 
 207   4   Πολιτικών Μηχανικών Θράκης   ΑΕΙ   Ξάνθη      18217   17794   423   166   166 
 128   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   ΑΕΙ   Αθήνα      18197   17678   519   180   180 
 308   3   Κτηνιατρικής Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Καρδίτσα      18197   17971   226   31   31 
 811   2&4   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18139   17750   389   20   20 
 875   1   Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      18117   14416   3701   3   3 
 225   4   Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      18071   17690   381   90   90 
 314   5   Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      18065   17931   134   117   117 
 313   5   Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικ. Π. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      18058   17548   510   234   234 
 279   2&3   Βιολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18045   17736   309   99   99 
 223   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης   ΑΕΙ   Ξάνθη      18036   17698   338   189   189 
 227   4   Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18021   17593   428   72   72 
 213   4   Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών   ΑΕΙ   Πάτρα      17946   17452   494   121   121 
 235   4   Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      17903   17486   417   126   126 
 155   5   Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής   ΑΕΙ   Πειραιάς      17880   17460   420   126   126 
 281   2&3   Βιολογίας   ΑΕΙ   Πάτρα      17875   17475   400   72   72 
 872   5   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. 84   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17875   17495   380   2   2 
 121   1   Νομικής Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      17851   17287   564   405   405 
 332   4   Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      17840   17374   466   63   63 
 164   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      17829   17274   555   108   108 
 521   4   Γραφιστικής   ΤΕΙ   Αθήνα   2Ε   17828   16595   1233   63   63 
 312   5   Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      17798   17335   463   189   189 
 865   5   Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17791   16515   1276   10   10 
 330   2&4   Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών   ΑΕΙ   Αθήνα      17789   17621   168   171   171 
 141   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   ΑΕΙ   Πάτρα      17777   17162   615   162   162 
 282   2&3   Βιολογίας Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      17731   17356   375   85   85 
 215   4   Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής   ΑΕΙ   Πάτρα      17656   17308   348   144   144 
 130   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   ΑΕΙ   Ιωάννινα      17637   16850   787   207   207 
 148   1   Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ.   ΑΕΙ   Αθήνα   Ε   17595   16775   820   130   130 
 228   4   Μηχανικών Χωρ/ξίας, Πολ/μίας & Περ/κής Ανάπτ. Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      17582   17028   554   45   45 
 806   2&4   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17580   16816   764   7   7 
 290   3   Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης   ΑΕΙ   Αλεξ/πολη      17536   17386   150   76   76 
 316   5   Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΑΕΙ   Πειραιάς      17490   17023   467   252   252 
 237   4   Χημικών Μηχανικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17484   16866   618   90   90 
 331   4   Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης   ΑΕΙ   Χανιά      17484   17083   401   103   103 
 220   4   Μηχανικών Η/Υ, Τηλ/νιών & Δικτύων Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      17454   17069   385   94   94 
 322   5   Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17449   16987   462   207   207 
 239   4   Χημικών Μηχανικών   ΑΕΙ   Πάτρα      17407   16828   579   81   81 
 142   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης   ΑΕΙ   Αλεξ/πολη      17403   16627   776   162   162 
 334   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας   ΑΕΙ   Φλώρινα      17352   16535   817   144   144 
 210   4   Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργ. Πόρων Δυτ. Μακεδονίας   ΑΕΙ   Κοζάνη      17337   15913   1424   90   90 
 333   2&4   Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      17320   16944   376   184   184 
 132   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      17283   16505   778   189   189 
 317   5   Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17260   16720   540   216   216 
 315   5   Οικονομικής Επιστήμης   ΑΕΙ   Πειραιάς      17212   16713   499   234   234 
 170   1   Ψυχολογίας Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      17211   16796   415   135   135 
 863   4&5   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17206   16187   1019   34   34 
 335   2&4   Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17195   16941   254   117   117 
 263   2   Χημείας   ΑΕΙ   Αθήνα      17187   16285   902   99   99 
 338   2&4   Πληροφορικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17132   16818   314   90   90 
 476   4   Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης   ΑΕΙ   Ξάνθη      17127   16469   658   45   45 
 143   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου   ΑΕΙ   Ρόδος      17121   16271   850   198   198 
 150   5   Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      17108   16648   460   112   112 
 801   2&4   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17095   16506   589   109   109 
 284   3&4   Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Λάρισα      17094   17048   46   63   63 
 109   1   Φιλολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα      17030   16214   816   315   315 
 821   2&4   Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17028   16113   915   59   59 
 172   1   Ψυχολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      16952   16383   569   148   148 
 245   2   Μαθηματικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      16925   16267   658   144   144 
 339   2&4   Πληροφορικής   ΑΕΙ   Πειραιάς      16925   16484   441   135   135 
 861   4   Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      16919   16227   692   112   112 
 179   1   Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα   Ε   16868   16419   449   139   139 
 363   4   Μηχ/κών Χωρ/ξίας & Ανάπτυξης Αριστοτελείου Παν.   ΑΕΙ   Βέροια      16848   16213   635   54   54 
 371   2&4   Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας   ΑΕΙ   Κοζάνη      16802   16350   452   58   58 
 214   4   Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης   ΑΕΙ   Χανιά      16800   16307   493   49   49 
 309   5   Οικονομικών Επιστημών   ΑΕΙ   Αθήνα      16800   16212   588   306   306 
 134   1&2   Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      16782   15571   1211   108   108 
 412   2&4   Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου   ΑΕΙ   Αθήνα      16775         36   36 
 171   1   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Προγρ. Ψυχολογ.)   ΑΕΙ   Αθήνα      16767   16269   498   112   112 
 241   4   Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      16763   16107   656   63   63 
 336   4&5   Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας   ΑΕΙ   Πειραιάς      16760   16239   521   94   94 
 178   1&2   Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      16746   15979   767   81   81 
 154   1&2   Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία   ΑΕΙ   Αθήνα      16717   15336   1381   135   135 
 328   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      16705   15807   898   40   40 
 306   3   Νοσηλευτικής   ΑΕΙ   Αθήνα      16690   16673   17   135   135 
 253   2   Φυσικής   ΑΕΙ   Αθήνα      16672   16010   662   198   198 
 111   1   Φιλολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      16658   15887   771   243   243 
 157   5   Ναυτιλιακών Σπουδών   ΑΕΙ   Πειραιάς   Ε   16658   15816   842   148   148 
 246   2&4   Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      16658   16404   254   144   144 
 243   2   Μαθηματικών   ΑΕΙ   Αθήνα      16578   15774   804   256   256 
 311   5   Οικονομικών Επιστημών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      16573   15998   575   324   324 
 352   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΑΕΙ   Πάτρα      16571   15943   628   130   130 
 161   5   Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. & Πολ. Σπουδών Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   Ε   16542   16071   471   121   121 
 340   2&4   Πληροφορικής   ΑΕΙ   Ιωάννινα      16541   16094   447   117   117 
 265   2   Χημείας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      16527   15415   1112   117   117 
 864   4&5   Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      16523   15568   955   52   52 
 147   1   Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   Ε   16506   15766   740   67   67 
 280   3&4   Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών   ΑΕΙ   Ιωάννινα      16445   16476   -31   85   85 
 319   5   Οικονομικών Επιστημών   ΑΕΙ   Πάτρα      16436   15815   621   162   162 
 153   1   Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα   Ε   16412   15463   949   126   126 
 166   1&2   Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      16392   14938   1454   90   90 
 151   1   Ψυχολογίας Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      16387   15669   718   103   103 
 267   2   Χημείας   ΑΕΙ   Πάτρα      16365   15425   940   90   90 
 816   2&4   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      16343   17210   -867   4   4 
 224   4   Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης   ΑΕΙ   Ξάνθη      16318   15891   427   72   72 
 318   5   Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης   ΑΕΙ   Πειραιάς      16303   15759   544   171   171 
 851   3   Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      16300   14942   1358   9   9 
 329   2   Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      16270   15590   680   67   67 
 350   5   Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      16265   15657   608   135   135 
 255   2   Φυσικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      16256   15639   617   180   180 
 230   4   Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης   ΑΕΙ   Χανιά      16227   15873   354   99   99 
 136   1&2   Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία   ΑΕΙ   Πάτρα      16205   14695   1510   117   117 
 175   1   Φιλολογίας   ΑΕΙ   Πάτρα      16203   15305   898   148   148 
 345   5   Οικονομικών Επιστημών   ΑΕΙ   Ιωάννινα      16182   15600   582   126   126 
 216   2&4   Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      16133   15583   550   112   112 
 325   2&4   Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      16123   15453   670   45   45 
 174   1&2   Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      16114   15392   722   63   63 
 355   1   Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών   ΑΕΙ   Πειραιάς   Ε   16107   15225   882   157   157 
 152   5   Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      16005   15457   548   189   189 
 156   1&2   Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών   ΑΕΙ   Ιωάννινα      15977   14351   1626   166   166 
 361   5   Οικονομικών Επιστημών Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Τρίπολη      15975   15385   590   81   81 
 615   3   Φυσικοθεραπείας   ΤΕΙ   Αθήνα      15962   15903   59   63   63 
 144   5   Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκοπείου   ΑΕΙ   Αθήνα      15949   14836   1113   49   49 
 247   2   Μαθηματικών   ΑΕΙ   Πάτρα      15941   15040   901   207   207 
 321   5   Οικονομικών Επιστημών Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      15918   15308   610   153   153 
 520   4   Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης   ΤΕΙ   Αθήνα   2Ε   15910   14773   1137   37   37 
 366   2&4   Πληροφορικής Ιονίου   ΑΕΙ   Κέρκυρα      15892   15530   362   72   72 
 257   2   Φυσικής   ΑΕΙ   Πάτρα      15862   15154   708   135   135 
 270   2   Χημείας Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      15832   14974   858   63   63 
 862   4&5   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      15809   14803   1006   99   99 
 811   2&4   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      15765   16539   -774   6   6 
 341   1&2   Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας   ΑΕΙ   Φλώρινα      15752   14053   1699   117   117 
 364   5   Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών Μακεδονίας   ΑΕΙ   Έδεσσα      15748   15120   628   63   63 
 369   2&4   Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας   ΑΕΙ   Λαμία      15745   15223   522   63   63 
 124   1&5   Δημόσιας Διοίκησης Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      15743   15084   659   283   283 
 190   3   Νοσηλευτικής Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Σπάρτη      15714   15938   -224   72   72 
 320   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου   ΑΕΙ   Χίος      15701   15098   603   162   162 
 158   1&2   Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      15676   14169   1507   117   117 
 262   2&4   Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων   ΑΕΙ   Πειραιάς      15644   15042   602   171   171 
 238   4   Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Αιγαίου   ΑΕΙ   Σύρος      15631   15555   76   54   54 
 269   2   Χημείας   ΑΕΙ   Ιωάννινα      15629   14765   864   126   126 
 409   1&2   Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   15620   16601   -981   40   40 
 118   1   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας   ΑΕΙ   Αθήνα      15616   14703   913   315   315 
 249   2   Μαθηματικών   ΑΕΙ   Ιωάννινα      15614   14853   761   198   198 
 120   1   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      15611   14791   820   135   135 
 358   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Τρίπολη      15601   15121   480   72   72 
 160   1&2   Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης   ΑΕΙ   Αλεξ/πολη      15589   14030   1559   153   153 
 326   4&5   Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      15564   14984   580   54   54 
 110   1   Ιστορίας & Αρχαιολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα      15490   14443   1047   216   216 
 113   1   Φιλολογίας   ΑΕΙ   Ιωάννινα      15486   14467   1019   247   247 
 191   5   Περιφερειακής Οικ. Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας   ΑΕΙ   Λιβαδειά      15458   14754   704   54   54 
 123   1   Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ.   ΑΕΙ   Αθήνα      15432   14606   826   279   279 
 581   5   Εμπορίας & Διαφήμισης   ΤΕΙ   Αθήνα      15399   14525   874   63   63 
 251   2   Μαθηματικών Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      15394   14603   791   135   135 
 344   2&4   Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου   ΑΕΙ   Σάμος      15379   15083   296   135   135 
 162   1&2   Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου   ΑΕΙ   Ρόδος      15345   13715   1630   175   175 
 259   2   Φυσικής   ΑΕΙ   Ιωάννινα      15339   14680   659   153   153 
 349   5   Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      15339   14703   636   162   162 
 365   4&5   Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας   ΑΕΙ   Νάουσα      15300   14609   691   54   54 
 189   1   Φιλολογίας Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Καλαμάτα      15294   14418   876   72   72 
 559   5   Λογιστικής   ΤΕΙ   Πειραιάς      15279   14463   816   134   134 
 445   4   Πολιτικών Δομικών Έργων   ΤΕΙ   Πειραιάς      15261   13679   1582   44   44 
 261   2   Φυσικής Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      15259   14619   640   108   108 
 711   4   Πληροφορικής   ΤΕΙ   Αθήνα      15225   14229   996   74   74 
 115   1   Φιλολογίας Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      15220   14262   958   135   135 
 617   3   Φυσικοθεραπείας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      15218   15003   215   63   63 
 176   1&5   Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      15208   14576   632   63   63 
 180   5   Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου   ΑΕΙ   Χίος      15195   14512   683   72   72 
 585   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Αθήνα      15168   14280   888   74   74 
 112   1   Ιστορίας & Αρχαιολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      15149   14119   1030   211   211 
 870   5   Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      15093   14450   643   1334   1334 
 252   2   Μαθηματικών Αιγαίου   ΑΕΙ   Σάμος      15040   14231   809   162   162 
 715   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Πειραιάς      15009   14121   888   90   90 
 106   1   Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      15000   13923   1077   153   153 
 719   3   Διατροφής & Διαιτολογίας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      14989   13516   1473   44   44 
 122   1   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας   ΑΕΙ   Ιωάννινα      14978   13814   1164   220   220 
 712   4   Πληροφορικής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      14958   13906   1052   90   90 
 357   1   Πολιτικών Επιστημών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      14940   13925   1015   117   117 
 359   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Τρίπολη      14939   14342   597   81   81 
 561   5   Λογιστικής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      14869   13819   1050   111   111 
 401   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   14863   13643   1220   189   189 
 583   5   Εμπορίας & Διαφήμισης   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      14767   13891   876   105   105 
 114   1   Ιστορίας & Αρχαιολογίας   ΑΕΙ   Ιωάννινα      14664   13378   1286   243   243 
 248   2   Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      14664   14124   540   99   99 
 618   3   Λογοθεραπείας   ΤΕΙ   Πάτρα      14659   14130   529   52   52 
 163   1&2   Κινηματογράφου   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      14639   13755   884   54   54 
 863   4&5   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      14611   13064   1547   12   12 
 273   2&4   Γεωπονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      14609   13866   743   243   243 
 125   1   Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      14599   13583   1016   175   175 
 861   4   Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      14598   13237   1361   40   40 
 457   4   Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων   ΤΕΙ   Αθήνα      14575   13677   898   59   59 
 177   1   Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      14569   13344   1225   81   81 
 346   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Ιωαννίνων   ΑΕΙ   Αγρίνιο      14568   13832   736   90   90 
 323   2&4   Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      14564   13755   809   117   117 
 283   2   Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος   ΑΕΙ   Αθήνα      14534   13791   743   117   117 
 242   4   Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης   ΑΕΙ   Χανιά      14472   13715   757   54   54 
 116   1   Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      14455   13135   1320   135   135 
 690   1&2   Προσχολικής Αγωγής (Πρώην Βρεφονηπιοκομίας)   ΤΕΙ   Αθήνα      14437   12937   1500   63   63 
 222   4   Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Αιγαίου   ΑΕΙ   Χίος      14410   13740   670   72   72 
 603   5   Τουριστικών Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Αθήνα   Ε   14404   12597   1807   63   63 
 694   1&2   Βρεφονηπιοκομίας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      14386   12740   1646   44   44 
 274   2&4   Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      14384   13650   734   45   45 
 218   2   Στατιστικής & Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου   ΑΕΙ   Σάμος      14380   13629   751   85   85 
 285   2   Γεωλογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      14334   13489   845   112   112 
 403   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   14306   13207   1099   243   243 
 631   5   Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας   ΤΕΙ   Αθήνα      14296   13463   833   95   95 
 713   4   Ηλεκτρονικών Υπολ. Συστημάτων   ΤΕΙ   Πειραιάς      14270   13490   780   134   134 
 138   1   Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      14263   12824   1439   153   153 
 621   3   Ιατρικών Εργαστηρίων   ΤΕΙ   Αθήνα      14261   13441   820   63   63 
 517   4   Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών   ΤΕΙ   Αθήνα   2Ε   14253   13646   607   63   63 
 271   4&5   Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Ιωαννίνων   ΑΕΙ   Αγρίνιο      14238   13275   963   85   85 
 616   3   Φυσικοθεραπείας Πάτρας   ΤΕΙ   Αίγιο      14238   13335   903   119   119 
 327   2&4   Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      14235   13621   614   76   76 
 102   1   Φιλοσοφίας   ΑΕΙ   Πάτρα      14230   12701   1529   121   121 
 563   5   Λογιστικής   ΤΕΙ   Πάτρα      14230   12851   1379   157   157 
 870   5   Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. 84   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      14225   13840   385   181   181 
 104   1   Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ.   ΑΕΙ   Καλαμάτα      14220   12975   1245   76   76 
 126   1   Κοινωνιολογίας Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      14194   13164   1030   220   220 
 384   1   Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών   ΑΕΙ   Αθήνα      14165   12848   1317   27   27 
 324   2&4   Ζωικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      14160   13450   710   45   45 
 356   2   Γεωγραφίας Χαροκοπείου   ΑΕΙ   Αθήνα      14154   13230   924   36   36 
 159   1   Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      14091   13045   1046   99   99 
 146   1   Θεατρικών Σπουδών   ΑΕΙ   Αθήνα      14068   12821   1247   54   54 
 168   1   Θεάτρου   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      14068   12939   1129   45   45 
 620   3   Λογοθεραπείας Ηπείρου   ΤΕΙ   Ιωάννινα      14051   13240   811   126   126 
 108   1   Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      13987   12643   1344   153   153 
 655   3   Μαιευτικής   ΤΕΙ   Αθήνα      13982   13029   953   63   63 
 353   4&5   Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης   ΑΕΙ   Ορεστιάδα      13973   13044   929   144   144 
 659   3   Φυσικοθεραπείας   ΤΕΙ   Λαμία      13966   13323   643   97   97 
 287   2   Γεωλογίας   ΑΕΙ   Πάτρα      13953   13170   783   99   99 
 661   1   Κοινωνικής Εργασίας   ΤΕΙ   Αθήνα      13952   12636   1316   63   63 
 187   1&2   Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Κόρινθος      13947   12930   1017   81   81 
 714   4   Αυτοματισμού   ΤΕΙ   Πειραιάς      13931   13172   759   74   74 
 801   2&4   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      13909   13585   324   40   40 
 145   1   Ιστορίας Ιονίου   ΑΕΙ   Κέρκυρα      13895   12546   1349   108   108 
 619   3   Εργοθεραπείας   ΤΕΙ   Αθήνα      13882   13084   798   63   63 
 444   4   Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Αθήνα      13878   13098   780   44   44 
 165   1   Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      13839   12748   1091   153   153 
 577   5   Λογιστικής   ΤΕΙ   Χαλκίδα      13839   12841   998   298   298 
 507   4   Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Αθήνα      13838   13228   610   59   59 
 275   2&4   Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      13802   13003   799   103   103 
 360   2&4   Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      13794   13142   652   40   40 
 343   1   Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      13788   12354   1434   126   126 
 477   4   Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      13772   13077   695   59   59 
 411   1   Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Κόρινθος      13743         72   72 
 480   4   Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων   ΤΕΙ   Αθήνα      13725   12823   902   63   63 
 635   3   Οπτικής & Οπτομετρίας (Πρώην Οπτικής)   ΤΕΙ   Αθήνα      13723   12956   767   63   63 
 288   2&4   Επιστήμης των Υλικών   ΑΕΙ   Πάτρα      13703   13129   574   90   90 
 400   5   Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Σπάρτη      13685   13039   646   72   72 
 497   4   Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      13684   13000   684   59   59 
 461   4   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Πειραιάς      13672   12737   935   74   74 
 367   1&4   Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου   ΑΕΙ   Κέρκυρα      13666   12687   979   58   58 
 623   3   Ιατρικών Εργαστηρίων   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      13665   12540   1125   74   74 
 405   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Τρίκαλα   2Ε   13664   12606   1058   108   108 
 188   1   Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών   ΑΕΙ   Αθήνα      13627   12735   892   54   54 
 173   1&2   Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης   ΑΕΙ   Αθήνα      13624   12658   966   90   90 
 351   1   Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      13605   12319   1286   162   162 
 272   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών   ΑΕΙ   Ιωάννινα      13579   12851   728   81   81 
 720   4   Αυτοματισμού   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      13576   12745   831   74   74 
 149   1   Κοινωνιολογίας Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      13498   12177   1321   135   135 
 402   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης   ΑΕΙ   Σέρρες   2Ε   13493   12485   1008   108   108 
 862   4&5   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      13486   12128   1358   35   35 
 443   4   Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Αθήνα      13468   12310   1158   63   63 
 821   2&4   Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      13461   11162   2299   21   21 
 200   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      13458   12836   622   49   49 
 692   1&2   Βρεφονηπιοκομίας Ηπείρου   ΤΕΙ   Ιωάννινα      13445   11848   1597   201   201 
 657   3   Μαιευτικής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      13443   12327   1116   52   52 
 597   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Χαλκίδα      13441   12396   1045   239   239 
 447   4   Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      13420   12544   876   74   74 
 641   1   Κοινωνικής Εργασίας   ΤΕΙ   Πάτρα      13417   12010   1407   90   90 
 627   3   Ραδιολογίας - Ακτινολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      13410   12650   760   63   63 
 501   4   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Αθήνα      13394   12549   845   63   63 
 589   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Πάτρα      13361   12160   1201   201   201 
 864   4&5   Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      13338   12665   673   18   18 
 185   4   Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης   ΑΕΙ   Ιωάννινα   Ε   13335   13117   218   67   67 
 509   4   Τοπογραφίας   ΤΕΙ   Αθήνα      13335   12042   1293   63   63 
 629   3   Οδοντικής Τεχνολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      13322   12640   682   63   63 
 565   5   Λογιστικής   ΤΕΙ   Λάρισα      13304   12053   1251   242   242 
 637   3   Αισθητικής & Κοσμητολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      13260   12437   823   63   63 
 276   2&4   Περιβάλλοντος Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      13244   12309   935   58   58 
 639   3   Αισθητικής & Κοσμητολογίας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      13209   11957   1252   59   59 
 716   4   Τεχνολογίας Τροφίμων   ΤΕΙ   Αθήνα      13202   12283   919   63   63 
 518   4   Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών   ΤΕΙ   Αθήνα   2Ε   13187   12280   907   63   63 
 599   1   Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης   ΤΕΙ   Αθήνα      13186   11778   1408   63   63 
 645   3   Νοσηλευτικής   ΤΕΙ   Αθήνα      13129   12135   994   126   126 
 628   3   Διατροφής & Διαιτολογίας Κρήτης   ΤΕΙ   Σητεία      13085   12072   1013   134   134 
 503   4   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Πειραιάς      13082   12302   780   74   74 
 348   1   Κοινωνιολογίας Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      13076   11694   1382   144   144 
 633   3   Δημόσιας Υγιεινής   ΤΕΙ   Αθήνα      13057   11931   1126   63   63 
 483   4   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Πειραιάς      13026   12277   749   74   74 
 404   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή   2Ε   13022   11973   1049   270   270 
 386   1   Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Ισπ. Γλ. & Πολιτ.   ΑΕΙ   Κέρκυρα   2Ε   12971   12034   937   4   31 
 169   1   Θεατρικών Σπουδών   ΑΕΙ   Πάτρα      12966   12038   928   63   63 
 167   1   Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      12943   11627   1316   130   130 
 643   1   Κοινωνικής Εργασίας Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      12941   11422   1519   141   141 
 647   3   Νοσηλευτικής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      12922   11707   1215   111   111 
 342   1   Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου   ΑΕΙ   Κέρκυρα      12847   11530   1317   72   72 
 512   4   Ενεργειακής Τεχνολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      12837   11672   1165   63   63 
 601   1   Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      12824   11093   1731   77   77 
 186   1   Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      12816   11470   1346   108   108 
 728   5   Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων   ΤΕΙ   Πάτρα      12789   11966   823   157   157 
 667   3   Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας   ΤΕΙ   Αθήνα      12782   11449   1333   63   63 
 742   3   Οπτικής & Οπτομετρίας Πάτρας   ΤΕΙ   Αίγιο      12781         74   74 
 591   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Λάρισα      12673   11388   1285   206   206 
 368   1&4   Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Ιωαννίνων   ΑΕΙ   Αγρίνιο      12667   11459   1208   63   63 
 362   1   Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Ναύπλιον      12643   11420   1223   72   72 
 625   3   Ιατρικών Εργαστηρίων   ΤΕΙ   Λάρισα      12624   11577   1047   179   179 
 212   4   Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης   ΑΕΙ   Ορεστιάδα      12516   11527   989   85   85 
 511   4   Ναυπηγικής   ΤΕΙ   Αθήνα      12501   11030   1471   63   63 
 101   1   Θεολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα      12494   11316   1178   270   270 
 524   1&2   Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πάτρας   ΤΕΙ   Πύργος      12461   11120   1341   209   209 
 354   1&4   Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      12459   11444   1015   135   135 
 505   4   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      12449   11563   886   119   119 
 722   4   Αυτοματισμού   ΤΕΙ   Χαλκίδα      12446   11664   782   137   137 
 575   5   Λογιστικής   ΤΕΙ   Σέρρες      12393   10878   1515   348   348 
 649   3   Νοσηλευτικής   ΤΕΙ   Πάτρα      12389   11176   1213   164   164 
 139   1   Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   12382   12075   307   9   112 
 717   4   Τεχνολογίας Τροφίμων   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      12370   11119   1251   74   74 
 184   1   Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας   ΑΕΙ   Φλώρινα      12355   10994   1361   126   126 
 453   4   Πολιτικών Δομικών Έργων Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      12339   11006   1333   200   200 
 103   1   Θεολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      12313   10981   1332   252   252 
 181   1   Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου   ΑΕΙ   Ρόδος      12249   10992   1257   126   126 
 723   4   Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών   ΤΕΙ   Λάρισα      12249   11653   596   186   186 
 406   1&2   Μουσικών Σπουδών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   12227   12046   181   46   49 
 449   4   Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Πάτρα      12225   10758   1467   126   126 
 105   1   Κοινωνικής Θεολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα      12120   10881   1239   243   243 
 407   1&2   Μουσικών Σπουδών Ιονίου   ΑΕΙ   Κέρκυρα   2Ε   12119   11443   676   27   63 
 135   1   Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   12093   11899   194   77   144 
 651   3   Νοσηλευτικής   ΤΕΙ   Λάρισα      12081   10836   1245   179   179 
 718   4   Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών   ΤΕΙ   Αθήνα      12068   11223   845   65   65 
 455   4   Πολιτικών Δομικών Έργων   ΤΕΙ   Σέρρες      12037   10772   1265   211   211 
 727   4   Πληροφορικής & Επικοινωνιών   ΤΕΙ   Σέρρες      12037   11075   962   186   186 
 608   5   Τουριστικών Επιχειρήσεων Λαμίας   ΤΕΙ   Αμφισσα   Ε   12015   11165   850   6   201 
 737   4   Τεχνολογίας Αεροσκαφών Χαλκίδας   ΤΕΙ   Χαλκίδα      11986   10838   1148   59   59 
 567   5   Λογιστικής Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      11961   10830   1131   274   274 
 579   5   Λογιστικής   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      11926   10660   1266   384   384 
 654   3   Νοσηλευτικής Ηπείρου   ΤΕΙ   Ιωάννινα      11919   10770   1149   208   208 
 133   1   Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   11892   11740   152   43   180 
 137   1   Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   11875   11737   138   110   153 
 183   1   Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ. (Ισπανικής)   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   11875   12482   -607   26   135 
 652   3   Νοσηλευτικής   ΤΕΙ   Λαμία      11844   10688   1156   223   223 
 653   3   Νοσηλευτικής Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      11820   10640   1180   134   134 
 408   1&2   Μουσικών Σπουδών   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   11814   12772   -958   40   58 
 744   3   Νοσηλευτικής Καβάλας   ΤΕΙ   Διδυμότειχο      11772         74   74 
 743   1   Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Πάτρας   ΤΕΙ   Πύργος      11768         85   85 
 131   1   Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   11766   11518   248   187   288 
 107   1   Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      11684   10433   1251   216   216 
 614   5   Τουριστικών Επαγγελμάτων Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.)   ΤΕΙ   Αγ. Νικόλαος   Ε   11648   11152   496   6   44 
 479   4   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Χαλκίδα      11614   10414   1200   186   186 
 611   5   Τουριστικών Επιχειρήσεων Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο   Ε   11614   11114   500   9   201 
 182   1   Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ.(Ιταλικής)   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   11611   12228   -617   26   135 
 310   2   Γεωγραφίας Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      11600   10844   756   135   135 
 451   4   Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Λάρισα      11544   10319   1225   213   213 
 526   5   Εμπορίας & Διαφήμισης Κρήτης   ΤΕΙ   Ιεράπετρα      11527   10836   691   264   264 
 730   1&5   Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Καστοριά      11525   9308   2217   324   324 
 725   4   Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      11499   11042   457   193   193 
 593   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      11493   10184   1309   201   201 
 465   4   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Πάτρα      11478   10252   1226   119   119 
 499   4   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Χαλκίδα      11448   10207   1241   119   119 
 523   4   Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων   ΤΕΙ   Πάτρα   2Ε   11442   11217   225   126   134 
 506   4   Πληροφορικής & Τεχνολογίας Yπολογιστών   ΤΕΙ   Λαμία      11432   10823   609   193   193 
 250   2   Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      11385   10457   928   85   85 
 741   1&5   Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Αργοστόλι      11331   10259   1072   266   266 
 516   4   Οχημάτων   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      11321   10539   782   105   105 
 569   5   Λογιστικής   ΤΕΙ   Καβάλα      11317   10063   1254   412   412 
 738   4   Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων Λάρισας   ΤΕΙ   Τρίκαλα   2Ε   11251   12985   -1734   22   172 
 607   5   Τουριστικών Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Πάτρα   Ε   11192   10940   252   46   157 
 598   1&5   Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      11127   10285   842   267   267 
 487   4   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Πάτρα      11121   9875   1246   149   149 
 609   5   Τουριστικών Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Λάρισα   Ε   10985   11557   -572   7   186 
 510   4   Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας   ΤΕΙ   Σέρρες      10881   9659   1222   149   149 
 613   5   Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)   ΤΕΙ   Ρόδος   Ε   10749   11342   -593   22   44 
 467   4   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Λάρισα      10708   9338   1370   179   179 
 696   1&2   Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      10678   9233   1445   150   150 
 604   5   Τουριστικών Επιχειρήσεων Πειραιά   ΤΕΙ   Σπέτσες   Ε   10656   10099   557   24   74 
 595   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Σέρρες      10644   9369   1275   278   278 
 578   5   Λογιστικής Ηπείρου   ΤΕΙ   Πρέβεζα      10636   9167   1469   312   312 
 605   5   Τουριστικών Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη   Ε   10575   11014   -439   52   105 
 735   4   Πληροφορικής & Τεχν/γίας Υπολογιστών Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Καστοριά      10528   10155   373   239   239 
 705   4   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Λαμία      10504   9652   852   186   186 
 739   4   Τεχνολογίας Τροφίμων Λάρισας   ΤΕΙ   Καρδίτσα      10500   9191   1309   204   204 
 571   5   Λογιστικής Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      10479   9284   1195   468   468 
 817   2&4   Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ.   ΣΤ/ΑΣ   Διάφορες      10377   8866   1511   19   19 
 525   5   Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Πάτρας   ΤΕΙ   Αμαλιάδα      10368   9597   771   149   149 
 529   4   Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλ/νιών Καλαμάτας   ΤΕΙ   Σπάρτη      10276   9727   549   201   201 
 543   5   Διοίκησης Γεωργ. Εκμεταλλεύσεων   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      10275   10030   245   85   85 
 602   1&5   Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. Ηπείρου   ΤΕΙ   Ηγουμενίτσα   Ε   10222   11199   -977   164   186 
 740   5   Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Χαλκίδας   ΤΕΙ   Θήβα      10210   9095   1115   138   138 
 871   5   Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      10191   9752   439   9   18 
 736   4   Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων Μεσολογγίου   ΤΕΙ   Ναύπακτο      10067   9349   718   216   216 
 587   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Καβάλα      10064   8883   1181   286   286 
 558   5   Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      10006   9509   497   95   260 
 415   1   Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων   ΕΚKΛ   Βέλλας      10005         1   54 
 548   2&4   Ιχθυοκομίας - Αλιείας Ηπείρου   ΤΕΙ   Ηγουμενίτσα      9969   12900   -2931   3   239 
 710   4&5   Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      9923   9249   674   283   283 
 818   2&4   Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ.   ΣΤ/ΑΣ   Διάφορες      9888   10879   -991   6   14 
 555   2&4   Ιχθυοκομίας - Αλιείας   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      9853   9802   51   5   186 
 475   4   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Σέρρες      9845   8728   1117   149   149 
 527   5   Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Κρήτης   ΤΕΙ   Αγ. Νικόλαος      9837   9956   -119   102   201 
 586   5   Διαχείρισης Πληροφοριών   ΤΕΙ   Καβάλα      9821   9954   -133   82   216 
 531   2&4   Φυτικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      9818   8741   1077   109   109 
 542   2&4   Ζωικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Φλώρινα      9805   13927   -4122   3   298 
 590   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Ληξούρι      9751   9734   17   117   223 
 709   4   Ηλεκτρονικής Κρήτης   ΤΕΙ   Χανιά      9741   8503   1238   157   157 
 469   4   Μηχανολογίας Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      9727   8790   937   172   172 
 580   5   Διεθνούς Εμπορίου Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Καστοριά      9702   10083   -381   45   335 
 489   4   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Λάρισα      9665   8652   1013   172   172 
 413   1   Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας   ΕΚKΛ   Αθήνα      9660         21   108 
 731   5   Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής   ΤΕΙ   Καλαμάτα      9650   9394   256   98   223 
 414   1   Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης   ΕΚKΛ   Θεσσαλονίκη      9616         12   72 
 582   5   Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων   ΤΕΙ   Λάρισα      9604   9523   81   134   201 
 498   4   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Λαμία      9596   8710   886   239   239 
 732   5   Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής Ηπείρου   ΤΕΙ   Πρέβεζα      9596   10108   -512   72   216 
 818   2&4   Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Διάφορες      9562   9494   68   13   141 
 418   1   Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης   ΕΚKΛ   Ηράκλειο      9541         12   22 
 554   2&4   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας   ΤΕΙ   Καλαμάτα      9541   9509   32   6   208 
 734   5   Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Γρεβενά      9520   10017   -497   136   186 
 420   4   Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης   ΕΚKΛ   Θεσσαλονίκη      9453         15   45 
 729   5   Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκ. & στην Οικονομία   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      9436   9259   177   173   328 
 584   5   Τοπικής Αυτοδιοίκησης   ΤΕΙ   Καλαμάτα      9382   9642   -260   69   239 
 535   2&4   Φυτικής Παραγωγής Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      9336   8841   495   27   186 
 416   1   Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης   ΕΚKΛ   Ηράκλειο      9311         6   22 
 417   1   Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων   ΕΚKΛ   Βέλλας      9299         14   27 
 547   4   Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών Θεσ/νίκης   ΤΕΙ   Μουδανιά      9282   9954   -672   5   111 
 596   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      9251   9693   -442   248   462 
 594   5   Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας   ΤΕΙ   Καλαμάτα      9234   9048   186   199   254 
 545   4   Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων   ΤΕΙ   Λάρισα      9233         5   141 
 552   2&4   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      9211         4   105 
 726   4   Εμπορίας & Ποιοτ. Ελέγχου Αγρ. Προϊόντων Δυτ. Μακεδ.   ΤΕΙ   Φλώρινα      9207   8983   224   8   260 
 540   2&4   Ζωικής Παραγωγής Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      9168   10158   -990   7   223 
 544   4   Γεωργικής Μηχ/γίας & Υδάτ. Πόρων   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      9149         4   231 
 721   4   Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      9120   9468   -348   33   298 
 538   2&4   Φυτικής Παραγωγής Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      9105   9896   -791   14   239 
 550   2&4   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Καβάλας   ΤΕΙ   Δράμα      9093   8998   95   32   149 
 546   2&4   Βιολογικής Γεωργίας Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Αργοστόλι      9091   9131   -40   18   260 
 419   4   Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας   ΕΚKΛ   Αθήνα      9046         19   108 
 515   4   Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων   ΤΕΙ   Καλαμάτα      9012   8894   118   13   223 
 536   2&4   Φυτικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Καλαμάτα      9002   9530   -528   24   246 
 551   2&4   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λαμίας   ΤΕΙ   Καρπενήσι      8993   8853   140   23   149 
 514   4   Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      8984   9188   -204   31   201 
 537   2&4   Φυτικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Φλώρινα      8975   11017   -2042   12   313 
 733   5   Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Λευκάδα      8960   10269   -1309   83   201 
 557   2&4   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      8947   8896   51   11   201 
 532   4   Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Κρήτης   ΤΕΙ   Χανιά      8921   8877   44   42   157 
 528   4   Αρχιτεκτονικής Τοπίου Καβάλας   ΤΕΙ   Δράμα      8911   8852   59   71   126 
 698   2&4   Οικολογίας & Περιβάλλοντος Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Ζάκυνθος      8897   8741   156   32   186 
 553   2&4   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λάρισας   ΤΕΙ   Καρδίτσα      8895   8954   -59   22   186 
 817   2&4   Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Διάφορες      8880   8987   -107   121   176 
 644   4   Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Κρήτης   ΤΕΙ   Ρέθυμνο      8874   8858   16   87   126 
 541   2&4   Ζωικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Λάρισα      8862   8736   126   14   172 
 701   4   Κλωστοϋφαντουργίας   ΤΕΙ   Πειραιάς      8862   8730   132   126   149 
 471   4   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Καβάλα      8792   8827   -35   184   216 
 697   4   Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Ληξούρι      8791   8572   219   28   186 
 592   4   Βιομηχανικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      8790   8766   24   34   260 
 533   2&4   Φυτικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Λάρισα      8774   9175   -401   38   141 
 473   4   Μηχανολογίας Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      8767   8846   -79   216   246 
 539   2&4   Ζωικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      8761   9109   -348   76   88 
 491   4   Ηλεκτρολογίας Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      8738   8963   -225   163   179 
 493   4   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Καβάλα      8715   8747   -32   83   223 
 556   2&4   Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      8709   8614   95   43   208 
 495   4   Ηλεκτρολογίας Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      8700   9002   -302   130   246 
 703   4   Σχεδιασμού & Παραγ. Ενδυμάτων Θεσ/νίκης   ΤΕΙ   Κιλκίς      8670   8718   -48   42   149 
 522   4   Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Λάρισας   ΤΕΙ   Καρδίτσα      8623   9154   -531   55   149 
 724   4   Βιομηχανικής Πληροφορικής   ΤΕΙ   Καβάλα      8598   8610   -12   214   246 
 513   4   Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου   ΤΕΙ   Καβάλα      8500   8542   -42   94   208 
 549   4&5   Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων Θεσ/νικης   ΤΕΙ   Κατερίνη      8478   8644   -166   102   126 
 610   5   Τουριστικών Επιχειρήσεων Ηπείρου   ΤΕΙ   Ηγουμενίτσα   Ε               208 
 871   5   Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Ειδ. Κατ.   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα                  2 
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors