Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2007   Οι Βάσεις Εσπερινών Λυκείων αλφαβητικά

Οι Βάσεις για απόφοιτους Εσπερινών Λυκείων αλφαβητικά
 
Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κ.Α: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2007 και 2006. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

K.Α Ε.Π ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ / ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Βάση
2007
Βάση
2006
Διαφ.
07/06
Επιτ.
2007
Θέσεις
2007
 127   1   Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 
ΑΕΙ
 Αθήνα   15374   12356   3018   3   3 
 129   1   Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   16839   11994   4845   1   3 
 227   4   Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   17403   10750   6653   1   1 
 225   4   Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ 
ΑΕΙ
 Αθήνα   18020   13662   4358   1   1 
 327   2&4   Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας 
ΑΕΙ
 Αθήνα   10374         1   1 
 637 3  Αισθητικής & Κοσμητολογίας 
ΤΕΙ
 Αθήνα  11257  12331 -1074 1 1
 342   1   Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου 
ΑΕΙ
 Κέρκυρα   11853   10548   1305   1   1 
 232   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
ΑΕΙ
 Πάτρα   16764   13761   3003   1   1 
 233   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   18668   15097   3571   1   1 
 231   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ 
ΑΕΙ
 Αθήνα   18585   16468   2117   1   1 
 236   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας 
ΑΕΙ
 Βόλος   16668   20298   -3630   1   1 
 234   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης 
ΑΕΙ
 Ξάνθη   15347         1   1 
 370   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης 
ΑΕΙ
 Χανιά   14539         1   1 
 184   1   Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας 
ΑΕΙ
 Φλώρινα   11814   11472   342   1   1 
 176   1&5   Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   11442   11375   67   1   1 
 277   2&3   Βιολογίας 
ΑΕΙ
 Αθήνα   17823   12804   5019   1   1 
 279   2&3   Βιολογίας 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   12550   14834   -2284   1   1 
 281   2&3   Βιολογίας 
ΑΕΙ
 Πάτρα   12236   12422   -186   1   1 
 282   2&3   Βιολογίας Κρήτης 
ΑΕΙ
 Ηράκλειο   12709   11539   1170   1   1 
 280   3&4   Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών 
ΑΕΙ
 Ιωάννινα   14290   10693   3597   1   1 
 284   3&4   Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας 
ΑΕΙ
 Λάρισα   10108         1   1 
 694  1&2  Βρεφονηπιοκομίας
ΤΕΙ
 Θεσσαλονίκη   12127 11151 976 1 1
692 1&2  Βρεφονηπιοκομίας Ηπείρου 
ΤΕΙ
Ιωάννινα  9390 9852 -462 1 3
 137   1   Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   14218   12620   1598   2   2 
 273   2&4   Γεωπονίας 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   9829   9475   354   3   3 
 274   2&4   Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας 
ΑΕΙ
 Βόλος   12648         1   1 
 325   2&4   Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας 
ΑΕΙ
 Αθήνα   11876   10719   1157   1   1 
 186   1   Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης 
ΑΕΙ
 Κομοτηνή   10573   9949   624   1   1 
 124   1&5   Δημόσιας Διοίκησης Παντείου 
ΑΕΙ
 Αθήνα   11288   12451   -1163   3   3 
633 3  Δημόσιας Υγιεινής
ΤΕΙ
Αθήνα  9817  9989  -172 1 1
719 3  Διατροφής & Διαιτολογίας 
ΤΕΙ
Θεσσαλονίκη 13090 12271 819 1 1
628 3  Διατροφής & Διαιτολογίας Κρήτης 
ΤΕΙ
Σητεία 10289 11607 -1318 2 2
 368   1&4   Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Ιωαννίνων 
ΑΕΙ
 Αγρίνιο   11616         1   1 
 150   5   Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας 
ΑΕΙ
 Αθήνα   11491   14464   -2973   1   1 
 349   5   Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης
ΑΕΙ
 Κομοτηνή   13250   10205   3045   1   2 
 352   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΑΕΙ
 Πάτρα   11972         1   1 
593 5  Διοίκησης Επιχειρήσεων Κρήτης
ΤΕΙ
Ηράκλειο  11029        
 240   4&5   Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας 
ΑΕΙ
 Αθήνα   13231   13505   -274   2   2 
631 5  Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας ΤΕΙ  Αθήνα   9322        
 154   1&2   Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία 
ΑΕΙ
 Αθήνα   14100   14500   -400   2   2 
 174   1&2   Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   15003   17231   -2228   1   1 
497 4  Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας  ΤΕΙ Αθήνα  9179 9502 -323 1 1
507 4  Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Αθήνα  9052 11802 -2750 1 1
477 4  Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας ΤΕΙ Αθήνα  10701 12194 -1493 1 1
457 4  Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Αθήνα 11767 10918 849 1 1
 106   1   Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης 
ΑΕΙ
 Κομοτηνή   12708   11692   1016   2   2 
 153   1   Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου 
ΑΕΙ
 Αθήνα   17645         1   1 
 328   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας 
ΑΕΙ
 Αθήνα   12447   13538   -1091   1   1 
 294   3   Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου 
ΑΕΙ
 Αθήνα   15850   14895   955   1   1 
 216   2&4   Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης 
ΑΕΙ
 Ηράκλειο   11397   12744   -1347   1   1 
 401   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού 
ΑΕΙ
 Αθήνα   14344   11192   3152   1   2 
 403   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   11447   11769   -322   1   3 
 404   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης 
ΑΕΙ
 Κομοτηνή   11239         1   3 
 160   1&2   Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης 
ΑΕΙ
 Αλεξ/πολη   13335   14566   -1231   2   2 
 134   1&2   Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   15923   14597   1326   1   1 
 136   1&2   Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
ΑΕΙ
 Πάτρα   13605   13370   235   1   1 
 162   1&2   Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου 
ΑΕΙ
 Ρόδος   12868   13123   -255   2   2 
619 3  Εργοθεραπείας ΤΙ  Αθήνα  11392 13052 -1660 1 1
 335   2&4   Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   14631   14966   -335   1   1 
 219   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   10964   10876   88   2   2 
 217   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ 
ΑΕΙ
 Αθήνα   16765   15135   1630   3   3 
 223   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης 
ΑΕΙ
 Ξάνθη   10127         1   2 
 221   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ 
ΑΕΙ
 Πάτρα   10895   11917   -1022   2   2 
 331   4   Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης 
ΑΕΙ
 Χανιά   11726   11419   307   1   1 
 168   1   Θεάτρου 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   11421   11726   -305   1   1 
 146   1   Θεατρικών Σπουδών 
ΑΕΙ
 Αθήνα   13399   13714   -315   1   1 
 169   1   Θεατρικών Σπουδών 
ΑΕΙ
 Πάτρα   13398   10275   3123   1   1 
 362   1   Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου 
ΑΕΙ
 Ναύπλιον   12292   10768   1524   1   1 
 101   1   Θεολογίας 
ΑΕΙ
 Αθήνα   9548   10688   -1140   3   3 
 103   1   Θεολογίας 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   9554   10535   -981   3   3 
 384   1   Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών 
ΑΕΙ
 Αθήνα   10843   11425   -582   1   1 
 295   3   Ιατρικής 
ΑΕΙ
 Αθήνα   17534   17864   -330   2   2 
 297   3   Ιατρικής 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   16978   16464   514   2   2 
 299   3   Ιατρικής 
ΑΕΙ
 Πάτρα   17460   17113   347   1   1 
 301   3   Ιατρικής 
ΑΕΙ
 Ιωάννινα   14828   16568   -1740   1   1 
 300   3   Ιατρικής Θεσσαλίας 
ΑΕΙ
 Λάρισα   17063   16380   683   1   1 
 302   3   Ιατρικής Θράκης 
ΑΕΙ
 Αλεξ/πολη   14537   12581   1956   1   1 
 304   3   Ιατρικής Κρήτης 
ΑΕΙ
 Ηράκλειο   16479   13545   2934   1   1 
621 3  Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ  Αθήνα   14132 11879 2253 1 1
623 3  Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλονίκη  11414 11026 388 1 1
625 3  Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Λάρισα 10424 10147 277 2 2
 110   1   Ιστορίας & Αρχαιολογίας 
ΑΕΙ
 Αθήνα   15843   13317   2526   2   2 
 112   1   Ιστορίας & Αρχαιολογίας 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   12056   13087   -1031   2   2 
 114   1   Ιστορίας & Αρχαιολογίας 
ΑΕΙ
 Ιωάννινα   9528   12067   -2539   2   3 
 116   1   Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης 
ΑΕΙ
 Ρέθυμνο   11789   11898   -109   2   2 
 108   1   Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης 
ΑΕΙ
 Κομοτηνή   10427   11331   -904   1   2 
 177   1   Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας 
ΑΕΙ
 Βόλος   10660   15999   -5339   1   1 
 145   1   Ιστορίας Ιονίου 
ΑΕΙ
 Κέρκυρα   9971   13510   -3539   1   1 
 104   1   Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ. 
ΑΕΙ
 Καλαμάτα   12901   12651   250   1   1 
 182   1   Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ.(Ιταλικής) 
ΑΕΙ
 Αθήνα   14964         1   2 
 163   1&2   Κινηματογράφου 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   12137   12862   -725   1   1 
 187   1&2   Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου 
ΑΕΙ
 Κόρινθος   13747   12750   997   1   1 
 165   1   Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου 
ΑΕΙ
 Αθήνα   11501   12441   -940   2   2 
 343   1   Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης 
ΑΕΙ
 Κομοτηνή   12180   13764   -1584   1   1 
641 1  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Πάτρα 11785 10378 1407 1 1
661 1  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  Αθήνα  11638 12589 -951 1 1
643 1  Κοινωνικής Εργασίας Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 9507 9990 -483 2 2
 105   1   Κοινωνικής Θεολογίας 
ΑΕΙ
 Αθήνα   10165   10951   -786   2   3 
 159   1   Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου 
ΑΕΙ
 Αθήνα   12659   13034   -375   1   1 
 348   1   Κοινωνιολογίας Αιγαίου 
ΑΕΙ
 Μυτιλήνη   9896   11431   -1535   2   2 
 149   1   Κοινωνιολογίας Κρήτης 
ΑΕΙ
 Ρέθυμνο   10479   11869   -1390   2   2 
 126   1   Κοινωνιολογίας Παντείου 
ΑΕΙ
 Αθήνα   13016   13486   -470   2   2 
 307   3   Κτηνιατρικής 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   14315   16891   -2576   1   1 
 308   3   Κτηνιατρικής Θεσσαλίας 
ΑΕΙ
 Καρδίτσα   15052   11422   3630   1   1 
696 1&2  Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου ΤΕΙ Άρτα 14467        
 337   5   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   13678   12905   773   1   1 
 347   5   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικ. Παν. Αθήνας 
ΑΕΙ
 Αθήνα   13647   17120   -3473   2   2 
618 3  Λογοθεραπείας  ΤΕΙ Πάτρα   14508 10516 3992 1 1
620 3  Λογοθεραπείας Ηπείρου ΤΕΙ  Ιωάννινα 11977 9815 2162 2 2
 314   5   Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικ. Παν. Αθήνας 
ΑΕΙ
 Αθήνα   13505   14781   -1276   1   1 
 243   2   Μαθηματικών 
ΑΕΙ
 Αθήνα   12383   17356   -4973   2   3 
 245   2   Μαθηματικών 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   10220         1   2 
655 3  Μαιευτικής ΤΕΙ Αθήνα  11493 11639 -146 1 1
657 3  Μαιευτικής  ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 10673 11365 -692 1 1
 173   1&2   Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης 
ΑΕΙ
 Αθήνα   9634   11070   -1436   1   1 
 181   1   Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου 
ΑΕΙ
 Ρόδος   12514         1   1 
 215   4   Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής 
ΑΕΙ
 Πάτρα   10313   11125   -812   1   2 
 241   4   Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ 
ΑΕΙ
 Αθήνα   10576         1   1 
 214   4   Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης 
ΑΕΙ
 Χανιά   14328         1   1 
 238   4   Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Αιγαίου 
ΑΕΙ
 Σύρος   13831         1   1 
 213   4   Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών 
ΑΕΙ
 Πάτρα   14022         1   1 
 211   4   Μηχανολόγων Μηχανικών 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   16179   9884   6295   1   1 
 332   4   Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Θεσσαλίας 
ΑΕΙ
 Βόλος   13878   14501   -623   1   1 
 209   4   Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 
ΑΕΙ
 Αθήνα   16358   15753   605   1   1 
 290   3   Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης 
ΑΕΙ
 Αλεξ/πολη   14751   12624   2127   1   1 
 408   1&2   Μουσικών Σπουδών 
ΑΕΙ
 Αθήνα   14186   14950   -764   1   1 
 229   4   Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ 
ΑΕΙ
 Αθήνα   9210         1   1 
 157   5   Ναυτιλιακών Σπουδών 
ΑΕΙ
 Πειραιάς   15536         1   2 
 117   1   Νομικής 
ΑΕΙ
 Αθήνα   16206   14736   1470   4   4 
 119   1   Νομικής 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   15041   14322   719   4   4 
 121   1   Νομικής Θράκης 
ΑΕΙ
 Κομοτηνή   13522   13796   -274   5   5 
 306   3   Νοσηλευτικής 
ΑΕΙ
 Αθήνα   13703   12677   1026   2   2 
 190   3   Νοσηλευτικής Πελοποννήσου 
ΑΕΙ
 Σπάρτη   13445   12491   954   1   1 
645 3  Νοσηλευτικής TEI Αθήνα  10399 11316 -917 2 2
647 3  Νοσηλευτικής TEI  Θεσσαλονίκη  9463 11260 -1797 2 2
649 3  Νοσηλευτικής TEI Πάτρα   9715        
654 3  Νοσηλευτικής Ηπείρου  TEI Ιωάννινα 10738 10200 538 1 3
 303   3   Οδοντιατρικής 
ΑΕΙ
 Αθήνα   19185   19444   -259   1   1 
 305   3   Οδοντιατρικής 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   18279   17773   506   1   1 
 144   5   Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκοπείου 
ΑΕΙ
 Αθήνα   12059   13214   -1155   1   1 
 152   5   Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου 
ΑΕΙ
 Αθήνα   10068         1   2 
 315   5   Οικονομικής Επιστήμης 
ΑΕΙ
 Πειραιάς   10359   10484   -125   3   3 
 312   5   Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Παν. Αθήνας 
ΑΕΙ
 Αθήνα   12579   12176   403   2   2 
 309   5   Οικονομικών Επιστημών 
ΑΕΙ
 Αθήνα   11560   13487   -1927   3   3 
 319   5   Οικονομικών Επιστημών 
ΑΕΙ
 Πάτρα   11774   12269   -495   2   2 
 345   5   Οικονομικών Επιστημών 
ΑΕΙ
 Ιωάννινα   11636   15578   -3942   1   1 
 350   5   Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας 
ΑΕΙ
 Βόλος   10233         1   2 
 317   5   Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   11572   13550   -1978   2   2 
635 3  Οπτικής & Οπτομετρίας (Πρώην Οπτικής) TEI Αθήνα  11582 10943 639 1 1
742 3  Οπτικής & Οπτομετρίας Πάτρας TEI Αίγιο 10306        
 316   5   Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων 
ΑΕΙ
 Πειραιάς   12620   10385   2235   3   3 
 322   5   Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   14517   11044   3473   2   2 
 313   5   Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικ. Π. Αθήνας 
ΑΕΙ
 Αθήνα   13488   12605   883   3   3 
 178   1&2   Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας 
ΑΕΙ
 Βόλος   16002   16548   -546   1   1 
 164   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας 
ΑΕΙ
 Βόλος   16674   17842   -1168   1   1 
 132   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης 
ΑΕΙ
 Ρέθυμνο   15439   15659   -220   2   2 
 128   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης 
ΑΕΙ
 Αθήνα   15795   17430   -1635   2   2 
 130   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης 
ΑΕΙ
 Ιωάννινα   15563   17302   -1739   2   2 
 140   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   16866   18572   -1706   2   2 
 141   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης 
ΑΕΙ
 Πάτρα   15638   16015   -377   2   2 
 143   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου 
ΑΕΙ
 Ρόδος   14932   15622   -690   2   2 
 334   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας 
ΑΕΙ
 Φλώρινα   15495   16733   -1238   2   2 
 142   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης 
ΑΕΙ
 Αλεξ/πολη   15364   16518   -1154   2   2 
 156   1&2   Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών 
ΑΕΙ
 Ιωάννινα   13732   13834   -102   2   2 
 341   1&2   Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας 
ΑΕΙ
 Φλώρινα   13695   13551   144   1   1 
 166   1&2   Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας 
ΑΕΙ
 Βόλος   14200   14223   -23   1   1 
 158   1&2   Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης 
ΑΕΙ
 Ρέθυμνο   13272   14039   -767   1   1 
 338   2&4   Πληροφορικής 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   12643   11281   1362   1   1 
 339   2&4   Πληροφορικής 
ΑΕΙ
 Πειραιάς   9818   11120   -1302   1   2 
524 1&2  Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πάτρας TEI Πύργος  10499 9703 796 1 2
 330   2&4   Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 
ΑΕΙ
 Αθήνα   10423   12295   -1872   2   2 
 333   2&4   Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 
ΑΕΙ
 Αθήνα   11741   12525   -784   2   2 
 107   1   Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   12521         1   2 
 123   1   Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ. 
ΑΕΙ
 Αθήνα   12296   11271   1025   3   3 
 411   1   Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου 
ΑΕΙ
 Κόρινθος   12935         1   1 
 125   1   Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου 
ΑΕΙ
 Αθήνα   11212   12451   -1239   2   2 
 351   1   Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης 
ΑΕΙ
 Ρέθυμνο   10806   11145   -339   2   2 
445 4  Πολιτικών Δομικών Έργων TEI Πειραιάς  10580        
455 4  Πολιτικών Δομικών Έργων TEI Σέρρες  9502        
 357   1   Πολιτικών Επιστημών 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   16252   14282   1970   1   1 
 203   4   Πολιτικών Μηχανικών 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   12680   15065   -2385   2   2 
 205   4   Πολιτικών Μηχανικών 
ΑΕΙ
 Πάτρα   12077   11830   247   1   1 
 201   4   Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ 
ΑΕΙ
 Αθήνα   13528   14009   -481   2   2 
 208   4   Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας 
ΑΕΙ
 Βόλος   11935   11668   267   1   1 
 207   4   Πολιτικών Μηχανικών Θράκης 
ΑΕΙ
 Ξάνθη   10844   11211   -367   2   2 
690 1&2  Προσχολικής Αγωγής (Πρώην Βρεφονηπιοκομίας) TEI Αθήνα  9817 13500 -3683 1 1
627 3  Ραδιολογίας - Ακτινολογίας  TEI Αθήνα 13401 10022 3379 1 1
 218   2   Στατιστικής & Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου 
ΑΕΙ
 Σάμος   9432         1   1 
 318   5   Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης 
ΑΕΙ
 Πειραιάς   10237         1   2 
 367   1&4   Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου 
ΑΕΙ
 Κέρκυρα   13075   9821   3254   1   1 
 188   1   Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
ΑΕΙ
 Αθήνα   11534   12055   -521   1   1 
 289   3   Φαρμακευτικής 
ΑΕΙ
 Αθήνα   14084   16876   -2792   1   1 
 291   3   Φαρμακευτικής 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   15066   16792   -1726   1   1 
 293   3   Φαρμακευτικής 
ΑΕΙ
 Πάτρα   18729   11964   6765   1   1 
 109   1   Φιλολογίας 
ΑΕΙ
 Αθήνα   13856   13401   455   4   4 
 111   1   Φιλολογίας 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   13934   13146   788   3   3 
 113   1   Φιλολογίας 
ΑΕΙ
 Ιωάννινα   11698   11402   296   2   3 
 115   1   Φιλολογίας Κρήτης 
ΑΕΙ
 Ρέθυμνο   9975   12228   -2253   2   2 
 189   1   Φιλολογίας Πελοποννήσου 
ΑΕΙ
 Καλαμάτα   10262   11616   -1354   1   1 
 102   1   Φιλοσοφίας 
ΑΕΙ
 Πάτρα   12576   12659   -83   1   1 
 120   1   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   12388   14210   -1822   2   2 
 118   1   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας 
ΑΕΙ
 Αθήνα   11886   14980   -3094   4   4 
 122   1   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας 
ΑΕΙ
 Ιωάννινα   11335   13816   -2481   2   2 
 171   1   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Προγρ. Ψυχολογ.) 
ΑΕΙ
 Αθήνα   13852   15046   -1194   1   1 
 138   1   Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης 
ΑΕΙ
 Ρέθυμνο   11849   14557   -2708   2   2 
 253   2   Φυσικής 
ΑΕΙ
 Αθήνα   9664   11405   -1741   2   2 
615 3  Φυσικοθεραπείας TEI  Αθήνα  16879 13487 3392 1 1
617 3  Φυσικοθεραπείας TEI Θεσσαλονίκη  14034 13268 766 1 1
659 3  Φυσικοθεραπείας TEI  Λαμία  12148 11402 746 1 1
616 3  Φυσικοθεραπείας Πάτρας TEI Αίγιο 11113 11946 -833 2 2
 323   2&4   Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας 
ΑΕΙ
 Αθήνα   14079   10647   3432   1   1 
 263   2   Χημείας 
ΑΕΙ
 Αθήνα   13852         1   1 
 265   2   Χημείας 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   14534         1   1 
732 5  Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής Ηπείρου TEI Πρέβεζα 10368        
 155   5   Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής 
ΑΕΙ
 Πειραιάς   14099   17988   -3889   1   1 
 172   1   Ψυχολογίας 
ΑΕΙ
 Θεσσαλονίκη   15094   13993   1101   2   2 
 151   1   Ψυχολογίας Κρήτης 
ΑΕΙ
 Ρέθυμνο   13787   13968   -181   1   1 
 170   1   Ψυχολογίας Παντείου 
ΑΕΙ
 Αθήνα   14009   15195   -1186   2   2 
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors