Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2007 Βάσεις 4ου Πεδίου αλφαβητικά για το 90% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών 4ου Πεδίου αλφαβητικά για το 90% των θέσεων

Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κ.Α: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2007 και 2006. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

K.Α ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ / ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. Βάση
2007
Βάση
2006
Διαφ.
07/06
Επιτ.
2007
Θέσεις
2007
Θέσεις
2006
 227   Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18021   17593   428   72   72   72 
 225   Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      18071   17690   381   90   90   90 
 353   Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης   ΑΕΙ   Ορεστιάδα      13973   13044   929   144   144   144 
 326   Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      15564   14984   580   54   54   45 
 523   Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων   ΤΕΙ   Πάτρα   2Ε   11442   11217   225   126   134   134 
 738   Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων Λάρισας   ΤΕΙ   Τρίκαλα   2Ε   11251   12985   -1734   22   172   149 
 556   Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      8709   8614   95   43   208   208 
 327   Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      14235   13621   614   76   76   76 
 528   Αρχιτεκτονικής Τοπίου Καβάλας   ΤΕΙ   Δράμα      8911   8852   59   71   126   149 
 232   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών   ΑΕΙ   Πάτρα   2Ε   21433   20818   615   54   54   54 
 233   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   21559   20936   623   94   94   94 
 231   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   21930   21662   268   90   90   90 
 236   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος   2Ε   21238   20583   655   58   58   58 
 234   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης   ΑΕΙ   Ξάνθη   2Ε   20854   20129   725   72   72   72 
 370   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης   ΑΕΙ   Χανιά   2Ε   20879   20095   784   54   54   54 
 714   Αυτοματισμού   ΤΕΙ   Πειραιάς      13931   13172   759   74   74   59 
 720   Αυτοματισμού   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      13576   12745   831   74   74   74 
 722   Αυτοματισμού   ΤΕΙ   Χαλκίδα      12446   11664   782   137   137   119 
 546   Βιολογικής Γεωργίας Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Αργοστόλι      9091   9131   -40   18   260   201 
 280   Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών   ΑΕΙ   Ιωάννινα      16445   16476   -31   85   85   85 
 336   Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας   ΑΕΙ   Πειραιάς      16760   16239   521   94   94   94 
 724   Βιομηχανικής Πληροφορικής   ΤΕΙ   Καβάλα      8598   8610   -12   214   246   239 
 592   Βιομηχανικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      8790   8766   24   34   260   216 
 284   Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Λάρισα      17094   17048   46   63   63   63 
 510   Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας   ΤΕΙ   Σέρρες      10881   9659   1222   149   149   149 
 273   Γεωπονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      14609   13866   743   243   243   243 
 360   Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      13794   13142   652   40   40   40 
 274   Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      14384   13650   734   45   45   45 
 325   Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      16123   15453   670   45   45   45 
 544   Γεωργικής Μηχ/γίας & Υδάτ. Πόρων   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      9149         4   231   208 
 545   Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων   ΤΕΙ   Λάρισα      9233         5   141   231 
 721   Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      9120   9468   -348   33   298   298 
 521   Γραφιστικής   ΤΕΙ   Αθήνα   2Ε   17828   16595   1233   63   63   67 
 212   Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης   ΑΕΙ   Ορεστιάδα      12516   11527   989   85   85   85 
 275   Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      13802   13003   799   103   103   103 
 550   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Καβάλας   ΤΕΙ   Δράμα      9093   8998   95   32   149   186 
 553   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λάρισας   ΤΕΙ   Καρδίτσα      8895   8954   -59   22   186   208 
 551   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λαμίας   ΤΕΙ   Καρπενήσι      8993   8853   140   23   149   216 
 368   Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Ιωαννίνων   ΑΕΙ   Αγρίνιο      12667   11459   1208   63   63   63 
 271   Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Ιωαννίνων   ΑΕΙ   Αγρίνιο      14238   13275   963   85   85   85 
 262   Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων   ΑΕΙ   Πειραιάς      15644   15042   602   171   171   171 
 365   Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας   ΑΕΙ   Νάουσα      15300   14609   691   54   54   54 
 240   Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      18328   17813   515   135   135   135 
 497   Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      13684   13000   684   59   59   59 
 507   Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Αθήνα      13838   13228   610   59   59   59 
 477   Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      13772   13077   695   59   59   59 
 444   Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Αθήνα      13878   13098   780   44   44   44 
 457   Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων   ΤΕΙ   Αθήνα      14575   13677   898   59   59   59 
 726   Εμπορίας & Ποιοτ. Ελέγχου Αγρ. Προϊόντων Δυτ. Μακεδ.   ΤΕΙ   Φλώρινα      9207   8983   224   8   260   246 
 512   Ενεργειακής Τεχνολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      12837   11672   1165   63   63   82 
 359   Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Τρίπολη      14939   14342   597   81   81   72 
 328   Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      16705   15807   898   40   40   49 
 272   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών   ΑΕΙ   Ιωάννινα      13579   12851   728   81   81   81 
 200   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      13458   12836   622   49   49   49 
 358   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Τρίπολη      15601   15121   480   72   72   72 
 216   Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      16133   15583   550   112   112   121 
 288   Επιστήμης των Υλικών   ΑΕΙ   Πάτρα      13703   13129   574   90   90   90 
 519   Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων (Πρώην Διακοσμητικής)   ΤΕΙ   Αθήνα   2Ε   18710   17091   1619   63   63   67 
 801   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17095   16506   589   109   109   98 
 801   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      13909   13585   324   40   40   35 
 806   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18351   18027   324   20   20   17 
 806   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17580   16816   764   7   7   6 
 725   Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      11499   11042   457   193   193   172 
 335   Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17195   16941   254   117   117   117 
 246   Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      16658   16404   254   144   144   144 
 539   Ζωικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      8761   9109   -348   76   88   186 
 541   Ζωικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Λάρισα      8862   8736   126   14   172   260 
 324   Ζωικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      14160   13450   710   45   45   45 
 542   Ζωικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Φλώρινα      9805   13927   -4122   3   298   298 
 540   Ζωικής Παραγωγής Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      9168   10158   -990   7   223   223 
 483   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Πειραιάς      13026   12277   749   74   74   59 
 487   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Πάτρα      11121   9875   1246   149   149   141 
 489   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Λάρισα      9665   8652   1013   172   172   172 
 493   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Καβάλα      8715   8747   -32   83   223   208 
 498   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Λαμία      9596   8710   886   239   239   223 
 499   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Χαλκίδα      11448   10207   1241   119   119   193 
 495   Ηλεκτρολογίας Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      8700   9002   -302   130   246   216 
 491   Ηλεκτρολογίας Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      8738   8963   -225   163   179   179 
 219   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18607   18492   115   180   180   180 
 217   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      18980   18971   9   234   234   234 
 223   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης   ΑΕΙ   Ξάνθη      18036   17698   338   189   189   189 
 221   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ   ΑΕΙ   Πάτρα      18302   18107   195   189   189   198 
 501   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Αθήνα      13394   12549   845   63   63   82 
 503   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Πειραιάς      13082   12302   780   74   74   59 
 505   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      12449   11563   886   119   119   119 
 705   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Λαμία      10504   9652   852   186   186   164 
 709   Ηλεκτρονικής Κρήτης   ΤΕΙ   Χανιά      9741   8503   1238   157   157   157 
 331   Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης   ΑΕΙ   Χανιά      17484   17083   401   103   103   103 
 713   Ηλεκτρονικών Υπολ. Συστημάτων   ΤΕΙ   Πειραιάς      14270   13490   780   134   134   134 
 554   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας   ΤΕΙ   Καλαμάτα      9541   9509   32   6   208   260 
 557   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      8947   8896   51   11   201   254 
 552   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      9211         4   105   186 
 821   Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17028   16113   915   59   59   59 
 821   Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      13461   11162   2299   21   21   21 
 826   Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18991   18879   112   26   26   30 
 826   Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18413   17974   439   9   9   10 
 555   Ιχθυοκομίας - Αλιείας   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      9853   9802   51   5   186   268 
 548   Ιχθυοκομίας - Αλιείας Ηπείρου   ΤΕΙ   Ηγουμενίτσα      9969   12900   -2931   3   239   239 
 701   Κλωστοϋφαντουργίας   ΤΕΙ   Πειραιάς      8862   8730   132   126   149   172 
 363   Μηχ/κών Χωρ/ξίας & Ανάπτυξης Αριστοτελείου Παν.   ΑΕΙ   Βέροια      16848   16213   635   54   54   54 
 210   Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργ. Πόρων Δυτ. Μακεδονίας   ΑΕΙ   Κοζάνη      17337   15913   1424   90   90   90 
 215   Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής   ΑΕΙ   Πάτρα      17656   17308   348   144   144   153 
 220   Μηχανικών Η/Υ, Τηλ/νιών & Δικτύων Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      17454   17069   385   94   94   94 
 241   Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      16763   16107   656   63   63   63 
 222   Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Αιγαίου   ΑΕΙ   Χίος      14410   13740   670   72   72   63 
 242   Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης   ΑΕΙ   Χανιά      14472   13715   757   54   54   54 
 224   Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης   ΑΕΙ   Ξάνθη      16318   15891   427   72   72   63 
 230   Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης   ΑΕΙ   Χανιά      16227   15873   354   99   99   90 
 476   Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης   ΑΕΙ   Ξάνθη      17127   16469   658   45   45   36 
 214   Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης   ΑΕΙ   Χανιά      16800   16307   493   49   49   45 
 371   Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας   ΑΕΙ   Κοζάνη      16802   16350   452   58   58   45 
 344   Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου   ΑΕΙ   Σάμος      15379   15083   296   135   135   117 
 238   Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Αιγαίου   ΑΕΙ   Σύρος      15631   15555   76   54   54   54 
 228   Μηχανικών Χωρ/ξίας, Πολ/μίας & Περ/κής Ανάπτ. Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      17582   17028   554   45   45   40 
 461   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Πειραιάς      13672   12737   935   74   74   59 
 465   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Πάτρα      11478   10252   1226   119   119   126 
 467   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Λάρισα      10708   9338   1370   179   179   179 
 471   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Καβάλα      8792   8827   -35   184   216   201 
 475   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Σέρρες      9845   8728   1117   149   149   208 
 479   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Χαλκίδα      11614   10414   1200   186   186   186 
 473   Μηχανολογίας Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      8767   8846   -79   216   246   223 
 469   Μηχανολογίας Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      9727   8790   937   172   172   164 
 213   Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών   ΑΕΙ   Πάτρα      17946   17452   494   121   121   121 
 211   Μηχανολόγων Μηχανικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18300   18018   282   81   81   81 
 332   Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      17840   17374   466   63   63   54 
 209   Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      18704   18610   94   108   108   108 
 864   Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. 70   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα                      
 864   Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      13338   12665   673   18   18   18 
 864   Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα                      
 864   Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. 85   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα                      
 864   Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. 97   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα                      
 864   Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      16523   15568   955   52   52   52 
 862   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      15809   14803   1006   99   99   88 
 862   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. 70   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα                      
 862   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      13486   12128   1358   35   35   31 
 862   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα                      
 862   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. 85   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα                      
 862   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. 97   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα                      
 863   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17206   16187   1019   34   34   47 
 863   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. 70   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα                      
 863   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      14611   13064   1547   12   12   17 
 863   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα                      
 863   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. 85   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα                      
 863   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. 97   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα                      
 644   Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Κρήτης   ΤΕΙ   Ρέθυμνο      8874   8858   16   87   126   90 
 511   Ναυπηγικής   ΤΕΙ   Αθήνα      12501   11030   1471   63   63   90 
 229   Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      18301   17957   344   54   54   54 
 811   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      15765   16539   -774   6   6   5 
 811   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18139   17750   389   20   20   16 
 816   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18242   18623   -381   10   10   6 
 816   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      16343   17210   -867   4   4   3 
 698   Οικολογίας & Περιβάλλοντος Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Ζάκυνθος      8897   8741   156   32   186   149 
 718   Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών   ΤΕΙ   Αθήνα      12068   11223   845   65   65   59 
 516   Οχημάτων   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      11321   10539   782   105   105   105 
 276   Περιβάλλοντος Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      13244   12309   935   58   58   58 
 185   Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης   ΑΕΙ   Ιωάννινα   Ε   13335   13117   218   67   67   67 
 338   Πληροφορικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17132   16818   314   90   90   108 
 339   Πληροφορικής   ΑΕΙ   Πειραιάς      16925   16484   441   135   135   144 
 340   Πληροφορικής   ΑΕΙ   Ιωάννινα      16541   16094   447   117   117   117 
 711   Πληροφορικής   ΤΕΙ   Αθήνα      15225   14229   996   74   74   141 
 712   Πληροφορικής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      14958   13906   1052   90   90   134 
 727   Πληροφορικής & Επικοινωνιών   ΤΕΙ   Σέρρες      12037   11075   962   186   186   208 
 735   Πληροφορικής & Τεχν/γίας Υπολογιστών Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Καστοριά      10528   10155   373   239   239   134 
 506   Πληροφορικής & Τεχνολογίας Yπολογιστών   ΤΕΙ   Λαμία      11432   10823   609   193   193   179 
 412   Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου   ΑΕΙ   Αθήνα      16775         36   36    
 330   Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών   ΑΕΙ   Αθήνα      17789   17621   168   171   171   171 
 366   Πληροφορικής Ιονίου   ΑΕΙ   Κέρκυρα      15892   15530   362   72   72   63 
 333   Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      17320   16944   376   184   184   184 
 369   Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας   ΑΕΙ   Λαμία      15745   15223   522   63   63   63 
 449   Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Πάτρα      12225   10758   1467   126   126   181 
 443   Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Αθήνα      13468   12310   1158   63   63   90 
 447   Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      13420   12544   876   74   74   74 
 451   Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Λάρισα      11544   10319   1225   213   213   197 
 445   Πολιτικών Δομικών Έργων   ΤΕΙ   Πειραιάς      15261   13679   1582   44   44   59 
 455   Πολιτικών Δομικών Έργων   ΤΕΙ   Σέρρες      12037   10772   1265   211   211   228 
 453   Πολιτικών Δομικών Έργων Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      12339   11006   1333   200   200   178 
 203   Πολιτικών Μηχανικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18601   18379   222   166   166   166 
 205   Πολιτικών Μηχανικών   ΑΕΙ   Πάτρα      18478   18251   227   126   126   126 
 201   Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      18935   18842   93   135   135   135 
 208   Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      18418   18135   283   54   54   54 
 207   Πολιτικών Μηχανικών Θράκης   ΑΕΙ   Ξάνθη      18217   17794   423   166   166   166 
 354   Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      12459   11444   1015   135   135   135 
 419   Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας   ΕΚKΛ   Αθήνα      9046         19   108    
 420   Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης   ΕΚKΛ   Θεσσαλονίκη      9453         15   45    
 520   Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης   ΤΕΙ   Αθήνα   2Ε   15910   14773   1137   37   37   40 
 703   Σχεδιασμού & Παραγ. Ενδυμάτων Θεσ/νίκης   ΤΕΙ   Κιλκίς      8670   8718   -48   42   149   172 
 522   Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Λάρισας   ΤΕΙ   Καρδίτσα      8623   9154   -531   55   149   179 
 818   Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ.   ΣΤ/ΑΣ   Διάφορες      9888   10879   -991   6   14   27 
 818   Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Διάφορες      9562   9494   68   13   141   274 
 817   Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ.   ΣΤ/ΑΣ   Διάφορες      10377   8866   1511   19   19   34 
 817   Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Διάφορες      8880   8987   -107   121   176   340 
 861   Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      16919   16227   692   112   112   115 
 861   Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      14598   13237   1361   40   40   40 
 697   Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Ληξούρι      8791   8572   219   28   186   141 
 737   Τεχνολογίας Αεροσκαφών Χαλκίδας   ΤΕΙ   Χαλκίδα      11986   10838   1148   59   59   97 
 547   Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών Θεσ/νίκης   ΤΕΙ   Μουδανιά      9282   9954   -672   5   111   179 
 515   Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων   ΤΕΙ   Καλαμάτα      9012   8894   118   13   223   260 
 517   Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών   ΤΕΙ   Αθήνα   2Ε   14253   13646   607   63   63   55 
 480   Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων   ΤΕΙ   Αθήνα      13725   12823   902   63   63   85 
 513   Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου   ΤΕΙ   Καβάλα      8500   8542   -42   94   208   186 
 529   Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλ/νιών Καλαμάτας   ΤΕΙ   Σπάρτη      10276   9727   549   201   201   186 
 723   Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών   ΤΕΙ   Λάρισα      12249   11653   596   186   186   193 
 716   Τεχνολογίας Τροφίμων   ΤΕΙ   Αθήνα      13202   12283   919   63   63   52 
 717   Τεχνολογίας Τροφίμων   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      12370   11119   1251   74   74   90 
 739   Τεχνολογίας Τροφίμων Λάρισας   ΤΕΙ   Καρδίτσα      10500   9191   1309   204   204   171 
 514   Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      8984   9188   -204   31   201   179 
 367   Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου   ΑΕΙ   Κέρκυρα      13666   12687   979   58   58   54 
 736   Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων Μεσολογγίου   ΤΕΙ   Ναύπακτο      10067   9349   718   216   216   157 
 710   Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      9923   9249   674   283   283   246 
 509   Τοπογραφίας   ΤΕΙ   Αθήνα      13335   12042   1293   63   63   90 
 549   Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων Θεσ/νικης   ΤΕΙ   Κατερίνη      8478   8644   -166   102   126   141 
 532   Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Κρήτης   ΤΕΙ   Χανιά      8921   8877   44   42   157   157 
 531   Φυτικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      9818   8741   1077   109   109   186 
 533   Φυτικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Λάρισα      8774   9175   -401   38   141   223 
 536   Φυτικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Καλαμάτα      9002   9530   -528   24   246   268 
 323   Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      14564   13755   809   117   117   117 
 537   Φυτικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Φλώρινα      8975   11017   -2042   12   313   313 
 538   Φυτικής Παραγωγής Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      9105   9896   -791   14   239   239 
 535   Φυτικής Παραγωγής Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      9336   8841   495   27   186   201 
 518   Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών   ΤΕΙ   Αθήνα   2Ε   13187   12280   907   63   63   59 
 237   Χημικών Μηχανικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17484   16866   618   90   90   90 
 239   Χημικών Μηχανικών   ΑΕΙ   Πάτρα      17407   16828   579   81   81   81 
 235   Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      17903   17486   417   126   126   126 
Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors