Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2007 Οι Βάσεις κατά φθίνουσα σειρά για το 10% των θέσεων

Οι Βάσεις κατά φθίνουσα σειρά για το 10% των θέσεων

Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κ.Α: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2007 και 2006. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

K. A Ε.Π ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ / ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ Βάση
2007
Βάση
2006
Διαφ.
07/06
Επιτ.
2007
Θέσεις
2007
 231   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   21437   21134   303   10   10 
 127   1   Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   21188   21037   151   30   30 
 129   1   Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   20999   21128   -129   28   28 
 233   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   20725   20551   174   11   11 
 385   1   Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Μετ. ή Διερμ.   ΑΕΙ   Κέρκυρα   2Ε   20653   20899   -246   7   7 
 148   1   Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ.   ΑΕΙ   Αθήνα   Ε   20588   20521   67   15   15 
 232   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών   ΑΕΙ   Πάτρα   2Ε   20495   20150   345   6   6 
 179   1   Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα   Ε   20342   20090   252   16   16 
 409   1&2   Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   20322   18613   1709   5   5 
 236   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος   2Ε   20312   20004   308   7   7 
 153   1   Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα   Ε   20171   20259   -88   14   14 
 147   1   Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   Ε   20152   20192   -40   8   8 
 518   4   Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών   ΤΕΙ   Αθήνα   2Ε   20032   17036   2996   9   9 
 370   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης   ΑΕΙ   Χανιά   2Ε   20013   19786   227   6   6 
 234   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης   ΑΕΙ   Ξάνθη   2Ε   19996   19812   184   8   8 
 355   1   Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών   ΑΕΙ   Πειραιάς   Ε   19923   19611   312   18   18 
 131   1   Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   19912   19440   472   32   32 
 519   4   Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων (Πρώην Διακοσμητικής)   ΤΕΙ   Αθήνα   2Ε   19905   18265   1640   9   9 
 294   3   Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου   ΑΕΙ   Αθήνα      19801   19827   -26   5   4 
 157   5   Ναυτιλιακών Σπουδών   ΑΕΙ   Πειραιάς   Ε   19573   19313   260   17   17 
 289   3   Φαρμακευτικής   ΑΕΙ   Αθήνα      19534   18819   715   14   14 
 719   3   Διατροφής & Διαιτολογίας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      19528   18075   1453   6   6 
 277   2&3   Βιολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα      19521   18854   667   11   11 
 618   3   Λογοθεραπείας   ΤΕΙ   Πάτρα      19475   17159   2316   7   7 
 303   3   Οδοντιατρικής   ΑΕΙ   Αθήνα      19466   19100   366   9   9 
 240   4&5   Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      19420   19567   -147   15   15 
 163   1&2   Κινηματογράφου   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      19416   19494   -78   6   6 
 128   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   ΑΕΙ   Αθήνα      19409   19254   155   20   20 
 201   4   Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      19374   19141   233   15   15 
 161   5   Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. & Πολ. Σπουδών Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   Ε   19367   19298   69   14   14 
 133   1   Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   19349   18999   350   20   20 
 173   1&2   Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης   ΑΕΙ   Αθήνα      19349   18460   889   10   10 
 295   3   Ιατρικής   ΑΕΙ   Αθήνα      19339   19406   -67   16   16 
 831   3   Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      19321   19337   -16   5   5 
 140   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      19303   19268   35   21   21 
 314   5   Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      19268   19320   -52   13   13 
 174   1&2   Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      19253   18940   313   7   7 
 866   1   Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      19249   19086   163   1   1 
 521   4   Γραφιστικής   ΤΕΙ   Αθήνα   2Ε   19229   18520   709   9   9 
 846   3   Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      19226   19221   5   1   1 
 615   3   Φυσικοθεραπείας   ΤΕΙ   Αθήνα      19220   18348   872   9   9 
 135   1   Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   19216   19433   -217   16   16 
 836   3   Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      19179   19239   -60   1   1 
 150   5   Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      19164   18965   199   13   13 
 329   2   Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      19160   18673   487   8   8 
 164   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      19143   18989   154   12   12 
 297   3   Ιατρικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      19138   19177   -39   18   18 
 293   3   Φαρμακευτικής   ΑΕΙ   Πάτρα      19128   18792   336   8   8 
 867   5   Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      19109   19205   -96   3   3 
 299   3   Ιατρικής   ΑΕΙ   Πάτρα      19094   19130   -36   10   10 
 217   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      19093   18884   209   26   26 
 328   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      19092   18516   576   5   5 
 841   3   Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      19082   19064   18   1   1 
 603   5   Τουριστικών Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Αθήνα   Ε   19076   19216   -140   9   9 
 291   3   Φαρμακευτικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      19072   18861   211   9   9 
 209   4   Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      19043   18847   196   12   12 
 304   3   Ιατρικής Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      19028   19017   11   7   7 
 229   4   Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      19014   18624   390   6   6 
 305   3   Οδοντιατρικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      19009   18904   105   9   9 
 205   4   Πολιτικών Μηχανικών   ΑΕΙ   Πάτρα      19008   18554   454   14   14 
 336   4&5   Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας   ΑΕΙ   Πειραιάς      18985   19161   -176   11   11 
 146   1   Θεατρικών Σπουδών   ΑΕΙ   Αθήνα      18982   19070   -88   6   6 
 637   3   Αισθητικής & Κοσμητολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      18978   18173   805   9   9 
 384   1   Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών   ΑΕΙ   Αθήνα      18977   19266   -289   3   3 
 203   4   Πολιτικών Μηχανικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18971   18569   402   19   19 
 284   3&4   Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Λάρισα      18937   18462   475   7   7 
 335   2&4   Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18933   19098   -165   13   13 
 301   3   Ιατρικής   ΑΕΙ   Ιωάννινα      18927   19040   -113   9   9 
 300   3   Ιατρικής Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Λάρισα      18923   19088   -165   6   6 
 124   1&5   Δημόσιας Διοίκησης Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      18922   18917   5   32   32 
 313   5   Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικ. Π. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      18920   18923   -3   26   26 
 875   1   Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      18920   17973   947   1   1 
 141   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   ΑΕΙ   Πάτρα      18909   18822   87   18   18 
 302   3   Ιατρικής Θράκης   ΑΕΙ   Αλεξ/πολη      18903   18963   -60   10   10 
 225   4   Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      18890   18464   426   10   10 
 347   5   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      18883   18810   73   21   21 
 178   1&2   Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      18864   18614   250   9   9 
 170   1   Ψυχολογίας Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      18858   18976   -118   15   15 
 130   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   ΑΕΙ   Ιωάννινα      18851   18655   196   23   23 
 322   5   Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18827   18718   109   23   23 
 208   4   Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      18824   18644   180   6   6 
 154   1&2   Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία   ΑΕΙ   Αθήνα      18806   18788   18   15   15 
 333   2&4   Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      18806   18755   51   21   21 
 338   2&4   Πληροφορικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18794   18838   -44   10   10 
 134   1&2   Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18791   18884   -93   12   12 
 330   2&4   Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών   ΑΕΙ   Αθήνα      18791   18760   31   19   19 
 245   2   Μαθηματικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18789   18743   46   16   16 
 155   5   Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής   ΑΕΙ   Πειραιάς      18779   18917   -138   14   14 
 176   1&5   Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18769   19089   -320   7   7 
 312   5   Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      18768   18699   69   21   21 
 279   2&3   Βιολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18752   18408   344   11   11 
 123   1   Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ.   ΑΕΙ   Αθήνα      18736   18820   -84   31   31 
 334   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας   ΑΕΙ   Φλώρινα      18729   18680   49   16   16 
 137   1   Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   18727   16507   2220   17   17 
 364   5   Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών Μακεδονίας   ΑΕΙ   Έδεσσα      18724   18536   188   7   7 
 635   3   Οπτικής & Οπτομετρίας (Πρώην Οπτικής)   ΤΕΙ   Αθήνα      18721   17257   1464   9   9 
 412   2&4   Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου   ΑΕΙ   Αθήνα      18708         4   4 
 357   1   Πολιτικών Επιστημών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18701   18951   -250   13   13 
 172   1   Ψυχολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18669   18973   -304   17   17 
 867   5   Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      18664   18470   194   1   1 
 243   2   Μαθηματικών   ΑΕΙ   Αθήνα      18663   18526   137   29   29 
 219   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18662   18650   12   20   20 
 227   4   Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18656   18287   369   8   8 
 339   2&4   Πληροφορικής   ΑΕΙ   Πειραιάς      18631   18560   71   15   15 
 281   2&3   Βιολογίας   ΑΕΙ   Πάτρα      18608   18285   323   8   8 
 211   4   Μηχανολόγων Μηχανικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18598   18524   74   9   9 
 872   5   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18597   18637   -40   2   2 
 337   5   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18596   18656   -60   14   14 
 168   1   Θεάτρου   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18591   18826   -235   5   5 
 316   5   Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΑΕΙ   Πειραιάς      18584   18518   66   28   28 
 166   1&2   Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      18583   18537   46   10   10 
 235   4   Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      18581   18408   173   14   14 
 142   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης   ΑΕΙ   Αλεξ/πολη      18578   18538   40   18   18 
 826   2&4   Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18578   19015   -437   3   3 
 144   5   Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκοπείου   ΑΕΙ   Αθήνα      18574   18554   20   6   6 
 171   1   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Προγρ. Ψυχολογ.)   ΑΕΙ   Αθήνα      18574   18875   -301   13   13 
 132   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      18561   18517   44   21   21 
 290   3   Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης   ΑΕΙ   Αλεξ/πολη      18561   18434   127   9   9 
 246   2&4   Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      18551   18402   149   16   16 
 317   5   Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18540   18561   -21   24   24 
 869   5   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18520   18704   -184   9   9 
 309   5   Οικονομικών Επιστημών   ΑΕΙ   Αθήνα      18518   18379   139   34   34 
 188   1   Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών   ΑΕΙ   Αθήνα      18496   18609   -113   6   6 
 369   2&4   Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας   ΑΕΙ   Λαμία      18491   18363   128   7   7 
 315   5   Οικονομικής Επιστήμης   ΑΕΙ   Πειραιάς      18490   18372   118   26   26 
 816   2&4   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18483   18520   -37   1   1 
 228   4   Μηχανικών Χωρ/ξίας, Πολ/μίας & Περ/κής Ανάπτ. Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      18472   18009   463   5   5 
 143   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου   ΑΕΙ   Ρόδος      18452   18339   113   22   22 
 307   3   Κτηνιατρικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18435   18592   -157   9   9 
 207   4   Πολιτικών Μηχανικών Θράκης   ΑΕΙ   Ξάνθη      18425   18208   217   19   19 
 332   4   Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      18417   18000   417   7   7 
 241   4   Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      18415   18445   -30   7   7 
 152   5   Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      18409   18380   29   21   21 
 253   2   Φυσικής   ΑΕΙ   Αθήνα      18409   18110   299   22   22 
 318   5   Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης   ΑΕΙ   Πειραιάς      18403   18459   -56   19   19 
 639   3   Αισθητικής & Κοσμητολογίας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      18403   17770   633   8   8 
 325   2&4   Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      18402   18445   -43   5   5 
 214   4   Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης   ΑΕΙ   Χανιά      18400   17849   551   6   6 
 350   5   Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      18395   18274   121   15   15 
 263   2   Χημείας   ΑΕΙ   Αθήνα      18385   18156   229   11   11 
 365   4&5   Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας   ΑΕΙ   Νάουσα      18384   18146   238   6   6 
 831   3   Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      18378   18088   290   2   2 
 120   1   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18372   18379   -7   15   15 
 605   5   Τουριστικών Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη   Ε   18355   17845   510   14   14 
 581   5   Εμπορίας & Διαφήμισης   ΤΕΙ   Αθήνα      18352   18241   111   9   9 
 255   2   Φυσικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18344   17987   357   20   20 
 220   4   Μηχανικών Η/Υ, Τηλ/νιών & Δικτύων Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      18337   18024   313   11   11 
 262   2&4   Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων   ΑΕΙ   Πειραιάς      18333   18333   0   19   19 
 311   5   Οικονομικών Επιστημών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18331   18309   22   36   36 
 356   2   Γεωγραφίας Χαροκοπείου   ΑΕΙ   Αθήνα      18313   18239   74   4   4 
 326   4&5   Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      18299   18274   25   6   6 
 865   5   Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18298   18483   -185   3   3 
 806   2&4   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18296   18588   -292   2   2 
 308   3   Κτηνιατρικής Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Καρδίτσα      18283   18474   -191   4   4 
 306   3   Νοσηλευτικής   ΑΕΙ   Αθήνα      18279   18376   -97   15   15 
 136   1&2   Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία   ΑΕΙ   Πάτρα      18275   18118   157   13   13 
 319   5   Οικονομικών Επιστημών   ΑΕΙ   Πάτρα      18274   18211   63   18   18 
 237   4   Χημικών Μηχανικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18273   17944   329   10   10 
 711   4   Πληροφορικής   ΤΕΙ   Αθήνα      18262   17798   464   10   10 
 125   1   Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      18260   18331   -71   20   20 
 282   2&3   Βιολογίας Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      18256   18130   126   10   10 
 110   1   Ιστορίας & Αρχαιολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα      18255   18223   32   24   24 
 117   1   Νομικής   ΑΕΙ   Αθήνα      18230   18350   -120   45   45 
 151   1   Ψυχολογίας Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      18212   18210   2   12   12 
 213   4   Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών   ΑΕΙ   Πάτρα      18210   17913   297   14   14 
 345   5   Οικονομικών Επιστημών   ΑΕΙ   Ιωάννινα      18204   18055   149   14   14 
 169   1   Θεατρικών Σπουδών   ΑΕΙ   Πάτρα      18202   18181   21   7   7 
 367   1&4   Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου   ΑΕΙ   Κέρκυρα      18182   17530   652   7   7 
 352   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΑΕΙ   Πάτρα      18176   18109   67   15   15 
 187   1&2   Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Κόρινθος      18169   17807   362   9   9 
 585   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Αθήνα      18157   17943   214   10   10 
 265   2   Χημείας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18143   17878   265   13   13 
 118   1   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας   ΑΕΙ   Αθήνα      18139   18009   130   35   35 
 631   5   Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας   ΤΕΙ   Αθήνα      18138   17887   251   9   9 
 283   2   Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος   ΑΕΙ   Αθήνα      18136   17963   173   13   13 
 109   1   Φιλολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα      18135   18036   99   35   35 
 690   1&2   Προσχολικής Αγωγής (Πρώην Βρεφονηπιοκομίας)   ΤΕΙ   Αθήνα      18126   17984   142   9   9 
 851   3   Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18123   18723   -600   3   3 
 156   1&2   Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών   ΑΕΙ   Ιωάννινα      18117   17810   307   19   19 
 619   3   Εργοθεραπείας   ΤΕΙ   Αθήνα      18115   17674   441   9   9 
 119   1   Νομικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18097   18153   -56   40   40 
 221   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ   ΑΕΙ   Πάτρα      18097   18171   -74   21   21 
 362   1   Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Ναύπλιον      18093   18059   34   8   8 
 126   1   Κοινωνιολογίας Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      18076   18076   0   25   25 
 811   2&4   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18073   18241   -168   2   2 
 111   1   Φιλολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18072   18313   -241   27   27 
 165   1   Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      18072   18008   64   17   17 
 476   4   Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης   ΑΕΙ   Ξάνθη      18069   17900   169   5   5 
 159   1   Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      18067   18005   62   11   11 
 361   5   Οικονομικών Επιστημών Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Τρίπολη      18063   17948   115   9   9 
 112   1   Ιστορίας & Αρχαιολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18059   18159   -100   24   24 
 341   1&2   Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας   ΑΕΙ   Φλώρινα      18056   17855   201   13   13 
 280   3&4   Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών   ΑΕΙ   Ιωάννινα      18048   17710   338   10   10 
 694   1&2   Βρεφονηπιοκομίας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      18028   17900   128   6   6 
 559   5   Λογιστικής   ΤΕΙ   Πειραιάς      18017   18014   3   18   18 
 349   5   Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      18015   17987   28   18   18 
 583   5   Εμπορίας & Διαφήμισης   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      18012   18036   -24   14   14 
 715   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Πειραιάς      18011   17758   253   12   12 
 158   1&2   Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      18007   17649   358   13   13 
 285   2   Γεωλογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17999   17826   173   13   13 
 191   5   Περιφερειακής Οικ. Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας   ΑΕΙ   Λιβαδειά      17996   17748   248   6   6 
 340   2&4   Πληροφορικής   ΑΕΙ   Ιωάννινα      17980   17881   99   13   13 
 274   2&4   Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      17962   17818   144   5   5 
 238   4   Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Αιγαίου   ΑΕΙ   Σύρος      17959   17461   498   6   6 
 223   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης   ΑΕΙ   Ξάνθη      17953   17906   47   21   21 
 617   3   Φυσικοθεραπείας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      17952   17898   54   9   9 
 321   5   Οικονομικών Επιστημών Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      17949   17834   115   17   17 
 177   1   Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      17942   17889   53   9   9 
 633   3   Δημόσιας Υγιεινής   ΤΕΙ   Αθήνα      17940   17365   575   9   9 
 363   4   Μηχ/κών Χωρ/ξίας & Ανάπτυξης Αριστοτελείου Παν.   ΑΕΙ   Βέροια      17938   17629   309   6   6 
 371   2&4   Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας   ΑΕΙ   Κοζάνη      17936   18135   -199   7   7 
 215   4   Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής   ΑΕΙ   Πάτρα      17925   17816   109   16   16 
 239   4   Χημικών Μηχανικών   ΑΕΙ   Πάτρα      17925   17683   242   9   9 
 621   3   Ιατρικών Εργαστηρίων   ΤΕΙ   Αθήνα      17925   17447   478   9   9 
 160   1&2   Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης   ΑΕΙ   Αλεξ/πολη      17921   17818   103   17   17 
 661   1   Κοινωνικής Εργασίας   ΤΕΙ   Αθήνα      17918   17909   9   9   9 
 561   5   Λογιστικής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      17906   17657   249   15   15 
 520   4   Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης   ΤΕΙ   Αθήνα   2Ε   17904   17101   803   5   5 
 599   1   Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης   ΤΕΙ   Αθήνα      17891   17808   83   9   9 
 400   5   Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Σπάρτη      17880   17280   600   8   8 
 366   2&4   Πληροφορικής Ιονίου   ΑΕΙ   Κέρκυρα      17868   17688   180   8   8 
 629   3   Οδοντικής Τεχνολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      17857   17219   638   9   9 
 230   4   Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης   ΑΕΙ   Χανιά      17849   17648   201   11   11 
 411   1   Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Κόρινθος      17846         8   8 
 360   2&4   Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      17842   17262   580   5   5 
 324   2&4   Ζωικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      17838   17441   397   5   5 
 457   4   Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων   ΤΕΙ   Αθήνα      17832   17485   347   8   8 
 273   2&4   Γεωπονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17831   17565   266   27   27 
 224   4   Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης   ΑΕΙ   Ξάνθη      17827   17649   178   8   8 
 327   2&4   Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      17814   17795   19   9   9 
 331   4   Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης   ΑΕΙ   Χανιά      17814   17673   141   12   12 
 162   1&2   Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου   ΑΕΙ   Ρόδος      17806   17439   367   20   20 
 121   1   Νομικής Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      17799   17887   -88   45   45 
 247   2   Μαθηματικών   ΑΕΙ   Πάτρα      17786   17505   281   23   23 
 826   2&4   Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17778   18255   -477   1   1 
 271   4&5   Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Ιωαννίνων   ΑΕΙ   Αγρίνιο      17761   17001   760   10   10 
 272   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών   ΑΕΙ   Ιωάννινα      17760   16759   1001   9   9 
 718   4   Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών   ΤΕΙ   Αθήνα      17750   17963   -213   9   9 
 323   2&4   Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      17739   17470   269   13   13 
 275   2&4   Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17730   17563   167   12   12 
 102   1   Φιλοσοφίας   ΑΕΙ   Πάτρα      17729   17065   664   14   14 
 712   4   Πληροφορικής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      17709   17344   365   12   12 
 851   3   Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17708   17824   -116   1   1 
 623   3   Ιατρικών Εργαστηρίων   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      17691   16497   1194   10   10 
 216   2&4   Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      17684   17695   -11   13   13 
 865   5   Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17663   18321   -658   1   1 
 210   4   Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργ. Πόρων Δυτ. Μακεδονίας   ΑΕΙ   Κοζάνη      17648   17426   222   10   10 
 358   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Τρίπολη      17615   17670   -55   8   8 
 257   2   Φυσικής   ΑΕΙ   Πάτρα      17613   17392   221   15   15 
 601   1   Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      17613   17712   -99   10   10 
 180   5   Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου   ΑΕΙ   Χίος      17605   17608   -3   8   8 
 320   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου   ΑΕΙ   Χίος      17603   17479   124   18   18 
 351   1   Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      17592   17296   296   18   18 
 716   4   Τεχνολογίας Τροφίμων   ΤΕΙ   Αθήνα      17590   17253   337   9   9 
 175   1   Φιλολογίας   ΑΕΙ   Πάτρα      17587   17063   524   17   17 
 182   1   Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ.(Ιταλικής)   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   17584   18933   -1349   6   15 
 122   1   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας   ΑΕΙ   Ιωάννινα      17568   17330   238   25   25 
 445   4   Πολιτικών Δομικών Έργων   ΤΕΙ   Πειραιάς      17564   17152   412   6   6 
 103   1   Θεολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17526   17375   151   28   28 
 713   4   Ηλεκτρονικών Υπολ. Συστημάτων   ΤΕΙ   Πειραιάς      17518   17319   199   18   18 
 267   2   Χημείας   ΑΕΙ   Πάτρα      17517   17212   305   10   10 
 627   3   Ραδιολογίας - Ακτινολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      17512   16755   757   9   9 
 101   1   Θεολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα      17507   17364   143   30   30 
 443   4   Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Αθήνα      17502   16447   1055   9   9 
 251   2   Μαθηματικών Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      17498   17311   187   15   15 
 288   2&4   Επιστήμης των Υλικών   ΑΕΙ   Πάτρα      17494   17203   291   10   10 
 811   2&4   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17487   16782   705   1   1 
 512   4   Ενεργειακής Τεχνολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      17476   16577   899   9   9 
 189   1   Φιλολογίας Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Καλαμάτα      17467   17277   190   8   8 
 359   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Τρίπολη      17461   17476   -15   9   9 
 249   2   Μαθηματικών   ΑΕΙ   Ιωάννινα      17408   17168   240   22   22 
 346   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Ιωαννίνων   ΑΕΙ   Αγρίνιο      17408   16902   506   10   10 
 509   4   Τοπογραφίας   ΤΕΙ   Αθήνα      17406   16684   722   9   9 
 287   2   Γεωλογίας   ΑΕΙ   Πάτρα      17390   17113   277   11   11 
 105   1   Κοινωνικής Θεολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα      17383   16897   486   27   27 
 667   3   Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας   ΤΕΙ   Αθήνα      17365   16333   1032   9   9 
 368   1&4   Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Ιωαννίνων   ΑΕΙ   Αγρίνιο      17364   17292   72   7   7 
 591   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Λάρισα      17355   17001   354   25   25 
 259   2   Φυσικής   ΑΕΙ   Ιωάννινα      17340   16856   484   17   17 
 444   4   Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Αθήνα      17332   17039   293   6   6 
 641   1   Κοινωνικής Εργασίας   ΤΕΙ   Πάτρα      17324   16862   462   12   12 
 184   1   Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας   ΑΕΙ   Φλώρινα      17313   17123   190   14   14 
 714   4   Αυτοματισμού   ΤΕΙ   Πειραιάς      17307   17053   254   10   10 
 447   4   Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      17301   16979   322   10   10 
 511   4   Ναυπηγικής   ΤΕΙ   Αθήνα      17299   16202   1097   9   9 
 543   5   Διοίκησης Γεωργ. Εκμεταλλεύσεων   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      17296   16370   926   10   10 
 106   1   Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      17295   16825   470   17   17 
 149   1   Κοινωνιολογίας Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      17287   17375   -88   15   15 
 104   1   Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ.   ΑΕΙ   Καλαμάτα      17286   17195   91   9   9 
 343   1   Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      17279   17504   -225   14   14 
 218   2   Στατιστικής & Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου   ΑΕΙ   Σάμος      17275   16644   631   10   10 
 269   2   Χημείας   ΑΕΙ   Ιωάννινα      17272   16742   530   14   14 
 242   4   Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης   ΑΕΙ   Χανιά      17261   17132   129   6   6 
 483   4   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Πειραιάς      17258   16381   877   10   10 
 261   2   Φυσικής Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      17254   16919   335   12   12 
 344   2&4   Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου   ΑΕΙ   Σάμος      17249   17106   143   15   15 
 480   4   Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων   ΤΕΙ   Αθήνα      17238   16476   762   9   9 
 186   1   Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      17235   17134   101   12   12 
 113   1   Φιλολογίας   ΑΕΙ   Ιωάννινα      17170   16713   457   28   28 
 386   1   Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Ισπ. Γλ. & Πολιτ.   ΑΕΙ   Κέρκυρα   2Ε   17168         4   4 
 589   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Πάτρα      17160   16787   373   27   27 
 620   3   Λογοθεραπείας Ηπείρου   ΤΕΙ   Ιωάννινα      17157   17086   71   17   17 
 501   4   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Αθήνα      17154   16601   553   9   9 
 276   2&4   Περιβάλλοντος Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      17145   16986   159   7   7 
 517   4   Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών   ΤΕΙ   Αθήνα   2Ε   17143   15986   1157   9   9 
 114   1   Ιστορίας & Αρχαιολογίας   ΑΕΙ   Ιωάννινα      17120   16889   231   27   27 
 222   4   Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Αιγαίου   ΑΕΙ   Χίος      17116   16720   396   8   8 
 720   4   Αυτοματισμού   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      17107   16979   128   10   10 
 743   1   Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Πάτρας   ΤΕΙ   Πύργος      17094         10   10 
 252   2   Μαθηματικών Αιγαίου   ΑΕΙ   Σάμος      17066   16545   521   18   18 
 728   5   Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων   ΤΕΙ   Πάτρα      17062   16637   425   21   21 
 806   2&4   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17062   17593   -531   1   1 
 107   1   Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17061   16762   299   24   24 
 116   1   Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      17053   16568   485   15   15 
 270   2   Χημείας Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      17050   16647   403   7   7 
 655   3   Μαιευτικής   ΤΕΙ   Αθήνα      17047   16912   135   9   9 
 477   4   Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      17041   16715   326   8   8 
 108   1   Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      17037   16752   285   17   17 
 348   1   Κοινωνιολογίας Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      17030   16794   236   16   16 
 563   5   Λογιστικής   ΤΕΙ   Πάτρα      17022   16439   583   21   21 
 505   4   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      17020   16241   779   16   16 
 461   4   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Πειραιάς      17018   16545   473   10   10 
 645   3   Νοσηλευτικής   ΤΕΙ   Αθήνα      17011   16134   877   17   17 
 185   4   Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης   ΑΕΙ   Ιωάννινα   Ε   17006   15998   1008   8   8 
 342   1   Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου   ΑΕΙ   Κέρκυρα      17001   16859   142   8   8 
 138   1   Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      16997   16746   251   17   17 
 353   4&5   Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης   ΑΕΙ   Ορεστιάδα      16996   16948   48   16   16 
 597   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Χαλκίδα      16988   16217   771   32   32 
 723   4   Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών   ΤΕΙ   Λάρισα      16978   17001   -23   25   25 
 145   1   Ιστορίας Ιονίου   ΑΕΙ   Κέρκυρα      16969   16560   409   12   12 
 717   4   Τεχνολογίας Τροφίμων   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      16958   16618   340   10   10 
 602   1&5   Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. Ηπείρου   ΤΕΙ   Ηγουμενίτσα   Ε   16950   11610   5340   25   25 
 503   4   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Πειραιάς      16917   16474   443   10   10 
 354   1&4   Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      16906   16873   33   15   15 
 200   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      16884   16578   306   6   6 
 115   1   Φιλολογίας Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      16867   16564   303   15   15 
 531   2&4   Φυτικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      16867   15765   1102   13   13 
 565   5   Λογιστικής   ΤΕΙ   Λάρισα      16855   16758   97   32   32 
 577   5   Λογιστικής   ΤΕΙ   Χαλκίδα      16855   16246   609   40   40 
 190   3   Νοσηλευτικής Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Σπάρτη      16851   17384   -533   8   8 
 549   4&5   Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων Θεσ/νικης   ΤΕΙ   Κατερίνη      16824   14963   1861   17   17 
 524   1&2   Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πάτρας   ΤΕΙ   Πύργος      16823   16690   133   24   24 
 595   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Σέρρες      16784   15999   785   33   33 
 167   1   Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      16779   16583   196   15   15 
 692   1&2   Βρεφονηπιοκομίας Ηπείρου   ΤΕΙ   Ιωάννινα      16762   16512   250   27   27 
 643   1   Κοινωνικής Εργασίας Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      16753   16449   304   19   19 
 181   1   Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου   ΑΕΙ   Ρόδος      16744   16743   1   14   14 
 497   4   Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      16742   16870   -128   8   8 
 730   1&5   Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Καστοριά      16740   15473   1267   37   37 
 507   4   Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Αθήνα      16737   17071   -334   8   8 
 659   3   Φυσικοθεραπείας   ΤΕΙ   Λαμία      16714   16488   226   13   13 
 821   2&4   Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      16682   16440   242   6   6 
 539   2&4   Ζωικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      16669   14954   1715   10   10 
 604   5   Τουριστικών Επιχειρήσεων Πειραιά   ΤΕΙ   Σπέτσες   Ε   16668   11164   5504   10   10 
 657   3   Μαιευτικής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      16626   16001   625   7   7 
 616   3   Φυσικοθεραπείας Πάτρας   ΤΕΙ   Αίγιο      16605   16175   430   16   16 
 248   2   Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      16596   16944   -348   11   11 
 727   4   Πληροφορικής & Επικοινωνιών   ΤΕΙ   Σέρρες      16589   15776   813   25   25 
 449   4   Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Πάτρα      16529   15011   1518   16   16 
 310   2   Γεωγραφίας Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      16474   16313   161   15   15 
 582   5   Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων   ΤΕΙ   Λάρισα      16401   15728   673   27   27 
 742   3   Οπτικής & Οπτομετρίας Πάτρας   ΤΕΙ   Αίγιο      16337         10   10 
 451   4   Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Λάρισα      16328   15198   1130   25   25 
 737   4   Τεχνολογίας Αεροσκαφών Χαλκίδας   ΤΕΙ   Χαλκίδα      16325   15725   600   8   8 
 647   3   Νοσηλευτικής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      16323   15978   345   15   15 
 516   4   Οχημάτων   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      16294   15779   515   14   14 
 250   2   Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      16292   15626   666   10   10 
 628   3   Διατροφής & Διαιτολογίας Κρήτης   ΤΕΙ   Σητεία      16287   16195   92   18   18 
 525   5   Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Πάτρας   ΤΕΙ   Αμαλιάδα      16283   14999   1284   20   20 
 506   4   Πληροφορικής & Τεχνολογίας Yπολογιστών   ΤΕΙ   Λαμία      16243   15993   250   26   26 
 739   4   Τεχνολογίας Τροφίμων Λάρισας   ΤΕΙ   Καρδίτσα      16239   14845   1394   23   23 
 701   4   Κλωστοϋφαντουργίας   ΤΕΙ   Πειραιάς      16219   15333   886   20   20 
 593   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      16184   16079   105   25   25 
 741   1&5   Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Αργοστόλι      16184   13796   2388   30   30 
 575   5   Λογιστικής   ΤΕΙ   Σέρρες      16156   15486   670   45   45 
 607   5   Τουριστικών Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Πάτρα   Ε   16152   12009   4143   21   21 
 139   1   Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   16133   17534   -1401   5   13 
 801   2&4   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      16116   17390   -1274   12   12 
 212   4   Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης   ΑΕΙ   Ορεστιάδα      16113   15887   226   10   10 
 696   1&2   Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      16111   14527   1584   17   17 
 587   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Καβάλα      16062   15274   788   33   33 
 740   5   Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Χαλκίδας   ΤΕΙ   Θήβα      15952   15880   72   16   16 
 710   4&5   Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      15938   15785   153   38   38 
 418   1   Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης   ΕΚKΛ   Ηράκλειο      15937         3   3 
 401   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   15929   15719   210   21   21 
 863   4&5   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      15914   15704   210   4   4 
 722   4   Αυτοματισμού   ΤΕΙ   Χαλκίδα      15896   14896   1000   19   19 
 598   1&5   Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      15890   11814   4076   30   30 
 861   4   Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      15833   16024   -191   14   14 
 465   4   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Πάτρα      15794   14234   1560   16   16 
 863   4&5   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      15757   11946   3811   1   1 
 526   5   Εμπορίας & Διαφήμισης Κρήτης   ΤΕΙ   Ιεράπετρα      15753   15550   203   32   32 
 510   4   Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας   ΤΕΙ   Σέρρες      15680   14839   841   20   20 
 403   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   15615   15102   513   27   27 
 467   4   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Λάρισα      15566   13492   2074   24   24 
 586   5   Διαχείρισης Πληροφοριών   ΤΕΙ   Καβάλα      15539   15030   509   29   29 
 567   5   Λογιστικής Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      15522   15093   429   36   36 
 499   4   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Χαλκίδα      15497   13519   1978   16   16 
 734   5   Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Γρεβενά      15447   15571   -124   25   25 
 569   5   Λογιστικής   ΤΕΙ   Καβάλα      15436   14992   444   48   48 
 651   3   Νοσηλευτικής   ΤΕΙ   Λάρισα      15404   14378   1026   24   24 
 731   5   Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής   ΤΕΙ   Καλαμάτα      15375   14193   1182   30   30 
 487   4   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Πάτρα      15374   14108   1266   20   20 
 579   5   Λογιστικής   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      15366   14471   895   45   45 
 625   3   Ιατρικών Εργαστηρίων   ΤΕΙ   Λάρισα      15366   14583   783   24   24 
 644   4   Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Κρήτης   ΤΕΙ   Ρέθυμνο      15358   14246   1112   17   17 
 649   3   Νοσηλευτικής   ΤΕΙ   Πάτρα      15352   14217   1135   22   22 
 405   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Τρίκαλα   2Ε   15316   14302   1014   12   12 
 864   4&5   Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      15298   16173   -875   6   6 
 729   5   Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκ. & στην Οικονομία   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      15297   14815   482   44   44 
 453   4   Πολιτικών Δομικών Έργων Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      15287   14250   1037   25   25 
 578   5   Λογιστικής Ηπείρου   ΤΕΙ   Πρέβεζα      15272   14950   322   36   36 
 821   2&4   Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      15264   12351   2913   2   2 
 558   5   Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      15254   15235   19   35   35 
 725   4   Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      15218   15456   -238   26   26 
 479   4   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Χαλκίδα      15210   13751   1459   25   25 
 455   4   Πολιτικών Δομικών Έργων   ΤΕΙ   Σέρρες      15177   13975   1202   26   26 
 533   2&4   Φυτικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Λάρισα      15176   12995   2181   19   19 
 584   5   Τοπικής Αυτοδιοίκησης   ΤΕΙ   Καλαμάτα      15175   13458   1717   32   32 
 609   5   Τουριστικών Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Λάρισα   Ε   15164   10177   4987   25   25 
 735   4   Πληροφορικής & Τεχν/γίας Υπολογιστών Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Καστοριά      15159   15081   78   32   32 
 594   5   Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας   ΤΕΙ   Καλαμάτα      15118   14099   1019   34   34 
 596   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      15091   14482   609   62   62 
 733   5   Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Λευκάδα      14979   14276   703   27   27 
 528   4   Αρχιτεκτονικής Τοπίου Καβάλας   ΤΕΙ   Δράμα      14872   14024   848   17   17 
 489   4   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Λάρισα      14851   13565   1286   23   23 
 736   4   Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων Μεσολογγίου   ΤΕΙ   Ναύπακτο      14811   14553   258   29   29 
 571   5   Λογιστικής Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      14795   14194   601   54   54 
 861   4   Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      14729   13608   1121   5   5 
 703   4   Σχεδιασμού & Παραγ. Ενδυμάτων Θεσ/νίκης   ΤΕΙ   Κιλκίς      14710   13646   1064   20   20 
 654   3   Νοσηλευτικής Ηπείρου   ΤΕΙ   Ιωάννινα      14676   14202   474   28   28 
 529   4   Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλ/νιών Καλαμάτας   ΤΕΙ   Σπάρτη      14656   14638   18   27   27 
 652   3   Νοσηλευτικής   ΤΕΙ   Λαμία      14652   13852   800   30   30 
 553   2&4   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λάρισας   ΤΕΙ   Καρδίτσα      14639   13474   1165   25   25 
 420   4   Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης   ΕΚKΛ   Θεσσαλονίκη      14612         5   5 
 705   4   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Λαμία      14604   13491   1113   25   25 
 402   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης   ΑΕΙ   Σέρρες   2Ε   14601   13882   719   12   12 
 527   5   Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Κρήτης   ΤΕΙ   Αγ. Νικόλαος      14587   14023   564   27   27 
 864   4&5   Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      14585   13062   1523   2   2 
 522   4   Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Λάρισας   ΤΕΙ   Καρδίτσα      14573   11523   3050   20   20 
 550   2&4   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Καβάλας   ΤΕΙ   Δράμα      14562   13249   1313   20   20 
 732   5   Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής Ηπείρου   ΤΕΙ   Πρέβεζα      14555   14104   451   29   29 
 541   2&4   Ζωικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Λάρισα      14519   8803   5716   23   23 
 580   5   Διεθνούς Εμπορίου Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Καστοριά      14488   13235   1253   45   45 
 653   3   Νοσηλευτικής Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      14460   13948   512   18   18 
 590   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Ληξούρι      14459   13525   934   30   30 
 475   4   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Σέρρες      14423   12886   1537   20   20 
 698   2&4   Οικολογίας & Περιβάλλοντος Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Ζάκυνθος      14334   9726   4608   25   25 
 744   3   Νοσηλευτικής Καβάλας   ΤΕΙ   Διδυμότειχο      14300         10   10 
 724   4   Βιομηχανικής Πληροφορικής   ΤΕΙ   Καβάλα      14297   12994   1303   33   33 
 547   4   Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών Θεσ/νίκης   ΤΕΙ   Μουδανιά      14246   10207   4039   15   15 
 545   4   Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων   ΤΕΙ   Λάρισα      14231   9024   5207   19   19 
 404   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή   2Ε   14107   12667   1440   30   30 
 498   4   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Λαμία      14067   11785   2282   32   32 
 417   1   Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων   ΕΚKΛ   Βέλλας      14052         3   3 
 709   4   Ηλεκτρονικής Κρήτης   ΤΕΙ   Χανιά      14012   13853   159   21   21 
 532   4   Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Κρήτης   ΤΕΙ   Χανιά      13998   13328   670   21   21 
 614   5   Τουριστικών Επαγγελμάτων Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.)   ΤΕΙ   Αγ. Νικόλαος   Ε   13930   12105   1825   2   6 
 870   5   Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      13780   15426   -1646   154   154 
 469   4   Μηχανολογίας Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      13777   12752   1025   23   23 
 613   5   Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)   ΤΕΙ   Ρόδος   Ε   13717   11198   2519   2   6 
 556   2&4   Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      13617   9600   4017   28   28 
 514   4   Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      13538   9865   3673   27   27 
 862   4&5   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      13347   14832   -1485   12   12 
 513   4   Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου   ΤΕΙ   Καβάλα      13317   11051   2266   28   28 
 471   4   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Καβάλα      13301   10920   2381   29   29 
 491   4   Ηλεκτρολογίας Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      13236   10994   2242   24   24 
 551   2&4   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λαμίας   ΤΕΙ   Καρπενήσι      13221   10264   2957   20   20 
 523   4   Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων   ΤΕΙ   Πάτρα   2Ε   13215   14321   -1106   18   18 
 801   2&4   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      13200   15468   -2268   4   4 
 535   2&4   Φυτικής Παραγωγής Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      13088   11682   1406   25   25 
 473   4   Μηχανολογίας Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      13043   10776   2267   33   33 
 495   4   Ηλεκτρολογίας Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      13037   10530   2507   33   33 
 870   5   Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. 84   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      12965   14700   -1735   20   20 
 493   4   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Καβάλα      12863   10271   2592   30   30 
 557   2&4   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      12784   8963   3821   27   27 
 552   2&4   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      12775   9169   3606   14   14 
 721   4   Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      12755   9139   3616   40   40 
 818   2&4   Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Διάφορες      12751   11763   988   3   16 
 536   2&4   Φυτικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Καλαμάτα      12745   8866   3879   33   33 
 183   1   Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ. (Ισπανικής)   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   12698   12128   570   6   15 
 592   4   Βιομηχανικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      12652   9712   2940   35   35 
 697   4   Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Ληξούρι      12575   11101   1474   25   25 
 537   2&4   Φυτικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Φλώρινα      12537   8939   3598   42   42 
 738   4   Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων Λάρισας   ΤΕΙ   Τρίκαλα   2Ε   12500         9   23 
 555   2&4   Ιχθυοκομίας - Αλιείας   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      12477   9388   3089   25   25 
 408   1&2   Μουσικών Σπουδών   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   12397   12085   312   6   7 
 726   4   Εμπορίας & Ποιοτ. Ελέγχου Αγρ. Προϊόντων Δυτ. Μακεδ.   ΤΕΙ   Φλώρινα      12315   9888   2427   35   35 
 538   2&4   Φυτικής Παραγωγής Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      12273   10345   1928   32   32 
 554   2&4   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας   ΤΕΙ   Καλαμάτα      12152   9905   2247   28   28 
 544   4   Γεωργικής Μηχ/γίας & Υδάτ. Πόρων   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      12129   8989   3140   31   31 
 515   4   Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων   ΤΕΙ   Καλαμάτα      11968   9728   2240   30   30 
 871   5   Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      11768   11819   -51   2   2 
 414   1   Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης   ΕΚKΛ   Θεσσαλονίκη      11737         8   8 
 546   2&4   Βιολογικής Γεωργίας Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Αργοστόλι      11687   9110   2577   35   35 
 419   4   Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας   ΕΚKΛ   Αθήνα      11667         12   12 
 540   2&4   Ζωικής Παραγωγής Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      11505   12547   -1042   30   30 
 406   1&2   Μουσικών Σπουδών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   11443   17721   -6278   1   6 
 542   2&4   Ζωικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Φλώρινα      11431   10555   876   40   40 
 548   2&4   Ιχθυοκομίας - Αλιείας Ηπείρου   ΤΕΙ   Ηγουμενίτσα      11220   8884   2336   32   32 
 608   5   Τουριστικών Επιχειρήσεων Λαμίας   ΤΕΙ   Αμφισσα   Ε   11200   10382   818   21   27 
 862   4&5   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      11148   11993   -845   4   4 
 611   5   Τουριστικών Επιχειρήσεων Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο   Ε   10701   11923   -1222   21   27 
 610   5   Τουριστικών Επιχειρήσεων Ηπείρου   ΤΕΙ   Ηγουμενίτσα   Ε   10556         11   28 
 818   2&4   Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ.   ΣΤ/ΑΣ   Διάφορες      10037         1   2 
 413   1   Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας   ΕΚKΛ   Αθήνα      10030         9   12 
 817   2&4   Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ.   ΣΤ/ΑΣ   Διάφορες      9970         1   1 
 817   2&4   Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Διάφορες      9237   10953   -1716   9   20 
 407   1&2   Μουσικών Σπουδών Ιονίου   ΑΕΙ   Κέρκυρα   2Ε               7 
 415   1   Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων   ΕΚKΛ   Βέλλας                  6 
 416   1   Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης   ΕΚKΛ   Ηράκλειο                  3 
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors