Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2007 Βάσεις 1ου Πεδίου σε Φθίνουσα σειρά για το 10% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών 1ου Πεδίου σε Φθίνουσα σειρά για το 10% των θέσεων

Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κ.Α: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2007 και 2006. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

K.Α ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ / ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. Βάση
2007
Βάση
2006
Διαφ.
07/06
Επιτ.
2007
Θέσεις
2007
Θέσεις
2006
 127   Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   21188   21037   151   30   30   31 
 129   Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   20999   21128   -129   28   28   28 
 385   Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Μετ. ή Διερμ.   ΑΕΙ   Κέρκυρα   2Ε   20653   20899   -246   7   7   7 
 148   Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ.   ΑΕΙ   Αθήνα   Ε   20588   20521   67   15   15   15 
 179   Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα   Ε   20342   20090   252   16   16   16 
 409   Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   20322   18613   1709   5   5   5 
 153   Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα   Ε   20171   20259   -88   14   14   14 
 147   Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   Ε   20152   20192   -40   8   8   8 
 355   Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών   ΑΕΙ   Πειραιάς   Ε   19923   19611   312   18   18   18 
 131   Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   19912   19440   472   32   32   32 
 163   Κινηματογράφου   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      19416   19494   -78   6   6   6 
 128   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   ΑΕΙ   Αθήνα      19409   19254   155   20   20   20 
 133   Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   19349   18999   350   20   20   20 
 173   Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης   ΑΕΙ   Αθήνα      19349   18460   889   10   10   10 
 140   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      19303   19268   35   21   21   20 
 174   Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      19253   18940   313   7   7   6 
 866   Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      19249   19086   163   1   1   1 
 135   Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   19216   19433   -217   16   16   16 
 164   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      19143   18989   154   12   12   11 
 146   Θεατρικών Σπουδών   ΑΕΙ   Αθήνα      18982   19070   -88   6   6   6 
 384   Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών   ΑΕΙ   Αθήνα      18977   19266   -289   3   3   3 
 124   Δημόσιας Διοίκησης Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      18922   18917   5   32   32   32 
 875   Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Θεσσαλονίκη      18920   17973   947   1   1   1 
 141   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   ΑΕΙ   Πάτρα      18909   18822   87   18   18   17 
 178   Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      18864   18614   250   9   9   8 
 170   Ψυχολογίας Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      18858   18976   -118   15   15   15 
 130   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   ΑΕΙ   Ιωάννινα      18851   18655   196   23   23   22 
 154   Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία   ΑΕΙ   Αθήνα      18806   18788   18   15   15   15 
 134   Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18791   18884   -93   12   12   12 
 176   Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18769   19089   -320   7   7   6 
 123   Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ.   ΑΕΙ   Αθήνα      18736   18820   -84   31   31   31 
 334   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας   ΑΕΙ   Φλώρινα      18729   18680   49   16   16   15 
 137   Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   18727   16507   2220   17   17   17 
 357   Πολιτικών Επιστημών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18701   18951   -250   13   13   13 
 172   Ψυχολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18669   18973   -304   17   17   17 
 168   Θεάτρου   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18591   18826   -235   5   5   5 
 166   Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      18583   18537   46   10   10   9 
 142   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης   ΑΕΙ   Αλεξ/πολη      18578   18538   40   18   18   18 
 171   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Προγρ. Ψυχολογ.)   ΑΕΙ   Αθήνα      18574   18875   -301   13   13   13 
 132   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      18561   18517   44   21   21   20 
 188   Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών   ΑΕΙ   Αθήνα      18496   18609   -113   6   6   6 
 143   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου   ΑΕΙ   Ρόδος      18452   18339   113   22   22   21 
 120   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18372   18379   -7   15   15   15 
 136   Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία   ΑΕΙ   Πάτρα      18275   18118   157   13   13   13 
 125   Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      18260   18331   -71   20   20   20 
 110   Ιστορίας & Αρχαιολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα      18255   18223   32   24   24   24 
 117   Νομικής   ΑΕΙ   Αθήνα      18230   18350   -120   45   45   45 
 151   Ψυχολογίας Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      18212   18210   2   12   12   12 
 169   Θεατρικών Σπουδών   ΑΕΙ   Πάτρα      18202   18181   21   7   7   7 
 367   Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου   ΑΕΙ   Κέρκυρα      18182   17530   652   7   7   6 
 187   Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Κόρινθος      18169   17807   362   9   9   8 
 118   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας   ΑΕΙ   Αθήνα      18139   18009   130   35   35   35 
 109   Φιλολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα      18135   18036   99   35   35   35 
 690   Προσχολικής Αγωγής (Πρώην Βρεφονηπιοκομίας)   ΤΕΙ   Αθήνα      18126   17984   142   9   9   8 
 156   Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών   ΑΕΙ   Ιωάννινα      18117   17810   307   19   19   18 
 119   Νομικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18097   18153   -56   40   40   40 
 362   Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Ναύπλιον      18093   18059   34   8   8   7 
 126   Κοινωνιολογίας Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      18076   18076   0   25   25   25 
 111   Φιλολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18072   18313   -241   27   27   27 
 165   Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      18072   18008   64   17   17   16 
 159   Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου   ΑΕΙ   Αθήνα      18067   18005   62   11   11   10 
 112   Ιστορίας & Αρχαιολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18059   18159   -100   24   24   24 
 341   Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας   ΑΕΙ   Φλώρινα      18056   17855   201   13   13   12 
 694   Βρεφονηπιοκομίας   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      18028   17900   128   6   6   9 
 158   Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      18007   17649   358   13   13   13 
 177   Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      17942   17889   53   9   9   9 
 160   Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης   ΑΕΙ   Αλεξ/πολη      17921   17818   103   17   17   17 
 661   Κοινωνικής Εργασίας   ΤΕΙ   Αθήνα      17918   17909   9   9   9   10 
 599   Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης   ΤΕΙ   Αθήνα      17891   17808   83   9   9   10 
 411   Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Κόρινθος      17846         8   8    
 162   Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου   ΑΕΙ   Ρόδος      17806   17439   367   20   20   19 
 121   Νομικής Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      17799   17887   -88   45   45   45 
 102   Φιλοσοφίας   ΑΕΙ   Πάτρα      17729   17065   664   14   14   14 
 601   Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      17613   17712   -99   10   10   15 
 351   Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      17592   17296   296   18   18   18 
 175   Φιλολογίας   ΑΕΙ   Πάτρα      17587   17063   524   17   17   17 
 182   Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ.(Ιταλικής)   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   17584   18933   -1349   6   15   15 
 122   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας   ΑΕΙ   Ιωάννινα      17568   17330   238   25   25   25 
 103   Θεολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17526   17375   151   28   28   28 
 101   Θεολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα      17507   17364   143   30   30   25 
 189   Φιλολογίας Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Καλαμάτα      17467   17277   190   8   8   5 
 105   Κοινωνικής Θεολογίας   ΑΕΙ   Αθήνα      17383   16897   486   27   27   27 
 368   Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Ιωαννίνων   ΑΕΙ   Αγρίνιο      17364   17292   72   7   7   7 
 641   Κοινωνικής Εργασίας   ΤΕΙ   Πάτρα      17324   16862   462   12   12   16 
 184   Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας   ΑΕΙ   Φλώρινα      17313   17123   190   14   14   14 
 106   Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      17295   16825   470   17   17   17 
 149   Κοινωνιολογίας Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      17287   17375   -88   15   15   15 
 104   Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ.   ΑΕΙ   Καλαμάτα      17286   17195   91   9   9   6 
 343   Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      17279   17504   -225   14   14   14 
 186   Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      17235   17134   101   12   12   12 
 113   Φιλολογίας   ΑΕΙ   Ιωάννινα      17170   16713   457   28   28   28 
 386   Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Ισπ. Γλ. & Πολιτ.   ΑΕΙ   Κέρκυρα   2Ε   17168         4   4   4 
 114   Ιστορίας & Αρχαιολογίας   ΑΕΙ   Ιωάννινα      17120   16889   231   27   27   27 
 743   Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Πάτρας   ΤΕΙ   Πύργος      17094         10   10    
 107   Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17061   16762   299   24   24   24 
 116   Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      17053   16568   485   15   15   15 
 108   Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή      17037   16752   285   17   17   17 
 348   Κοινωνιολογίας Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      17030   16794   236   16   16   16 
 342   Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου   ΑΕΙ   Κέρκυρα      17001   16859   142   8   8   8 
 138   Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      16997   16746   251   17   17   17 
 145   Ιστορίας Ιονίου   ΑΕΙ   Κέρκυρα      16969   16560   409   12   12   12 
 602   Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. Ηπείρου   ΤΕΙ   Ηγουμενίτσα   Ε   16950   11610   5340   25   25   24 
 354   Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      16906   16873   33   15   15   15 
 115   Φιλολογίας Κρήτης   ΑΕΙ   Ρέθυμνο      16867   16564   303   15   15   15 
 524   Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πάτρας   ΤΕΙ   Πύργος      16823   16690   133   24   24   22 
 167   Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      16779   16583   196   15   15   14 
 692   Βρεφονηπιοκομίας Ηπείρου   ΤΕΙ   Ιωάννινα      16762   16512   250   27   27   27 
 643   Κοινωνικής Εργασίας Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      16753   16449   304   19   19   17 
 181   Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου   ΑΕΙ   Ρόδος      16744   16743   1   14   14   14 
 730   Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Καστοριά      16740   15473   1267   37   37   28 
 741   Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Αργοστόλι      16184   13796   2388   30   30   25 
 139   Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   16133   17534   -1401   5   13   13 
 696   Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      16111   14527   1584   17   17   15 
 418   Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης   ΕΚKΛ   Ηράκλειο      15937         3   3    
 401   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   15929   15719   210   21   21   21 
 598   Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      15890   11814   4076   30   30   34 
 403   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   15615   15102   513   27   27   27 
 405   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Τρίκαλα   2Ε   15316   14302   1014   12   12   11 
 402   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης   ΑΕΙ   Σέρρες   2Ε   14601   13882   719   12   12   11 
 404   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης   ΑΕΙ   Κομοτηνή   2Ε   14107   12667   1440   30   30   30 
 417   Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων   ΕΚKΛ   Βέλλας      14052         3   3    
 183   Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ. (Ισπανικής)   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   12698   12128   570   6   15   15 
 408   Μουσικών Σπουδών   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   12397   12085   312   6   7   7 
 414   Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης   ΕΚKΛ   Θεσσαλονίκη      11737         8   8    
 406   Μουσικών Σπουδών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   11443   17721   -6278   1   6   6 
 413   Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας   ΕΚKΛ   Αθήνα      10030         9   12    
 407   Μουσικών Σπουδών Ιονίου   ΑΕΙ   Κέρκυρα   2Ε               7   6 
 415   Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων   ΕΚKΛ   Βέλλας                  6    
 416   Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης   ΕΚKΛ   Ηράκλειο                  3    
Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors