Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2007 Βάσεις 4ου Πεδίου Αλφαβητικά για το 10% των θέσεων

Οι Βάσεις των Σχολών 4ου Πεδίου Αλφαβητικά για το 10% των θέσεων

Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κ.Α: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2007 και 2006. Το αρνητικό πρόσημο στη διαφορά σημαίνει πτώση της βάσης.

K.Α ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ / ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. Βάση
2007
Βάση
2006
Διαφ.
07/06
Επιτ.
2007
Θέσεις
2007
Θέσεις
2006
 227   Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18656   18287   369   8   8   8 
 225   Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      18890   18464   426   10   10   10 
 353   Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης   ΑΕΙ   Ορεστιάδα      16996   16948   48   16   16   16 
 326   Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      18299   18274   25   6   6   5 
 523   Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων   ΤΕΙ   Πάτρα   2Ε   13215   14321   -1106   18   18   18 
 738   Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων Λάρισας   ΤΕΙ   Τρίκαλα   2Ε   12500         9   23   20 
 556   Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      13617   9600   4017   28   28   28 
 327   Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      17814   17795   19   9   9   9 
 528   Αρχιτεκτονικής Τοπίου Καβάλας   ΤΕΙ   Δράμα      14872   14024   848   17   17   20 
 232   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών   ΑΕΙ   Πάτρα   2Ε   20495   20150   345   6   6   6 
 233   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη   2Ε   20725   20551   174   11   11   11 
 231   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα   2Ε   21437   21134   303   10   10   10 
 236   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος   2Ε   20312   20004   308   7   7   7 
 234   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης   ΑΕΙ   Ξάνθη   2Ε   19996   19812   184   8   8   8 
 370   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης   ΑΕΙ   Χανιά   2Ε   20013   19786   227   6   6   6 
 714   Αυτοματισμού   ΤΕΙ   Πειραιάς      17307   17053   254   10   10   8 
 720   Αυτοματισμού   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      17107   16979   128   10   10   10 
 722   Αυτοματισμού   ΤΕΙ   Χαλκίδα      15896   14896   1000   19   19   16 
 546   Βιολογικής Γεωργίας Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Αργοστόλι      11687   9110   2577   35   35   27 
 280   Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών   ΑΕΙ   Ιωάννινα      18048   17710   338   10   10   10 
 336   Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας   ΑΕΙ   Πειραιάς      18985   19161   -176   11   11   11 
 724   Βιομηχανικής Πληροφορικής   ΤΕΙ   Καβάλα      14297   12994   1303   33   33   32 
 592   Βιομηχανικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      12652   9712   2940   35   35   29 
 284   Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Λάρισα      18937   18462   475   7   7   7 
 510   Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας   ΤΕΙ   Σέρρες      15680   14839   841   20   20   20 
 273   Γεωπονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17831   17565   266   27   27   27 
 360   Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      17842   17262   580   5   5   5 
 274   Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      17962   17818   144   5   5   5 
 325   Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      18402   18445   -43   5   5   5 
 544   Γεωργικής Μηχ/γίας & Υδάτ. Πόρων   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      12129   8989   3140   31   31   28 
 545   Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων   ΤΕΙ   Λάρισα      14231   9024   5207   19   19   31 
 721   Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      12755   9139   3616   40   40   40 
 521   Γραφιστικής   ΤΕΙ   Αθήνα   2Ε   19229   18520   709   9   9   9 
 212   Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης   ΑΕΙ   Ορεστιάδα      16113   15887   226   10   10   10 
 275   Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      17730   17563   167   12   12   12 
 550   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Καβάλας   ΤΕΙ   Δράμα      14562   13249   1313   20   20   25 
 553   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λάρισας   ΤΕΙ   Καρδίτσα      14639   13474   1165   25   25   28 
 551   Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λαμίας   ΤΕΙ   Καρπενήσι      13221   10264   2957   20   20   29 
 368   Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Ιωαννίνων   ΑΕΙ   Αγρίνιο      17364   17292   72   7   7   7 
 271   Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Ιωαννίνων   ΑΕΙ   Αγρίνιο      17761   17001   760   10   10   10 
 262   Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων   ΑΕΙ   Πειραιάς      18333   18333   0   19   19   19 
 365   Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας   ΑΕΙ   Νάουσα      18384   18146   238   6   6   6 
 240   Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      19420   19567   -147   15   15   15 
 497   Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      16742   16870   -128   8   8   8 
 507   Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Αθήνα      16737   17071   -334   8   8   8 
 477   Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      17041   16715   326   8   8   8 
 444   Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Αθήνα      17332   17039   293   6   6   6 
 457   Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων   ΤΕΙ   Αθήνα      17832   17485   347   8   8   8 
 726   Εμπορίας & Ποιοτ. Ελέγχου Αγρ. Προϊόντων Δυτ. Μακεδ.   ΤΕΙ   Φλώρινα      12315   9888   2427   35   35   33 
 512   Ενεργειακής Τεχνολογίας   ΤΕΙ   Αθήνα      17476   16577   899   9   9   11 
 359   Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Τρίπολη      17461   17476   -15   9   9   8 
 328   Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      19092   18516   576   5   5   6 
 272   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών   ΑΕΙ   Ιωάννινα      17760   16759   1001   9   9   9 
 200   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      16884   16578   306   6   6   6 
 358   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου   ΑΕΙ   Τρίπολη      17615   17670   -55   8   8   8 
 216   Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης   ΑΕΙ   Ηράκλειο      17684   17695   -11   13   13   14 
 288   Επιστήμης των Υλικών   ΑΕΙ   Πάτρα      17494   17203   291   10   10   10 
 519   Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων (Πρώην Διακοσμητικής)   ΤΕΙ   Αθήνα   2Ε   19905   18265   1640   9   9   9 
 801   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      16116   17390   -1274   12   12   11 
 801   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      13200   15468   -2268   4   4   4 
 806   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18296   18588   -292   2   2   2 
 806   Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17062   17593   -531   1   1   1 
 725   Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      15218   15456   -238   26   26   23 
 335   Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18933   19098   -165   13   13   13 
 246   Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      18551   18402   149   16   16   16 
 539   Ζωικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      16669   14954   1715   10   10   25 
 541   Ζωικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Λάρισα      14519   8803   5716   23   23   35 
 324   Ζωικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      17838   17441   397   5   5   5 
 542   Ζωικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Φλώρινα      11431   10555   876   40   40   40 
 540   Ζωικής Παραγωγής Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      11505   12547   -1042   30   30   30 
 483   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Πειραιάς      17258   16381   877   10   10   8 
 487   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Πάτρα      15374   14108   1266   20   20   19 
 489   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Λάρισα      14851   13565   1286   23   23   23 
 493   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Καβάλα      12863   10271   2592   30   30   28 
 498   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Λαμία      14067   11785   2282   32   32   30 
 499   Ηλεκτρολογίας   ΤΕΙ   Χαλκίδα      15497   13519   1978   16   16   26 
 495   Ηλεκτρολογίας Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      13037   10530   2507   33   33   29 
 491   Ηλεκτρολογίας Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      13236   10994   2242   24   24   24 
 219   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18662   18650   12   20   20   20 
 217   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      19093   18884   209   26   26   26 
 223   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης   ΑΕΙ   Ξάνθη      17953   17906   47   21   21   21 
 221   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ   ΑΕΙ   Πάτρα      18097   18171   -74   21   21   22 
 501   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Αθήνα      17154   16601   553   9   9   11 
 503   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Πειραιάς      16917   16474   443   10   10   8 
 505   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      17020   16241   779   16   16   16 
 705   Ηλεκτρονικής   ΤΕΙ   Λαμία      14604   13491   1113   25   25   22 
 709   Ηλεκτρονικής Κρήτης   ΤΕΙ   Χανιά      14012   13853   159   21   21   21 
 331   Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης   ΑΕΙ   Χανιά      17814   17673   141   12   12   12 
 713   Ηλεκτρονικών Υπολ. Συστημάτων   ΤΕΙ   Πειραιάς      17518   17319   199   18   18   18 
 554   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας   ΤΕΙ   Καλαμάτα      12152   9905   2247   28   28   35 
 557   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      12784   8963   3821   27   27   34 
 552   Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      12775   9169   3606   14   14   25 
 821   Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      16682   16440   242   6   6   6 
 821   Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      15264   12351   2913   2   2   2 
 826   Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18578   19015   -437   3   3   3 
 826   Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17778   18255   -477   1   1   1 
 555   Ιχθυοκομίας - Αλιείας   ΤΕΙ   Μεσολόγγι      12477   9388   3089   25   25   36 
 548   Ιχθυοκομίας - Αλιείας Ηπείρου   ΤΕΙ   Ηγουμενίτσα      11220   8884   2336   32   32   32 
 701   Κλωστοϋφαντουργίας   ΤΕΙ   Πειραιάς      16219   15333   886   20   20   23 
 363   Μηχ/κών Χωρ/ξίας & Ανάπτυξης Αριστοτελείου Παν.   ΑΕΙ   Βέροια      17938   17629   309   6   6   6 
 210   Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργ. Πόρων Δυτ. Μακεδονίας   ΑΕΙ   Κοζάνη      17648   17426   222   10   10   10 
 215   Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής   ΑΕΙ   Πάτρα      17925   17816   109   16   16   17 
 220   Μηχανικών Η/Υ, Τηλ/νιών & Δικτύων Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      18337   18024   313   11   11   11 
 241   Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      18415   18445   -30   7   7   7 
 222   Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Αιγαίου   ΑΕΙ   Χίος      17116   16720   396   8   8   7 
 242   Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης   ΑΕΙ   Χανιά      17261   17132   129   6   6   6 
 224   Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης   ΑΕΙ   Ξάνθη      17827   17649   178   8   8   7 
 230   Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης   ΑΕΙ   Χανιά      17849   17648   201   11   11   10 
 476   Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης   ΑΕΙ   Ξάνθη      18069   17900   169   5   5   4 
 214   Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης   ΑΕΙ   Χανιά      18400   17849   551   6   6   5 
 371   Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας   ΑΕΙ   Κοζάνη      17936   18135   -199   7   7   5 
 344   Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου   ΑΕΙ   Σάμος      17249   17106   143   15   15   13 
 238   Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Αιγαίου   ΑΕΙ   Σύρος      17959   17461   498   6   6   6 
 228   Μηχανικών Χωρ/ξίας, Πολ/μίας & Περ/κής Ανάπτ. Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      18472   18009   463   5   5   5 
 461   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Πειραιάς      17018   16545   473   10   10   8 
 465   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Πάτρα      15794   14234   1560   16   16   17 
 467   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Λάρισα      15566   13492   2074   24   24   24 
 471   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Καβάλα      13301   10920   2381   29   29   27 
 475   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Σέρρες      14423   12886   1537   20   20   28 
 479   Μηχανολογίας   ΤΕΙ   Χαλκίδα      15210   13751   1459   25   25   25 
 473   Μηχανολογίας Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      13043   10776   2267   33   33   30 
 469   Μηχανολογίας Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      13777   12752   1025   23   23   22 
 213   Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών   ΑΕΙ   Πάτρα      18210   17913   297   14   14   14 
 211   Μηχανολόγων Μηχανικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18598   18524   74   9   9   9 
 332   Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      18417   18000   417   7   7   6 
 209   Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      19043   18847   196   12   12   12 
 864   Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. 70   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα                      
 864   Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      14585   13062   1523   2   2   2 
 864   Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα                      
 864   Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. 85   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα                      
 864   Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. 97   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα                      
 864   Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      15298   16173   -875   6   6   6 
 862   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      13347   14832   -1485   12   12   11 
 862   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. 70   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα                      
 862   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      11148   11993   -845   4   4   4 
 862   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα                      
 862   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. 85   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα                      
 862   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. 97   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα                      
 863   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      15914   15704   210   4   4   6 
 863   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. 70   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα                      
 863   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      15757   11946   3811   1   1   2 
 863   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα                      
 863   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. 85   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα                      
 863   Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. 97   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα                      
 644   Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Κρήτης   ΤΕΙ   Ρέθυμνο      15358   14246   1112   17   17   12 
 511   Ναυπηγικής   ΤΕΙ   Αθήνα      17299   16202   1097   9   9   12 
 229   Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      19014   18624   390   6   6   6 
 811   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      17487   16782   705   1   1   1 
 811   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18073   18241   -168   2   2   2 
 816   Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      18483   18520   -37   1   1   1 
 698   Οικολογίας & Περιβάλλοντος Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Ζάκυνθος      14334   9726   4608   25   25   20 
 718   Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών   ΤΕΙ   Αθήνα      17750   17963   -213   9   9   7 
 516   Οχημάτων   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      16294   15779   515   14   14   14 
 276   Περιβάλλοντος Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      17145   16986   159   7   7   7 
 185   Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης   ΑΕΙ   Ιωάννινα   Ε   17006   15998   1008   8   8   8 
 338   Πληροφορικής   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18794   18838   -44   10   10   12 
 339   Πληροφορικής   ΑΕΙ   Πειραιάς      18631   18560   71   15   15   16 
 340   Πληροφορικής   ΑΕΙ   Ιωάννινα      17980   17881   99   13   13   13 
 711   Πληροφορικής   ΤΕΙ   Αθήνα      18262   17798   464   10   10   19 
 712   Πληροφορικής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      17709   17344   365   12   12   18 
 727   Πληροφορικής & Επικοινωνιών   ΤΕΙ   Σέρρες      16589   15776   813   25   25   28 
 735   Πληροφορικής & Τεχν/γίας Υπολογιστών Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Καστοριά      15159   15081   78   32   32   18 
 506   Πληροφορικής & Τεχνολογίας Yπολογιστών   ΤΕΙ   Λαμία      16243   15993   250   26   26   24 
 412   Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου   ΑΕΙ   Αθήνα      18708         4   4    
 330   Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών   ΑΕΙ   Αθήνα      18791   18760   31   19   19   19 
 366   Πληροφορικής Ιονίου   ΑΕΙ   Κέρκυρα      17868   17688   180   8   8   7 
 333   Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      18806   18755   51   21   21   21 
 369   Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας   ΑΕΙ   Λαμία      18491   18363   128   7   7   7 
 449   Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Πάτρα      16529   15011   1518   16   16   22 
 443   Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Αθήνα      17502   16447   1055   9   9   12 
 447   Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      17301   16979   322   10   10   10 
 451   Πολιτικών Έργων Υποδομής   ΤΕΙ   Λάρισα      16328   15198   1130   25   25   23 
 445   Πολιτικών Δομικών Έργων   ΤΕΙ   Πειραιάς      17564   17152   412   6   6   8 
 455   Πολιτικών Δομικών Έργων   ΤΕΙ   Σέρρες      15177   13975   1202   26   26   30 
 453   Πολιτικών Δομικών Έργων Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      15287   14250   1037   25   25   23 
 203   Πολιτικών Μηχανικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18971   18569   402   19   19   19 
 205   Πολιτικών Μηχανικών   ΑΕΙ   Πάτρα      19008   18554   454   14   14   14 
 201   Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      19374   19141   233   15   15   15 
 208   Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας   ΑΕΙ   Βόλος      18824   18644   180   6   6   6 
 207   Πολιτικών Μηχανικών Θράκης   ΑΕΙ   Ξάνθη      18425   18208   217   19   19   19 
 354   Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου   ΑΕΙ   Μυτιλήνη      16906   16873   33   15   15   15 
 419   Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας   ΕΚKΛ   Αθήνα      11667         12   12    
 420   Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης   ΕΚKΛ   Θεσσαλονίκη      14612         5   5    
 520   Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης   ΤΕΙ   Αθήνα   2Ε   17904   17101   803   5   5   6 
 703   Σχεδιασμού & Παραγ. Ενδυμάτων Θεσ/νίκης   ΤΕΙ   Κιλκίς      14710   13646   1064   20   20   23 
 522   Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Λάρισας   ΤΕΙ   Καρδίτσα      14573   11523   3050   20   20   24 
 818   Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ.   ΣΤ/ΑΣ   Διάφορες      10037         1   2   3 
 818   Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Διάφορες      12751   11763   988   3   16   30 
 817   Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ.   ΣΤ/ΑΣ   Διάφορες      9970         1   1   4 
 817   Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Διάφορες      9237   10953   -1716   9   20   38 
 861   Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Γεν. Σειρά   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      15833   16024   -191   14   14   14 
 861   Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Ειδ. Κατ. 70 & 82   ΣΤ/ΑΣ   Αθήνα      14729   13608   1121   5   5   5 
 697   Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων Ιόνιων Νήσων   ΤΕΙ   Ληξούρι      12575   11101   1474   25   25   19 
 737   Τεχνολογίας Αεροσκαφών Χαλκίδας   ΤΕΙ   Χαλκίδα      16325   15725   600   8   8   13 
 547   Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών Θεσ/νίκης   ΤΕΙ   Μουδανιά      14246   10207   4039   15   15   24 
 515   Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων   ΤΕΙ   Καλαμάτα      11968   9728   2240   30   30   35 
 517   Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών   ΤΕΙ   Αθήνα   2Ε   17143   15986   1157   9   9   8 
 480   Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων   ΤΕΙ   Αθήνα      17238   16476   762   9   9   12 
 513   Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου   ΤΕΙ   Καβάλα      13317   11051   2266   28   28   25 
 529   Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλ/νιών Καλαμάτας   ΤΕΙ   Σπάρτη      14656   14638   18   27   27   25 
 723   Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών   ΤΕΙ   Λάρισα      16978   17001   -23   25   25   26 
 716   Τεχνολογίας Τροφίμων   ΤΕΙ   Αθήνα      17590   17253   337   9   9   7 
 717   Τεχνολογίας Τροφίμων   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      16958   16618   340   10   10   12 
 739   Τεχνολογίας Τροφίμων Λάρισας   ΤΕΙ   Καρδίτσα      16239   14845   1394   23   23   21 
 514   Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Κοζάνη      13538   9865   3673   27   27   24 
 367   Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου   ΑΕΙ   Κέρκυρα      18182   17530   652   7   7   6 
 736   Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων Μεσολογγίου   ΤΕΙ   Ναύπακτο      14811   14553   258   29   29   21 
 710   Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      15938   15785   153   38   38   33 
 509   Τοπογραφίας   ΤΕΙ   Αθήνα      17406   16684   722   9   9   12 
 549   Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων Θεσ/νικης   ΤΕΙ   Κατερίνη      16824   14963   1861   17   17   19 
 532   Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Κρήτης   ΤΕΙ   Χανιά      13998   13328   670   21   21   21 
 531   Φυτικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Θεσσαλονίκη      16867   15765   1102   13   13   25 
 533   Φυτικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Λάρισα      15176   12995   2181   19   19   30 
 536   Φυτικής Παραγωγής   ΤΕΙ   Καλαμάτα      12745   8866   3879   33   33   36 
 323   Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας   ΑΕΙ   Αθήνα      17739   17470   269   13   13   13 
 537   Φυτικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας   ΤΕΙ   Φλώρινα      12537   8939   3598   42   42   42 
 538   Φυτικής Παραγωγής Ηπείρου   ΤΕΙ   Αρτα      12273   10345   1928   32   32   32 
 535   Φυτικής Παραγωγής Κρήτης   ΤΕΙ   Ηράκλειο      13088   11682   1406   25   25   27 
 518   Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών   ΤΕΙ   Αθήνα   2Ε   20032   17036   2996   9   9   8 
 237   Χημικών Μηχανικών   ΑΕΙ   Θεσσαλονίκη      18273   17944   329   10   10   10 
 239   Χημικών Μηχανικών   ΑΕΙ   Πάτρα      17925   17683   242   9   9   9 
 235   Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ   ΑΕΙ   Αθήνα      18581   18408   173   14   14   14 
Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors