Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2007 Βάσεις 5ου Πεδίου σε Φθίνουσα σειρά για το 90% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών 5ου Πεδίου σε Φθίνουσα σειρά για το 90% των θέσεων

Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κ.Α: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2007 και 2006. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

K.Α ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ / ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. Βάση
2007
Βάση
2006
Διαφ.
07/06
Επιτ.
2007
Θέσεις
2007
Θέσεις
2006
 867   Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      19248   19070   178   26   26   23 
 869   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18760   18531   229   69   69   71 
 869   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. 84   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18579   18418   161   9   9   7 
 347   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      18563   18046   517   189   189   189 
 867   Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      18505   18133   372   9   9   7 
 865   Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18419   18049   370   29   29   29 
 872   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18387   17608   779   18   18   18 
 240   Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      18328   17813   515   135   135   135 
 337   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18268   17866   402   126   126   126 
 314   Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      18065   17931   134   117   117   117 
 313   Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικ. Π. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      18058   17548   510   234   234   234 
 155   Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής   ΑΕΙ   Πειραιάς      17880   17460   420   126   126   126 
 872   Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. 84   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17875   17495   380   2   2   2 
 312   Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      17798   17335   463   189   189   189 
 865   Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17791   16515   1276   10   10   10 
 316   Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΑΕΙ   Πειραιάς      17490   17023   467   252   252   252 
 322   Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17449   16987   462   207   207   207 
 317   Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17260   16720   540   216   216   216 
 315   Οικονομικής Επιστήμης   ΑΕΙ   Πειραιάς      17212   16713   499   234   234   234 
 863   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17206   16187   1019   34   34   47 
 150   Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      17108   16648   460   112   112   112 
 309   Οικονομικών Επιστημών   ΑΕΙ   Αθήνα      16800   16212   588   306   306   306 
 336   Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας   ΑΕΙ   Πειραιάς      16760   16239   521   94   94   94 
 157   Ναυτιλιακών Σπουδών   ΑΕΙ   Πειραιάς   Ε   16658   15816   842   148   148   148 
 311   Οικονομικών Επιστημών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      16573   15998   575   324   324   324 
 352   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΑΕΙ   Πάτρα      16571   15943   628   130   130   130 
 161   Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. & Πολ. Σπουδών Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   Ε   16542   16071   471   121   121   121 
 864   Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      16523   15568   955   52   52   52 
 319   Οικονομικών Επιστημών   ΑΕΙ   Πάτρα      16436   15815   621   162   162   162 
 318   Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης   ΑΕΙ   Πειραιάς      16303   15759   544   171   171   171 
 350   Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      16265   15657   608   135   135   135 
 345   Οικονομικών Επιστημών   ΑΕΙ   Ιωάννινα      16182   15600   582   126   126   126 
 152   Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      16005   15457   548   189   189   189 
 361   Οικονομικών Επιστημών Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Τρίπολη      15975   15385   590   81   81   72 
 144   Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκοπείου   ΑΕΙ   Αθήνα      15949   14836   1113   49   49   49 
 321   Οικονομικών Επιστημών Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      15918   15308   610   153   153   153 
 862   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      15809   14803   1006   99   99   88 
 364   Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών Μακεδονίας   ΑΕΙ   Έδεσσα      15748   15120   628   63   63   54 
 124   Δημόσιας Διοίκησης Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      15743   15084   659   283   283   283 
 320   Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου   ΑΕΙ   Χίος      15701   15098   603   162   162   153 
 326   Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      15564   14984   580   54   54   45 
 191   Περιφερειακής Οικ. Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας   ΑΕΙ   Λιβαδειά      15458   14754   704   54   54   54 
 581   Εμπορίας & Διαφήμισης   ΤΕΙ   Αθήνα      15399   14525   874   63   63   90 
 349   Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      15339   14703   636   162   162   162 
 365   Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας   ΑΕΙ   Νάουσα      15300   14609   691   54   54   54 
 559   Λογιστικής   ΤΕΙ   Πειραιάς      15279   14463   816   134   134   111 
 176   Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      15208   14576   632   63   63   54 
 180   Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου   ΑΕΙ   Χίος      15195   14512   683   72   72   63 
 585   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Αθήνα      15168   14280   888   74   74   105 
 870   Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      15093   14450   643   1334   1334   1071 
 715   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Πειραιάς      15009   14121   888   90   90   90 
 561   Λογιστικής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      14869   13819   1050   111   111   149 
 583   Εμπορίας & Διαφήμισης   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      14767   13891   876   105   105   134 
 863   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      14611   13064   1547   12   12   17 
 346   Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Ιωαννίνων   ΑΕΙ   Αγρίνιο      14568   13832   736   90   90   90 
 603   Τουριστικών Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Αθήνα   Ε   14404   12597   1807   63   63   90 
 631   Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας   ΤΕΙ   Αθήνα      14296   13463   833   95   95   74 
 271   Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Ιωαννίνων   ΑΕΙ   Αγρίνιο      14238   13275   963   85   85   85 
 563   Λογιστικής   ΤΕΙ   Πάτρα      14230   12851   1379   157   157   186 
 870   Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. 84   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      14225   13840   385   181   181   119 
 353   Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης   ΑΕΙ   Ορεστιάδα      13973   13044   929   144   144   144 
 577   Λογιστικής   ΤΕΙ   Χαλκίδα      13839   12841   998   298   298   298 
 400   Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Σπάρτη      13685   13039   646   72   72   72 
 862   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      13486   12128   1358   35   35   31 
 597   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Χαλκίδα      13441   12396   1045   239   239   260 
 589   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Πάτρα      13361   12160   1201   201   201   223 
 864   Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      13338   12665   673   18   18   18 
 565   Λογιστικής   ΤΕΙ   Λάρισα      13304   12053   1251   242   242   223 
 728   Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων   ΤΕΙ   Πάτρα      12789   11966   823   157   157   186 
 591   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Λάρισα      12673   11388   1285   206   206   202 
 575   Λογιστικής   ΤΕΙ   Σέρρες      12393   10878   1515   348   348   343 
 608   Τουριστικών Επιχειρήσεων Λαμίας   ΤΕΙ   Αμφισσα   Ε   12015   11165   850   6   201   216 
 567   Λογιστικής Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      11961   10830   1131   274   274   254 
 579   Λογιστικής   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      11926   10660   1266   384   384   344 
 614   Τουριστικών Επαγγελμάτων Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.)   ΤΕΙ   Αγ. Νικόλαος   Ε   11648   11152   496   6   44   44 
 611   Τουριστικών Επιχειρήσεων Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο   Ε   11614   11114   500   9   201   201 
 526   Εμπορίας & Διαφήμισης Κρήτης   ΤΕΙ   Ιεράπετρα      11527   10836   691   264   264   214 
 730   Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Καστοριά      11525   9308   2217   324   324   208 
 593   Διοίκησης Επιχειρήσεων Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      11493   10184   1309   201   201   179 
 741   Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Αργοστόλι      11331   10259   1072   266   266   186 
 569   Λογιστικής   ΤΕΙ   Καβάλα      11317   10063   1254   412   412   365 
 607   Τουριστικών Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Πάτρα   Ε   11192   10940   252   46   157   193 
 598   Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      11127   10285   842   267   267   254 
 609   Τουριστικών Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Λάρισα   Ε   10985   11557   -572   7   186   268 
 613   Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)   ΤΕΙ   Ρόδος   Ε   10749   11342   -593   22   44   44 
 604   Τουριστικών Επιχειρήσεων Πειραιά   ΤΕΙ   Σπέτσες   Ε   10656   10099   557   24   74   149 
 595   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Σέρρες      10644   9369   1275   278   278   260 
 578   Λογιστικής Ηπείρου   ΤΕΙ   Πρέβεζα      10636   9167   1469   312   312   254 
 605   Τουριστικών Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη   Ε   10575   11014   -439   52   105   111 
 571   Λογιστικής Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      10479   9284   1195   468   468   328 
 525   Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Πάτρας   ΤΕΙ   Αμαλιάδα      10368   9597   771   149   149   164 
 543   Διοίκησης Γεωργ. Εκμεταλλεύσεων   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      10275   10030   245   85   85   134 
 602   Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. Ηπείρου   ΤΕΙ   Ηγουμενίτσα   Ε   10222   11199   -977   164   186   179 
 740   Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Χαλκίδας   ΤΕΙ   Θήβα      10210   9095   1115   138   138   134 
 871   Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      10191   9752   439   9   18   16 
 587   Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΤΕΙ   Καβάλα      10064   8883   1181   286   286   254 
 558   Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      10006   9509   497   95   260   179 
 710   Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      9923   9249   674   283   283   246 
 527   Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Κρήτης   ΤΕΙ   Αγ. Νικόλαος      9837   9956   -119   102   201   164 
 586   Διαχείρισης Πληροφοριών   ΤΕΙ   Καβάλα      9821   9954   -133   82   216   201 
 590   Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Ληξούρι      9751   9734   17   117   223   201 
 580   Διεθνούς Εμπορίου Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Καστοριά      9702   10083   -381   45   335   283 
 731   Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής   ΤΕΙ   Καλαμάτα      9650   9394   256   98   223   208 
 582   Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων   ΤΕΙ   Λάρισα      9604   9523   81   134   201   186 
 732   Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής Ηπείρου   ΤΕΙ   Πρέβεζα      9596   10108   -512   72   216   179 
 734   Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Γρεβενά      9520   10017   -497   136   186   141 
 729   Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκ. & στην Οικονομία   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      9436   9259   177   173   328   268 
 584   Τοπικής Αυτοδιοίκησης   ΤΕΙ   Καλαμάτα      9382   9642   -260   69   239   246 
 596   Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      9251   9693   -442   248   462   409 
 594   Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας   ΤΕΙ   Καλαμάτα      9234   9048   186   199   254   260 
 733   Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Λευκάδα      8960   10269   -1309   83   201   164 
 549   Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων Θεσ/νικης   ΤΕΙ   Κατερίνη      8478   8644   -166   102   126   141 
 610   Τουριστικών Επιχειρήσεων Ηπείρου   ΤΕΙ   Ηγουμενίτσα   Ε               208   208 
 871   Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Ειδ. Κατ.   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα                  2   2 
Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors