Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2007 Οι Βάσεις των Α.Ε.Ι αλφαβητικά για το 90% των θέσεων απ το 00 - 07

Οι Βάσεις των Σχολών Α.Ε.Ι από 2000 - 2007 αλφαβητικά για το 90% των θέσεων

Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κ.Α: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2000 - 2007.

K.Α Ε.Π. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ / ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗ Ε.Μ. Βάση
2007
Βάση
2006
Βάση
2005
Βάση
2004
Βάση
2003
Βάση
2002
Βάση
2001
Βάση
2000
 127   1   Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   Αθήνα   2Ε   18926   18203   17526   17268   17232   17916   18187   20182 
 129   1   Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   Θεσσαλονίκη   2Ε   18923   18478   17666   17300   17452   17794   18032   20008 
 227   4   Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών   Θεσσαλονίκη      18021   17593   17480   17279   17273   16398   17361   18097 
 225   4   Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ   Αθήνα      18071   17690   17535   17372   17290   16438   17429   18149 
 353   4&5   Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης   Ορεστιάδα      13973   13044   12194   12020   12771   12100   12953   15160 
 326   4&5   Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας   Αθήνα      15564   14984   14854   14863   15707   15152   15835   17216 
 327   2&4   Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας   Αθήνα      14235   13621   13757   13754   14552   13759   15104   16271 
 342   1   Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου   Κέρκυρα      12847   11530   10729   10807   11733   11356   12610   15065 
 232   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών   Πάτρα   2Ε   21433   20818   20699   20695   20434   19579   19690   19062 
 233   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών   Θεσσαλονίκη   2Ε   21559   20936   20805   20900   20609   19885   19962   19874 
 231   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ   Αθήνα   2Ε   21930   21662   21335   21511   21180   20607   20645   20779 
 236   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας   Βόλος   2Ε   21238   20583   20440   20367   20184   19312   19302   18154 
 234   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης   Ξάνθη   2Ε   20854   20129   20020   19901   19857   19025   18865   16741 
 370   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης   Χανιά   2Ε   20879   20095   19891   19759             
 184   1   Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας   Φλώρινα      12355   10994   10703   10998   11799   11518   12408   14620 
 176   1&5   Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας   Θεσσαλονίκη      15208   14576   14602   14466   15615   15160   15728   17350 
 277   2&3   Βιολογίας   Αθήνα      18317   18056   18041   17816   17669   17031   18174   19068 
 279   2&3   Βιολογίας   Θεσσαλονίκη      18045   17736   17617   17317   17225   16236   17655   18767 
 281   2&3   Βιολογίας   Πάτρα      17875   17475   17325   16971   16848   15837   17391   18642 
 282   2&3   Βιολογίας Κρήτης   Ηράκλειο      17731   17356   17256   16928   16745   15748   17522   18574 
 280   3&4   Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών   Ιωάννινα      16445   16476   16406   16173   16093   15329   17167   18462 
 336   4&5   Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας   Πειραιάς      16760   16239   16245   16184   15933   15141   16487   17407 
 284   3&4   Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας   Λάρισα      17094   17048   16974   16625   16495   15865   17411   18623 
 131   1   Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   Αθήνα   2Ε   11766   11518   5670   6209   12746   11064   14954   15482 
 133   1   Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   Θεσσαλονίκη   2Ε   11892   11740   7100   8230   11125   9333   13984   11333 
 135   1   Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας   Αθήνα   2Ε   12093   11899   9499   9817   7234   7564   9599   12670 
 137   1   Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας   Θεσσαλονίκη   2Ε   11875   11737   3514   9024   6551   6837   9159   12250 
 310   2   Γεωγραφίας Αιγαίου   Μυτιλήνη      11600   10844   10584   10425   12151   11228   13453   14289 
 356   2   Γεωγραφίας Χαροκοπείου   Αθήνα      14154   13230   12948   12763   13673   12657   14371   15324 
 285   2   Γεωλογίας   Θεσσαλονίκη      14334   13489   13210   13118   13859   13016   14742   15558 
 287   2   Γεωλογίας   Πάτρα      13953   13170   13004   12743   13772   12903   14683   15424 
 283   2   Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος   Αθήνα      14534   13791   13717   13664   14163   13649   15120   15970 
 273   2&4   Γεωπονίας   Θεσσαλονίκη      14609   13866   13520   13503   14130   13404   15102   16455 
 360   2&4   Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας   Βόλος      13794   13142   12964   12773   13699   12838       
 274   2&4   Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας   Βόλος      14384   13650   13330   13337   13974   13060   14727   15753 
 325   2&4   Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας   Αθήνα      16123   15453   15397   15725   16189   15741   16870   17901 
 186   1   Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης   Κομοτηνή      12816   11470   10833   11004   11435   11034   11936   14173 
 212   4   Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης   Ορεστιάδα      12516   11527   10796   10862   11873   11494   13178   14354 
 275   2&4   Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος   Θεσσαλονίκη      13802   13003   12550   12382   13554   12773   14559   15780 
 147   1   Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας   Θεσσαλονίκη   Ε   16506   15766   15417   15181   15516   16187   17257   18734 
 124   1&5   Δημόσιας Διοίκησης Παντείου   Αθήνα      15743   15084   14928   14895   15422   13774   14128   16019 
 368   1&4   Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Ιωαννίνων   Αγρίνιο      12667   11459   10818   10782             
 271   4&5   Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Ιωαννίνων   Αγρίνιο      14238   13275   12671   12906   13643   13283   14309   15881 
 262   2&4   Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων   Πειραιάς      15644   15042   15110   15207   15676   14789   15474   16633 
 161   5   Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. & Πολ. Σπουδών Μακεδονίας   Θεσσαλονίκη   Ε   16542   16071   16377   16598   17701   17454   17746   19178 
 150   5   Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας   Αθήνα      17108   16648   16699   16984   17286   16805   17417   18600 
 355   1   Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών   Πειραιάς   Ε   16107   15225   14958   15406   15653   15995   16384   17862 
 179   1   Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου   Αθήνα   Ε   16868   16419   16062   16759   17062   17155   17211   18315 
 349   5   Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης   Κομοτηνή      15339   14703   14506   14436   15460   15165   15409   16926 
 352   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   Πάτρα      16571   15943   15776   15901   16584   16066   16387   17733 
 346   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Ιωαννίνων   Αγρίνιο      14568   13832   13199   13050   13546   13081   14222   16133 
 320   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου   Χίος      15701   15098   14958   14927   15807   15386   15701   17214 
 365   4&5   Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας   Νάουσα      15300   14609   14481   14808             
 240   4&5   Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας   Αθήνα      18328   17813   17812   17896   18077   17456   17855   18582 
 154   1&2   Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία   Αθήνα      16717   15336   14552   14180   14151   13125   14154   15841 
 174   1&2   Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας   Θεσσαλονίκη      16114   15392   14411   13615   13920   13706   14607   16893 
 106   1   Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης   Κομοτηνή      15000   13923   12888   13187   13502   13393   14202   16375 
 148   1   Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ.   Αθήνα   Ε   17595   16775   16639   16815   17007   17311   17986   19257 
 153   1   Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου   Αθήνα   Ε   16412   15463   14951   15333   15639   16421   17431   18765 
 359   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου   Τρίπολη      14939   14342   15152   15495   16423   15973       
 328   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας   Αθήνα      16705   15807   15936   15930   16144   15399   16683   17555 
 272   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών   Ιωάννινα      13579   12851   12824   12784   13951   13412   14947   15923 
 200   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης   Ηράκλειο      13458   12836   12791   12770   13896   13207   14920    
 358   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου   Τρίπολη      15601   15121   15796   15911   16929   16389       
 294   3   Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου   Αθήνα      18698   18588   18731   18530   18282   17510   18015   18799 
 216   2&4   Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης   Ηράκλειο      16133   15583   16114   16103   17044   16640   17897   18438 
 401   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού   Αθήνα   2Ε   14863   13643   12756   12753   13315   13040   13494   15215 
 403   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού   Θεσσαλονίκη   2Ε   14306   13207   12609   12746   13085   12864   13465   14945 
 402   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης   Σέρρες   2Ε   13493   12485   11876   12021   12535   12272   12791   14120 
 405   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας   Τρίκαλα   2Ε   13664   12606   11993   12172   12743   12432   12884   14382 
 404   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης   Κομοτηνή   2Ε   13022   11973   11383   11543   11933   11782   12279   13464 
 288   2&4   Επιστήμης των Υλικών   Πάτρα      13703   13129   13187   13274   14296   13748   15174   16224 
 160   1&2   Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης   Αλεξ/πολη      15589   14030   13319   13013   13220   11749   12658   14456 
 134   1&2   Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης   Θεσσαλονίκη      16782   15571   14749   14384   14309   13145   14066   15681 
 136   1&2   Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία   Πάτρα      16205   14695   13989   13804   13800   12441   13413   15263 
 250   2   Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου   Μυτιλήνη      11385   10457   10171   10156   12048   11702   13721   14305 
 162   1&2   Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου   Ρόδος      15345   13715   12968   12733   12900   11475   12501   14319 
 335   2&4   Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας   Θεσσαλονίκη      17195   16941   17238   17457   17908   17752   18449   19176 
 246   2&4   Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ   Αθήνα      16658   16404   16615   16654   17133   16637   17542   18312 
 248   2   Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης   Ηράκλειο      14664   14124   14234   14444   15229   14785   16279   16990 
 324   2&4   Ζωικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας   Αθήνα      14160   13450   13283   13286   13940   13143   14888   16031 
 219   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ   Θεσσαλονίκη      18607   18492   18585   18712   18650   18452   18936   19339 
 217   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ   Αθήνα      18980   18971   18929   19077   18953   18907   19165   19520 
 223   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης   Ξάνθη      18036   17698   17809   17739   17934   17496   18296   18814 
 221   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ   Πάτρα      18302   18107   18201   18226   18200   17914   18611   19081 
 331   4   Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης   Χανιά      17484   17083   17248   17178   17659   17293   18221   18794 
 168   1   Θεάτρου   Θεσσαλονίκη      14068   12939   12218   12284   13141   12776   14101   16034 
 146   1   Θεατρικών Σπουδών   Αθήνα      14068   12821   12469   12451   13491   12609   13750   16068 
 169   1   Θεατρικών Σπουδών   Πάτρα      12966   12038   11385   11268   11982   11746   12925   15242 
 362   1   Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου   Ναύπλιον      12643   11420   10959   10835   11269          
 101   1   Θεολογίας   Αθήνα      12494   11316   10799   10626   11113   10893   11770   14218 
 103   1   Θεολογίας   Θεσσαλονίκη      12313   10981   10709   10541   11009   10734   11446   13949 
 384   1   Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών   Αθήνα      14165   12848                   
 295   3   Ιατρικής   Αθήνα      19250   19171   19233   19196   19114   18835   19255   19654 
 297   3   Ιατρικής   Θεσσαλονίκη      19091   19062   19151   19085   19009   18621   19140   19600 
 299   3   Ιατρικής   Πάτρα      19031   18961   19055   18997   18911   18498   19066   19561 
 301   3   Ιατρικής   Ιωάννινα      18917   18783   18983   18878   18769   18160   18941   19520 
 300   3   Ιατρικής Θεσσαλίας   Λάρισα      18946   18879   18986   18935   18851   18370   18992   19534 
 302   3   Ιατρικής Θράκης   Αλεξ/πολη      18811   18659   18877   18740   18660   17970   18836   19455 
 304   3   Ιατρικής Κρήτης   Ηράκλειο      18879   18733   18933   18790   18736   18091   18881   19493 
 110   1   Ιστορίας & Αρχαιολογίας   Αθήνα      15490   14443   13504   13533   14188   14265   15321   17287 
 112   1   Ιστορίας & Αρχαιολογίας   Θεσσαλονίκη      15149   14119   13203   13408   13774   13762   14853   17007 
 114   1   Ιστορίας & Αρχαιολογίας   Ιωάννινα      14664   13378   12539   12573   13085   12684   13774   16245 
 116   1   Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης   Ρέθυμνο      14455   13135   12352   12387   12882   12563   13602   16055 
 108   1   Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης   Κομοτηνή      13987   12643   11837   11962   12209   11826   12834   15415 
 177   1   Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας   Βόλος      14569   13344   12769   12870   13187   12672   13760   16213 
 145   1   Ιστορίας Ιονίου   Κέρκυρα      13895   12546   11793   11895   12319   12073   13063   15406 
 104   1   Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ.   Καλαμάτα      14220   12975   12242   12128   12498          
 183   1   Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ. (Ισπανικής)   Αθήνα   2Ε   11875   12482   5545   5991   6687   7354   10368   14172 
 182   1   Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ.(Ιταλικής)   Αθήνα   2Ε   11611   12228   6066   4895   6254   7769   8142   12270 
 139   1   Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   Θεσσαλονίκη   2Ε   12382   12075   5444   5511   7978   8588   7408   14112 
 163   1&2   Κινηματογράφου   Θεσσαλονίκη      14639   13755   12614   12671             
 187   1&2   Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου   Κόρινθος      13947   12930   12206   12003   12120          
 167   1   Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου   Μυτιλήνη      12943   11627   10830   10853   11403   11001   12089   14210 
 165   1   Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου   Αθήνα      13839   12748   12341   12141             
 343   1   Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης   Κομοτηνή      13788   12354   11721   11804   12031   11544   12508   14695 
 105   1   Κοινωνικής Θεολογίας   Αθήνα      12120   10881   10378   10378   10880   10705   11315   13747 
 159   1   Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου   Αθήνα      14091   13045   12496   12326   12887   12521   13331   15600 
 348   1   Κοινωνιολογίας Αιγαίου   Μυτιλήνη      13076   11694   11141   11090   11689   11297   12375   14524 
 149   1   Κοινωνιολογίας Κρήτης   Ρέθυμνο      13498   12177   11648   11666   12217   11822   12830   15086 
 126   1   Κοινωνιολογίας Παντείου   Αθήνα      14194   13164   12508   12463   13091   12730   13479   15708 
 307   3   Κτηνιατρικής   Θεσσαλονίκη      18311   18154   18085   17550   17328   16138   17631   18784 
 308   3   Κτηνιατρικής Θεσσαλίας   Καρδίτσα      18197   17971   17882   17378   16953   15721   17407   18526 
 337   5   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας   Θεσσαλονίκη      18268   17866   17811   17898   18172   17608   18096   18960 
 347   5   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικ. Παν. Αθήνας   Αθήνα      18563   18046   17885   17970   18186   17687   18125   18966 
 364   5   Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών Μακεδονίας   Έδεσσα      15748   15120   14975   15434             
 314   5   Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικ. Παν. Αθήνας   Αθήνα      18065   17931   18084   18192   18349   18066   18337   19100 
 243   2   Μαθηματικών   Αθήνα      16578   15774   15468   15521   15985   15152   16507   17237 
 245   2   Μαθηματικών   Θεσσαλονίκη      16925   16267   15859   15741   16014   15092   16290   16918 
 247   2   Μαθηματικών   Πάτρα      15941   15040   14906   14906   15376   14545   16019   16491 
 249   2   Μαθηματικών   Ιωάννινα      15614   14853   14580   14653   15089   14096   15675   16042 
 252   2   Μαθηματικών Αιγαίου   Σάμος      15040   14231   14227   14179   14744   13759   15404   15638 
 251   2   Μαθηματικών Κρήτης   Ηράκλειο      15394   14603   14456   14453   15014   13976   15623   15960 
 173   1&2   Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης   Αθήνα      13624   12658   12220   12162   12950   12640   13833   15737 
 181   1   Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου   Ρόδος      12249   10992   10378   10589   11255   11036   12023   14130 
 363   4   Μηχ/κών Χωρ/ξίας & Ανάπτυξης Αριστοτελείου Παν.   Βέροια      16848   16213   16204   16053             
 210   4   Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργ. Πόρων Δυτ. Μακεδονίας   Κοζάνη      17337   15913   14430   14188   14661   14067   15310   16096 
 215   4   Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής   Πάτρα      17656   17308   17489   17518   18051   17993   18752   19177 
 220   4   Μηχανικών Η/Υ, Τηλ/νιών & Δικτύων Θεσσαλίας   Βόλος      17454   17069   17236   17227   17735   17354   18206   18748 
 241   4   Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ   Αθήνα      16763   16107   15796   15642   15867   14970   16380   17364 
 222   4   Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Αιγαίου   Χίος      14410   13740   14385   14564   15367   14701   15898   16615 
 242   4   Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης   Χανιά      14472   13715   13557   13483   14029   13453   14995   15676 
 224   4   Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης   Ξάνθη      16318   15891   15851   15676   16196   15323   16560   17201 
 230   4   Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης   Χανιά      16227   15873   15708   15534   16048   15202   16663   17364 
 476   4   Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης   Ξάνθη      17127   16469   16523   16321   16619   15734   16970   17774 
 214   4   Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης   Χανιά      16800   16307   16295   16071   16313   15354   16783   17654 
 371   2&4   Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας   Κοζάνη      16802   16350   15980                
 344   2&4   Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου   Σάμος      15379   15083   15375   15512   16607   16015   17423   17996 
 238   4   Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Αιγαίου   Σύρος      15631   15555   15264   15338   15718   15010   17649   12940 
 228   4   Μηχανικών Χωρ/ξίας, Πολ/μίας & Περ/κής Ανάπτ. Θεσσαλίας   Βόλος      17582   17028   16975   16906   17020   16020   17142   17817 
 213   4   Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών   Πάτρα      17946   17452   17272   17112   17093   16174   17367   18068 
 211   4   Μηχανολόγων Μηχανικών   Θεσσαλονίκη      18300   18018   17851   17619   17603   16933   17889   18602 
 332   4   Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Θεσσαλίας   Βόλος      17840   17374   17197   17094   17183   16277   17293   17959 
 209   4   Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ   Αθήνα      18704   18610   18504   18553   18321   17906   18348   18939 
 290   3   Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης   Αλεξ/πολη      17536   17386   17564   17351   17547   16913   18047   19055 
 409   1&2   Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας   Θεσσαλονίκη   2Ε   15620   16601   12570   13713   13926   10826   15317   12163 
 406   1&2   Μουσικών Σπουδών   Θεσσαλονίκη   2Ε   12227   12046   11757   12778   12516   7893   12281   13605 
 408   1&2   Μουσικών Σπουδών   Αθήνα   2Ε   11814   12772   13403   13911   14278   12866   8303   12772 
 407   1&2   Μουσικών Σπουδών Ιονίου   Κέρκυρα   2Ε   12119   11443   10161   11472   11699   8520   10091   18959 
 229   4   Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ   Αθήνα      18301   17957   17947   17881   17548   16903   17784   18478 
 180   5   Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου   Χίος      15195   14512   14273   14356   15254   15031   15312   16864 
 157   5   Ναυτιλιακών Σπουδών   Πειραιάς   Ε   16658   15816   15972   15938   16714   16616   17093   18564 
 117   1   Νομικής   Αθήνα      18622   18152   18133   18061   18167   17935   18225   18907 
 119   1   Νομικής   Θεσσαλονίκη      18372   17922   17726   17721   17861   17524   17850   18736 
 121   1   Νομικής Θράκης   Κομοτηνή      17851   17287   16924   16773   16956   16597   17014   18286 
 306   3   Νοσηλευτικής   Αθήνα      16690   16673   16339   15788   15206   14272   15991   18055 
 190   3   Νοσηλευτικής Πελοποννήσου   Σπάρτη      15714   15938   15683                
 386   1   Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Ισπ. Γλ. & Πολιτ.   Κέρκυρα   2Ε   12971   12034   8543   12356   10890   12169   9756    
 385   1   Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Μετ. ή Διερμ.   Κέρκυρα   2Ε   19312   19158   18737   19087   19452   19320   19701   19886 
 303   3   Οδοντιατρικής   Αθήνα      18858   18706   18840   18727   18592   17979   18775   19406 
 305   3   Οδοντιατρικής   Θεσσαλονίκη      18790   18632   18798   18688   18587   17959   18740   19386 
 144   5   Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκοπείου   Αθήνα      15949   14836   14498   14120   14611   14072   14786   16504 
 152   5   Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου   Αθήνα      16005   15457   15440   15450   16162   15576   15936   17558 
 315   5   Οικονομικής Επιστήμης   Πειραιάς      17212   16713   16661   16835   17238   16638   17031   18232 
 312   5   Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Παν. Αθήνας   Αθήνα      17798   17335   17358   17432   17707   17140   17496   18473 
 309   5   Οικονομικών Επιστημών   Αθήνα      16800   16212   16191   16328   16847   16228   16617   17941 
 311   5   Οικονομικών Επιστημών   Θεσσαλονίκη      16573   15998   15960   16088   16590   16007   16224   17778 
 319   5   Οικονομικών Επιστημών   Πάτρα      16436   15815   15710   15779   16432   15833   16180   17661 
 345   5   Οικονομικών Επιστημών   Ιωάννινα      16182   15600   15605   15522   16316   15783   16040   17588 
 350   5   Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας   Βόλος      16265   15657   15651   15585   16366   15758   15990   17535 
 321   5   Οικονομικών Επιστημών Κρήτης   Ρέθυμνο      15918   15308   15347   15311   16117   15614   15910   17488 
 317   5   Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας   Θεσσαλονίκη      17260   16720   16728   16920   17276   16655   16954   18213 
 361   5   Οικονομικών Επιστημών Πελοποννήσου   Τρίπολη      15975   15385   15448   15418   16132          
 400   5   Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πελοποννήσου   Σπάρτη      13685   13039   12917   12348   13529          
 316   5   Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων   Πειραιάς      17490   17023   16982   17178   17501   16931   17303   18427 
 322   5   Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας   Θεσσαλονίκη      17449   16987   16963   17095   17440   16923   17247   18377 
 313   5   Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικ. Π. Αθήνας   Αθήνα      18058   17548   17599   17716   17935   17433   17854   18696 
 178   1&2   Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας   Βόλος      16746   15979   15291   14775   14726   13764   14278   15671 
 164   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας   Βόλος      17829   17274   16850   16414   15979   13710   14272   15506 
 132   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης   Ρέθυμνο      17283   16505   15817   15379   14949   12940   13554   15097 
 128   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   Αθήνα      18197   17678   17179   16717   16205   14423   14923   16341 
 130   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   Ιωάννινα      17637   16850   16364   15872   15466   13421   13934   15412 
 140   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   Θεσσαλονίκη      18224   17836   17376   17150   16868   14515   14902   16274 
 141   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   Πάτρα      17777   17162   16667   16199   15689   13731   14317   15671 
 143   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου   Ρόδος      17121   16271   15572   15122   14765   12684   13259   14806 
 334   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας   Φλώρινα      17352   16535   16026   15642   15301   13123   13781   15151 
 142   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης   Αλεξ/πολη      17403   16627   16027   15604   15228   12971   13519   15005 
 156   1&2   Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών   Ιωάννινα      15977   14351   13649   13456   13474   12167   13062   14923 
 341   1&2   Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας   Φλώρινα      15752   14053   13472   13238   13442   12016   12844   14667 
 166   1&2   Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας   Βόλος      16392   14938   14277   13979   13900   12483   13320   15124 
 158   1&2   Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης   Ρέθυμνο      15676   14169   13499   13114   13295   11947   12914   14683 
 276   2&4   Περιβάλλοντος Αιγαίου   Μυτιλήνη      13244   12309   12029   11978   13194   12594   14480   15443 
 191   5   Περιφερειακής Οικ. Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας   Λιβαδειά      15458   14754   14309                
 185   4   Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης   Ιωάννινα   Ε   13335   13117   12636   13021   12846   11713   12888   15159 
 338   2&4   Πληροφορικής   Θεσσαλονίκη      17132   16818   17050   17134   17641   17338   18264   18998 
 339   2&4   Πληροφορικής   Πειραιάς      16925   16484   16779   16947   17458   17103   18065   18705 
 340   2&4   Πληροφορικής   Ιωάννινα      16541   16094   16585   16698   17276   16946   17947   18503 
 412   2&4   Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου   Αθήνα      16775                      
 330   2&4   Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών   Αθήνα      17789   17621   17889   18117   18178   17946   18583   19006 
 366   2&4   Πληροφορικής Ιονίου   Κέρκυρα      15892   15530   16047   16097             
 333   2&4   Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας   Αθήνα      17320   16944   17157   17309   17706   17439   18238   18820 
 369   2&4   Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας   Λαμία      15745   15223   15318   15504             
 107   1   Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας   Θεσσαλονίκη      11684   10433   10050   10075   10591   10351   10897   13208 
 123   1   Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ.   Αθήνα      15432   14606   14064   14004   14473   14292   14896   16510 
 411   1   Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου   Κόρινθος      13743                      
 125   1   Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου   Αθήνα      14599   13583   13177   13209   13778   13487   14101   16020 
 351   1   Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης   Ρέθυμνο      13605   12319   11924   12027   12717   12414   13216   15470 
 357   1   Πολιτικών Επιστημών   Θεσσαλονίκη      14940   13925   13603   13615   14151   14142   14744   16598 
 203   4   Πολιτικών Μηχανικών   Θεσσαλονίκη      18601   18379   18341   18339   18192   17603   18135   18834 
 205   4   Πολιτικών Μηχανικών   Πάτρα      18478   18251   18191   18099   17967   17322   17971   18606 
 201   4   Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ   Αθήνα      18935   18842   18648   18792   18562   18219   18565   19068 
 208   4   Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας   Βόλος      18418   18135   18129   18056   17918   17243   17900   18548 
 207   4   Πολιτικών Μηχανικών Θράκης   Ξάνθη      18217   17794   17801   17679   17640   16831   17673   18209 
 354   1&4   Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου   Μυτιλήνη      12459   11444   10805   11387   11886   11748   13112   14687 
 218   2   Στατιστικής & Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου   Σάμος      14380   13629   13652   13650   14324   13590   15233   15581 
 318   5   Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης   Πειραιάς      16303   15759   15760   15827   16496   15930   16400   17915 
 329   2   Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας   Αθήνα      16270   15590   15460   15759   16431   15938   17025   17930 
 367   1&4   Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου   Κέρκυρα      13666   12687   12049   11876             
 188   1   Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών   Αθήνα      13627   12735   12099   12110   12270          
 289   3   Φαρμακευτικής   Αθήνα      18650   18461   18552   18241   17965   16942   18009   18998 
 291   3   Φαρμακευτικής   Θεσσαλονίκη      18668   18503   18603   18445   18075   17279   18102   19083 
 293   3   Φαρμακευτικής   Πάτρα      18573   18374   18464   18162   17806   16641   17820   18914 
 109   1   Φιλολογίας   Αθήνα      17030   16214   15210   15230   15716   15896   16364   17898 
 111   1   Φιλολογίας   Θεσσαλονίκη      16658   15887   14864   15107   15376   15535   16203   17678 
 113   1   Φιλολογίας   Ιωάννινα      15486   14467   13418   13441   13874   14065   14742   16874 
 175   1   Φιλολογίας   Πάτρα      16203   15305   14454   14396   14680   14998   15560   17277 
 115   1   Φιλολογίας Κρήτης   Ρέθυμνο      15220   14262   13089   13148   13690   13734   14485   16523 
 189   1   Φιλολογίας Πελοποννήσου   Καλαμάτα      15294   14418   13114                
 102   1   Φιλοσοφίας   Πάτρα      14230   12701   12128   12260   12836   12691   13829   16239 
 120   1   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής   Θεσσαλονίκη      15611   14791   13916   13912   14420   14179   14936   16949 
 118   1   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας   Αθήνα      15616   14703   13817   13824   14311   14256   15113   17097 
 122   1   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας   Ιωάννινα      14978   13814   12944   12974   13467   13313   14288   16461 
 171   1   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Προγρ. Ψυχολογ.)   Αθήνα      16767   16269   15035   15238   15954   15822   16272   17745 
 138   1   Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης   Ρέθυμνο      14263   12824   12090   12144   12596   12344   13395   15819 
 253   2   Φυσικής   Αθήνα      16672   16010   15820   15824   16374   15915   16963   17632 
 255   2   Φυσικής   Θεσσαλονίκη      16256   15639   15403   15415   15996   15278   16548   17102 
 257   2   Φυσικής   Πάτρα      15862   15154   15085   15031   15705   14928   16286   16772 
 259   2   Φυσικής   Ιωάννινα      15339   14680   14552   14570   15240   14452   15829   16207 
 261   2   Φυσικής Κρήτης   Ηράκλειο      15259   14619   14553   14554   15241   14525   15912   16171 
 323   2&4   Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας   Αθήνα      14564   13755   13627   13540   14169   13343   15037   16276 
 263   2   Χημείας   Αθήνα      17187   16285   15771   15697   16052   15426   16857   17681 
 265   2   Χημείας   Θεσσαλονίκη      16527   15415   14984   14958   15297   14658   16346   17017 
 267   2   Χημείας   Πάτρα      16365   15425   15039   14900   15291   14483   16197   16771 
 269   2   Χημείας   Ιωάννινα      15629   14765   14387   14213   14787   13978   15711   16188 
 270   2   Χημείας Κρήτης   Ηράκλειο      15832   14974   14587   14405   14940   14096   15807   16265 
 237   4   Χημικών Μηχανικών   Θεσσαλονίκη      17484   16866   16857   16611   16895   16050   17335   18256 
 239   4   Χημικών Μηχανικών   Πάτρα      17407   16828   16678   16488   16663   15839   17193   18055 
 235   4   Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ   Αθήνα      17903   17486   17438   17190   17196   16524   17679   18499 
 155   5   Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής   Πειραιάς      17880   17460   17734   18162   18388   18050   18580   19158 
 172   1   Ψυχολογίας   Θεσσαλονίκη      16952   16383   15627   15506   16378   15980   16590   17811 
 151   1   Ψυχολογίας Κρήτης   Ρέθυμνο      16387   15669   14722   14315   15523   15218   15837   17324 
 170   1   Ψυχολογίας Παντείου   Αθήνα      17211   16796   16085   16145   16805   16534   16840   18102 
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors