Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Βάσεις Βάσεις 2007 Οι Βάσεις των Α.Ε.Ι αλφαβητικά για το 10% των θέσεων απ το 01 - 07

Οι Βάσεις των Σχολών Α.Ε.Ι από 2001 - 2007 αλφαβητικά για το 10% των θέσεων

Eπεξήγηση συντομεύσεων:
Κ.Α: O κωδικός αριθμός του Τμήματος στο Μηχανογραφικό.
Ε.Π: Tο Επιστημονικό Πεδίο ή τα Πεδία από τα οποία δηλώνεται το Τμήμα.
Ε.M: Tο Ειδικό Μάθημα ή Μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι επιπλέον στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το συγκεκριμένο Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν το δικαίωμα να το δηλώσουν, είναι να έχουν "πιάσει" τη βάση στο Ειδικό Μάθημα ή σε καθένα από αυτά αν είναι παραπάνω από ένα. Τα σύμβολα σημαίνουν:
ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 200, μέγιστο τα 24.000 μόρια.
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 100, μέγιστο τα 22.000 μόρια.
Ακολουθούν οι βάσεις των ετών 2001 - 2007.

K.Α Ε.Π. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗ Ε.Μ. Βάση
2007
Βάση
2006
Βάση
2005
Βάση
2004
Βάση
2003
Βάση
2002
Βάση
2001
 127   1   Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   Αθήνα   2Ε   21188   21037   20136   17265   16188   17175   19578 
 129   1   Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   Θεσσαλονίκη   2Ε   20999   21128   20054   16786   16576   16749   19486 
 227   4   Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών   Θεσσαλονίκη      18656   18287   17935   17514   17123   17575   18309 
 225   4   Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ   Αθήνα      18890   18464   17880   17447   17233   17673   18426 
 353   4&5   Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης   Ορεστιάδα      16996   16948   15260   14569   13655   14374   16634 
 326   4&5   Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας   Αθήνα      18299   18274   17689   16080   15397   16450   17547 
 327   2&4   Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας   Αθήνα      17814   17795   15938   15354   14462   15904   17184 
 342   1   Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου   Κέρκυρα      17001   16859   15312   12512   11787   11732   15087 
 232   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών   Πάτρα   2Ε   20495   20150   20178   20171   18999   19861   20927 
 233   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών   Θεσσαλονίκη   2Ε   20725   20551   20401   20441   19144   19929   21034 
 231   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ   Αθήνα   2Ε   21437   21134   21323   20943   20379   20435   21348 
 236   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας   Βόλος   2Ε   20312   20004   19749   19823   18838   19542   20772 
 234   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης   Ξάνθη   2Ε   19996   19812   19693   19797   18792   18935   20586 
 370   4   Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης   Χανιά   2Ε   20013   19786   19684   19777          
 184   1   Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας   Φλώρινα      17313   17123   16506   13320   13259   12242   14917 
 176   1&5   Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας   Θεσσαλονίκη      18769   19089   18868   17013   16323   16882   17432 
 277   2&3   Βιολογίας   Αθήνα      19521   18854   18595   18074   17768   18304   19082 
 279   2&3   Βιολογίας   Θεσσαλονίκη      18752   18408   18017   17542   17286   18214   18805 
 281   2&3   Βιολογίας   Πάτρα      18608   18285   17728   16958   16884   17823   18666 
 282   2&3   Βιολογίας Κρήτης   Ηράκλειο      18256   18130   17545   16850   17120   17776   18549 
 280   3&4   Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών   Ιωάννινα      18048   17710   17089   16490   16001   17595   18640 
 336   4&5   Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας   Πειραιάς      18985   19161   18637   16892   16090   16775   18009 
 284   3&4   Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας   Λάρισα      18937   18462   18593   17424   17160   18296   19205 
 131   1   Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   Αθήνα   2Ε   19912   19440   8996   8832   10387   12540   15899 
 133   1   Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   Θεσσαλονίκη   2Ε   19349   18999   9445   9055   10063   11245   14736 
 135   1   Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας   Αθήνα   2Ε   19216   19433   7831   9950      20603   13190 
 137   1   Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας   Θεσσαλονίκη   2Ε   18727   16507   5484   8225      17756   11776 
 310   2   Γεωγραφίας Αιγαίου   Μυτιλήνη      16474   16313   15038   14349   15086   14657   15900 
 356   2   Γεωγραφίας Χαροκοπείου   Αθήνα      18313   18239   17918   15998   16719   16028   16713 
 285   2   Γεωλογίας   Θεσσαλονίκη      17999   17826   16307   14915   14252   15309   16946 
 287   2   Γεωλογίας   Πάτρα      17390   17113   15606   14568   14152   15134   16479 
 283   2   Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος   Αθήνα      18136   17963   16491   15094   14522   15781   16766 
 273   2&4   Γεωπονίας   Θεσσαλονίκη      17831   17565   16320   15062   14569   15603   17094 
 360   2&4   Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας   Βόλος      17842   17262   16615   14823   14333   15167    
 274   2&4   Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας   Βόλος      17962   17818   16753   15589   14770   16197   17045 
 325   2&4   Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας   Αθήνα      18402   18445   17337   16318   16037   17383   18364 
 186   1   Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης   Κομοτηνή      17235   17134   15399   12436   11814   11575   14626 
 212   4   Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης   Ορεστιάδα      16113   15887   14120   13055   12435   13418   15994 
 275   2&4   Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος   Θεσσαλονίκη      17730   17563   16322   14576   14279   15456   16784 
 147   1   Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας   Θεσσαλονίκη   Ε   20152   20192   19628   16614   15760   16964   18682 
 124   1&5   Δημόσιας Διοίκησης Παντείου   Αθήνα      18922   18917   18411   16419   15512   14078   16190 
 368   1&4   Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Ιωαννίνων   Αγρίνιο      17364   17292   16117   13857          
 271   4&5   Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Ιωαννίνων   Αγρίνιο      17761   17001   15760   14571   14188   16171   17050 
 262   2&4   Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων   Πειραιάς      18333   18333   17412   16546   15960   16844   17366 
 161   5   Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. & Πολ. Σπουδών Μακεδονίας   Θεσσαλονίκη   Ε   19367   19298   19122   17616   16411   17722   19138 
 150   5   Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας   Αθήνα      19164   18965   18928   17830   17187   17368   18301 
 355   1   Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών   Πειραιάς   Ε   19923   19611   18756   14984   14094   14902   17668 
 179   1   Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου   Αθήνα   Ε   20342   20090   19553   15110   14774   15373   17924 
 349   5   Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης   Κομοτηνή      18015   17987   17368   16723   15416   16023   17375 
 352   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων   Πάτρα      18176   18109   17873   16525   16296   16646   17650 
 346   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Ιωαννίνων   Αγρίνιο      17408   16902   15727   15256   13348   15496   17106 
 320   5   Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου   Χίος      17603   17479   16888   16000   15409   16104   17459 
 365   4&5   Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας   Νάουσα      18384   18146   17604   16243          
 240   4&5   Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας   Αθήνα      19420   19567   19187   17921   17431   17787   18611 
 154   1&2   Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία   Αθήνα      18806   18788   18244   16163   14762   14642   16143 
 174   1&2   Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας   Θεσσαλονίκη      19253   18940   18801   16086   14124   14984   16710 
 106   1   Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης   Κομοτηνή      17295   16825   15682   13459   12819   13793   16089 
 148   1   Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ.   Αθήνα   Ε   20588   20521   20132   15546   15337   16354   18978 
 153   1   Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου   Αθήνα   Ε   20171   20259   19531   15127   14212   15863   18635 
 359   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου   Τρίπολη      17461   17476   17414   16687   16262   17527    
 328   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας   Αθήνα      19092   18516   17776   16379   15844   17018   18178 
 272   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών   Ιωάννινα      17760   16759   15763   14823   15038   15453   16942 
 200   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης   Ηράκλειο      16884   16578   15665   14436   14379   15623   17029 
 358   2&4   Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου   Τρίπολη      17615   17670   17222   16703   16638   17772    
 294   3   Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου   Αθήνα      19801   19827   19046   18567   18150   18577   19243 
 216   2&4   Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης   Ηράκλειο      17684   17695   17310   16823   16744   17798   18598 
 401   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού   Αθήνα   2Ε   15929   15719   14749   14000   12204   13608   15203 
 403   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού   Θεσσαλονίκη   2Ε   15615   15102   13378   14112   12976   13292   14533 
 402   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης   Σέρρες   2Ε   14601   13882   12590   13544   11898   12489   14213 
 405   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας   Τρίκαλα   2Ε   15316   14302   12750   13714   11862   13070   14405 
 404   1&2   Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης   Κομοτηνή   2Ε   14107   12667   11467   12344   11332   11421   13668 
 288   2&4   Επιστήμης των Υλικών   Πάτρα      17494   17203   15636   15061   14595   15806   17318 
 160   1&2   Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης   Αλεξ/πολη      17921   17818   17119   14609   13044   13086   14808 
 134   1&2   Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης   Θεσσαλονίκη      18791   18884   18343   16409   14895   14669   16361 
 136   1&2   Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία   Πάτρα      18275   18118   17434   15355   13670   13938   15569 
 250   2   Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου   Μυτιλήνη      16292   15626   14582   13482   13156   13698   15905 
 162   1&2   Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου   Ρόδος      17806   17439   16759   14268   12590   12864   14613 
 335   2&4   Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας   Θεσσαλονίκη      18933   19098   18638   17817   17575   18425   19094 
 246   2&4   Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ   Αθήνα      18551   18402   17763   16953   16501   17507   18306 
 248   2   Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης   Ηράκλειο      16596   16944   15649   15012   14514   16655   17643 
 324   2&4   Ζωικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας   Αθήνα      17838   17441   15659   14765   14377   15346   16814 
 219   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ   Θεσσαλονίκη      18662   18650   18672   18445   18407   18807   19307 
 217   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ   Αθήνα      19093   18884   19035   18849   18822   19138   19455 
 223   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης   Ξάνθη      17953   17906   17892   17709   17168   18192   18947 
 221   4   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ   Πάτρα      18097   18171   18196   17964   17534   18330   19138 
 331   4   Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης   Χανιά      17814   17673   17590   17482   17168   18122   18857 
 168   1   Θεάτρου   Θεσσαλονίκη      18591   18826   18413   16957   14521   14618   16338 
 146   1   Θεατρικών Σπουδών   Αθήνα      18982   19070   18870   16861   14917   14122   16562 
 169   1   Θεατρικών Σπουδών   Πάτρα      18202   18181   17245   14528   12771   13626   15634 
 362   1   Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου   Ναύπλιον      18093   18059   17201   13589   12568       
 101   1   Θεολογίας   Αθήνα      17507   17364   16092   13517   11911   12377   14117 
 103   1   Θεολογίας   Θεσσαλονίκη      17526   17375   16618   13132   12002   12570   14102 
 384   1   Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών   Αθήνα      18977   19266                
 295   3   Ιατρικής   Αθήνα      19339   19406   19347   19099   19154   19399   19604 
 297   3   Ιατρικής   Θεσσαλονίκη      19138   19177   19173   19004   19017   19333   19537 
 299   3   Ιατρικής   Πάτρα      19094   19130   19139   18859   19027   19303   19494 
 301   3   Ιατρικής   Ιωάννινα      18927   19040   18988   18806   18774   19247   19481 
 300   3   Ιατρικής Θεσσαλίας   Λάρισα      18923   19088   19220   18835   18841   19270   19501 
 302   3   Ιατρικής Θράκης   Αλεξ/πολη      18903   18963   18892   18684   18699   19169   19433 
 304   3   Ιατρικής Κρήτης   Ηράκλειο      19028   19017   19006   18737   18724   19194   19448 
 110   1   Ιστορίας & Αρχαιολογίας   Αθήνα      18255   18223   17441   14966   14005   14256   16835 
 112   1   Ιστορίας & Αρχαιολογίας   Θεσσαλονίκη      18059   18159   17528   15221   13793   14456   16715 
 114   1   Ιστορίας & Αρχαιολογίας   Ιωάννινα      17120   16889   15452   13369   12757   12728   15854 
 116   1   Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης   Ρέθυμνο      17053   16568   15580   13735   12313   12530   15503 
 108   1   Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης   Κομοτηνή      17037   16752   15690   12948   11788   12122   15337 
 177   1   Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας   Βόλος      17942   17889   17193   14276   13321   14905   16243 
 145   1   Ιστορίας Ιονίου   Κέρκυρα      16969   16560   15505   12865   11895   12170   15179 
 104   1   Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ.   Καλαμάτα      17286   17195   16770   14243   12224       
 183   1   Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ. (Ισπανικής)   Αθήνα   2Ε   12698   12128   22546   10890         14277 
 182   1   Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ.(Ιταλικής)   Αθήνα   2Ε   17584   18933         14583   14538   15168 
 139   1   Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας   Θεσσαλονίκη   2Ε   16133   17534   6663            12492 
 163   1&2   Κινηματογράφου   Θεσσαλονίκη      19416   19494   19089   17783          
 187   1&2   Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου   Κόρινθος      18169   17807   16883   14949   13647       
 167   1   Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου   Μυτιλήνη      16779   16583   14942   12566   11727   12149   14520 
 165   1   Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου   Αθήνα      18072   18008   17332   15005          
 343   1   Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης   Κομοτηνή      17279   17504   16482   13433   12487   13253   14826 
 105   1   Κοινωνικής Θεολογίας   Αθήνα      17383   16897   15711   12941   11340   11983   13909 
 159   1   Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου   Αθήνα      18067   18005   17275   15184   13845   13639   15789 
 348   1   Κοινωνιολογίας Αιγαίου   Μυτιλήνη      17030   16794   15267   13418   12288   12563   14913 
 149   1   Κοινωνιολογίας Κρήτης   Ρέθυμνο      17287   17375   15817   14091   13021   13110   15265 
 126   1   Κοινωνιολογίας Παντείου   Αθήνα      18076   18076   17499   15833   14878   13796   15809 
 307   3   Κτηνιατρικής   Θεσσαλονίκη      18435   18592   18251   18001   17736   18446   19197 
 308   3   Κτηνιατρικής Θεσσαλίας   Καρδίτσα      18283   18474   18095   17678   17470   18373   19046 
 337   5   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας   Θεσσαλονίκη      18596   18656   18536   18102   17596   18075   18913 
 347   5   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικ. Παν. Αθήνας   Αθήνα      18883   18810   18847   18114   17489   17623   18652 
 364   5   Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών Μακεδονίας   Έδεσσα      18724   18536   18596   17207          
 314   5   Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικ. Παν. Αθήνας   Αθήνα      19268   19320   19019   18954   17995   18128   18718 
 243   2   Μαθηματικών   Αθήνα      18663   18526   17538   16098   16027   16832   17493 
 245   2   Μαθηματικών   Θεσσαλονίκη      18789   18743   17949   16660   16252   16666   17805 
 247   2   Μαθηματικών   Πάτρα      17786   17505   16427   15604   15550   15918   17190 
 249   2   Μαθηματικών   Ιωάννινα      17408   17168   16101   15090   14925   15638   16894 
 252   2   Μαθηματικών Αιγαίου   Σάμος      17066   16545   15689   14876   14376   15406   16522 
 251   2   Μαθηματικών Κρήτης   Ηράκλειο      17498   17311   16001   15004   14776   15520   16879 
 173   1&2   Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης   Αθήνα      19349   18460   17460   14900   13878   14333   15899 
 181   1   Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου   Ρόδος      16744   16743   15680   13505   11360   11989   14576 
 363   4   Μηχ/κών Χωρ/ξίας & Ανάπτυξης Αριστοτελείου Παν.   Βέροια      17938   17629   17017   16627          
 210   4   Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργ. Πόρων Δυτ. Μακεδονίας   Κοζάνη      17648   17426   16202   15494   14628   16394   17428 
 215   4   Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής   Πάτρα      17925   17816   17791   17731   17558   18505   19208 
 220   4   Μηχανικών Η/Υ, Τηλ/νιών & Δικτύων Θεσσαλίας   Βόλος      18337   18024   18134   17607   17326   18272   18897 
 241   4   Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ   Αθήνα      18415   18445   17365   16529   16441   17002   17909 
 222   4   Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Αιγαίου   Χίος      17116   16720   16124   15696   14953   16081   17662 
 242   4   Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης   Χανιά      17261   17132   16268   15102   15171   16075   17421 
 224   4   Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης   Ξάνθη      17827   17649   17410   16476   16208   17045   17853 
 230   4   Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης   Χανιά      17849   17648   17129   16208   15954   17081   17980 
 476   4   Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης   Ξάνθη      18069   17900   17498   16519   16407   17258   18094 
 214   4   Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης   Χανιά      18400   17849   17391   16542   16161   17196   18058 
 371   2&4   Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας   Κοζάνη      17936   18135   17568             
 344   2&4   Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου   Σάμος      17249   17106   16677   16494   16273   17623   18318 
 238   4   Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Αιγαίου   Σύρος      17959   17461   16603   16507   15457   16209   19365 
 228   4   Μηχανικών Χωρ/ξίας, Πολ/μίας & Περ/κής Ανάπτ. Θεσσαλίας   Βόλος      18472   18009   17974   17047   16757   17583   18287 
 213   4   Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών   Πάτρα      18210   17913   17762   17412   16991   17738   18444 
 211   4   Μηχανολόγων Μηχανικών   Θεσσαλονίκη      18598   18524   18199   17590   17215   18007   18680 
 332   4   Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Θεσσαλίας   Βόλος      18417   18000   18099   17281   17041   17662   18369 
 209   4   Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ   Αθήνα      19043   18847   18692   18213   17900   18253   18912 
 290   3   Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης   Αλεξ/πολη      18561   18434   18261   18034   17823   18687   19235 
 409   1&2   Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας   Θεσσαλονίκη   2Ε   20322   18613   13418   11648   20397   18013   17405 
 406   1&2   Μουσικών Σπουδών   Θεσσαλονίκη   2Ε   11443   17721   11236   10546         18798 
 408   1&2   Μουσικών Σπουδών   Αθήνα   2Ε   12397   12085   13564   11567   10928   14372   19718 
 407   1&2   Μουσικών Σπουδών Ιονίου   Κέρκυρα   2Ε         10973   10346   19714      17531 
 229   4   Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ   Αθήνα      19014   18624   18454   17532   17146   18040   18682 
 180   5   Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου   Χίος      17605   17608   16040   15725   14936   15853   17223 
 157   5   Ναυτιλιακών Σπουδών   Πειραιάς   Ε   19573   19313   18727   15692   14648   16659   18651 
 117   1   Νομικής   Αθήνα      18230   18350   18425   17929   17586   18016   18745 
 119   1   Νομικής   Θεσσαλονίκη      18097   18153   18194   17597   17124   17760   18494 
 121   1   Νομικής Θράκης   Κομοτηνή      17799   17887   17877   16985   16579   17062   18186 
 306   3   Νοσηλευτικής   Αθήνα      18279   18376   17631   16934   16280   17160   18481 
 190   3   Νοσηλευτικής Πελοποννήσου   Σπάρτη      16851   17384   17159             
 386   1   Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Ισπ. Γλ. & Πολιτ.   Κέρκυρα   2Ε   17168      8992             
 385   1   Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Μετ. ή Διερμ.   Κέρκυρα   2Ε   20653   20899   19169   19015   17497   14651   19205 
 303   3   Οδοντιατρικής   Αθήνα      19466   19100   19115   18651   18729   19259   19422 
 305   3   Οδοντιατρικής   Θεσσαλονίκη      19009   18904   18888   18652   18828   19212   19403 
 144   5   Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκοπείου   Αθήνα      18574   18554   18591   15845   15380   15393   17203 
 152   5   Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου   Αθήνα      18409   18380   17889   16567   15920   16390   17504 
 315   5   Οικονομικής Επιστήμης   Πειραιάς      18490   18372   18006   17157   16528   16978   18090 
 312   5   Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Παν. Αθήνας   Αθήνα      18768   18699   18579   17738   17086   17301   18264 
 309   5   Οικονομικών Επιστημών   Αθήνα      18518   18379   18096   17084   16480   16786   17878 
 311   5   Οικονομικών Επιστημών   Θεσσαλονίκη      18331   18309   17979   17290   16371   16910   17666 
 319   5   Οικονομικών Επιστημών   Πάτρα      18274   18211   17843   16843   16335   16632   17617 
 345   5   Οικονομικών Επιστημών   Ιωάννινα      18204   18055   17924   16947   17016   17016   17679 
 350   5   Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας   Βόλος      18395   18274   18066   17212   17012   17173   17575 
 321   5   Οικονομικών Επιστημών Κρήτης   Ρέθυμνο      17949   17834   17516   16912   15995   16613   17498 
 317   5   Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας   Θεσσαλονίκη      18540   18561   18272   17548   17236   17308   18073 
 361   5   Οικονομικών Επιστημών Πελοποννήσου   Τρίπολη      18063   17948   17651   16587   16654       
 400   5   Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πελοποννήσου   Σπάρτη      17880   17280   16882   15295   14882       
 316   5   Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων   Πειραιάς      18584   18518   18407   17327   16610   17214   18225 
 322   5   Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας   Θεσσαλονίκη      18827   18718   18562   17565   16769   17481   18200 
 313   5   Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικ. Π. Αθήνας   Αθήνα      18920   18923   18894   17910   17248   17471   18366 
 178   1&2   Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας   Βόλος      18864   18614   18533   16810   15402   15367   16253 
 164   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας   Βόλος      19143   18989   18648   17775   16514   15360   16373 
 132   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης   Ρέθυμνο      18561   18517   18149   16595   15132   14279   15613 
 128   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   Αθήνα      19409   19254   18951   18039   16589   16111   16805 
 130   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   Ιωάννινα      18851   18655   18396   16872   15873   14507   15828 
 140   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   Θεσσαλονίκη      19303   19268   19065   17967   17044   16564   16755 
 141   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης   Πάτρα      18909   18822   18589   17307   15914   14898   16272 
 143   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου   Ρόδος      18452   18339   17995   16375   14897   14113   15247 
 334   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας   Φλώρινα      18729   18680   18453   16871   15512   14525   15375 
 142   1&2   Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης   Αλεξ/πολη      18578   18538   18265   16811   15248   14471   15371 
 156   1&2   Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών   Ιωάννινα      18117   17810   17276   14786   14116   13588   15161 
 341   1&2   Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας   Φλώρινα      18056   17855   17497   14783   13417   13374   14991 
 166   1&2   Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας   Βόλος      18583   18537   18127   16754   14699   13961   15675 
 158   1&2   Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης   Ρέθυμνο      18007   17649   17317   14836   12976   13005   15016 
 276   2&4   Περιβάλλοντος Αιγαίου   Μυτιλήνη      17145   16986   15065   14184   13604   14964   16612 
 191   5   Περιφερειακής Οικ. Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας   Λιβαδειά      17996   17748   16885             
 185   4   Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης   Ιωάννινα   Ε   17006   15998   15686   15395   14287   12957   15446 
 338   2&4   Πληροφορικής   Θεσσαλονίκη      18794   18838   18346   17726   17405   18239   18994 
 339   2&4   Πληροφορικής   Πειραιάς      18631   18560   18248   17428   17194   18048   18697 
 340   2&4   Πληροφορικής   Ιωάννινα      17980   17881   17982   17150   16966   17916   18605 
 412   2&4   Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου   Αθήνα      18708                   
 330   2&4   Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών   Αθήνα      18791   18760   18785   18250   17901   18631   19123 
 366   2&4   Πληροφορικής Ιονίου   Κέρκυρα      17868   17688   17432   16956          
 333   2&4   Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας   Αθήνα      18806   18755   18591   17678   17380   18177   18847 
 369   2&4   Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας   Λαμία      18491   18363   18074   17410          
 107   1   Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας   Θεσσαλονίκη      17061   16762   15308   11960   11304   11683   13639 
 123   1   Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ.   Αθήνα      18736   18820   18162   15728   14395   14657   16457 
 411   1   Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου   Κόρινθος      17846                   
 125   1   Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου   Αθήνα      18260   18331   17625   15135   13922   14054   16123 
 351   1   Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης   Ρέθυμνο      17592   17296   16145   13862   13069   13702   15575 
 357   1   Πολιτικών Επιστημών   Θεσσαλονίκη      18701   18951   18944   16697   15355   15336   16731 
 203   4   Πολιτικών Μηχανικών   Θεσσαλονίκη      18971   18569   18409   18139   17568   18260   18770 
 205   4   Πολιτικών Μηχανικών   Πάτρα      19008   18554   18334   18002   17483   18129   18682 
 201   4   Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ   Αθήνα      19374   19141   18874   18535   18363   18771   19081 
 208   4   Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας   Βόλος      18824   18644   18828   17937   17403   18093   18653 
 207   4   Πολιτικών Μηχανικών Θράκης   Ξάνθη      18425   18208   17997   17609   17179   17848   18484 
 354   1&4   Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου   Μυτιλήνη      16906   16873   14844   13624   12200   14642   16025 
 218   2   Στατιστικής & Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου   Σάμος      17275   16644   15783   14448   14186   15338   16453 
 318   5   Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης   Πειραιάς      18403   18459   18003   16785   16013   16485   17806 
 329   2   Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας   Αθήνα      19160   18673   18416   16744   16449   17175   18164 
 367   1&4   Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου   Κέρκυρα      18182   17530   16779   14980          
 188   1   Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών   Αθήνα      18496   18609   18265   16302   14567       
 289   3   Φαρμακευτικής   Αθήνα      19534   18819   18815   18365   18339   18633   19216 
 291   3   Φαρμακευτικής   Θεσσαλονίκη      19072   18861   19081   18492   18230   18826   19289 
 293   3   Φαρμακευτικής   Πάτρα      19128   18792   18687   18263   18136   18626   19095 
 109   1   Φιλολογίας   Αθήνα      18135   18036   17249   15200   14394   15128   17584 
 111   1   Φιλολογίας   Θεσσαλονίκη      18072   18313   17713   15899   14396   15756   17239 
 113   1   Φιλολογίας   Ιωάννινα      17170   16713   15447   13770   12934   13211   16374 
 175   1   Φιλολογίας   Πάτρα      17587   17063   16515   14370   13716   14270   17040 
 115   1   Φιλολογίας Κρήτης   Ρέθυμνο      16867   16564   15350   13626   12698   12717   16025 
 189   1   Φιλολογίας Πελοποννήσου   Καλαμάτα      17467   17277   16374             
 102   1   Φιλοσοφίας   Πάτρα      17729   17065   15743   13582   13062   13262   15798 
 120   1   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής   Θεσσαλονίκη      18372   18379   18338   16204   14219   15189   16765 
 118   1   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας   Αθήνα      18139   18009   17285   15843   14188   14327   16708 
 122   1   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας   Ιωάννινα      17568   17330   16289   14876   13498   13608   16107 
 171   1   Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Προγρ. Ψυχολογ.)   Αθήνα      18574   18875   18540   17002   16817   16676   17635 
 138   1   Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης   Ρέθυμνο      16997   16746   15528   13377   12221   12276   15399 
 253   2   Φυσικής   Αθήνα      18409   18110   17350   16302   16018   16937   17883 
 255   2   Φυσικής   Θεσσαλονίκη      18344   17987   17372   16137   15832   16719   17635 
 257   2   Φυσικής   Πάτρα      17613   17392   16434   15784   15415   16198   17469 
 259   2   Φυσικής   Ιωάννινα      17340   16856   15908   15262   14953   15799   17037 
 261   2   Φυσικής Κρήτης   Ηράκλειο      17254   16919   16322   15091   14729   15947   17120 
 323   2&4   Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας   Αθήνα      17739   17470   15691   14805   14388   15566   17394 
 263   2   Χημείας   Αθήνα      18385   18156   17302   16697   16187   17115   18028 
 265   2   Χημείας   Θεσσαλονίκη      18143   17878   16873   16390   15958   16914   17588 
 267   2   Χημείας   Πάτρα      17517   17212   16409   15745   15713   16495   17410 
 269   2   Χημείας   Ιωάννινα      17272   16742   15958   15092   14603   15841   17021 
 270   2   Χημείας Κρήτης   Ηράκλειο      17050   16647   15982   15043   14905   16010   17263 
 237   4   Χημικών Μηχανικών   Θεσσαλονίκη      18273   17944   17684   17112   16789   17449   18315 
 239   4   Χημικών Μηχανικών   Πάτρα      17925   17683   17482   17004   16359   17393   18309 
 235   4   Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ   Αθήνα      18581   18408   18048   17261   17155   17830   18601 
 155   5   Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής   Πειραιάς      18779   18917   18890   18521   18117   18519   18799 
 172   1   Ψυχολογίας   Θεσσαλονίκη      18669   18973   18856   17571   16924   17388   17739 
 151   1   Ψυχολογίας Κρήτης   Ρέθυμνο      18212   18210   17787   16822   16280   16500   17416 
 170   1   Ψυχολογίας Παντείου   Αθήνα      18858   18976   18607   17729   17410   17410   17833 
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors